Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Taalwetenschappen en Journalistiek scoren goed in Keuzegids Masters 2014

19 februari 2014

De masteropleidingen Taalwetenschap en Mediastudies (Journalistiek) van de Faculteit der Letteren hebben dit jaar goed gescoord in de Keuzegids Masters.

Taalwetenschappen

De master Taalwetenschappen verdiende dit jaar een prima tweede plek. De experts zijn vooral tevreden over het niveau van het programma. Studenten roemen onder andere de docenten, de wetenschappelijke vorming en de communicatie. Ook de Research Master Taalwetenschappen scoort goed. Met name het positieve expertoordeel over het niveau van de afgestudeerden valt op.

Mediastudies: Journalistiek

Ook Mediastudies: Journalistiek doet het dit jaar weer uitstekend met 72 punten. Studenten zijn vooral erg tevreden over de faciliteiten die de opleiding biedt.

Overige masteropleidingen Letteren

Naast Taalwetenschappen en Journalistiek hebben ook Internationale Betrekkingen, Geschiedenis en Leraar eerstegraads moderne talen (bundel) een goede plek behaald dit jaar.

Overigens moet worden opgemerkt dat niet alle masteropleidingen van de Faculteit der Letteren zijn meegenomen in het onderzoek. Alleen opleidingen waarvan voldoende en betrouwbare oordelen beschikbaar waren, zijn meegenomen. Niet genoemde opleidingen van Letteren: Neerlandistiek, Letterkunde, Oudheidstudies, Europese studies en Noord-Amerika studies.

Keuzegids Masters

De Keuzegids Masters biedt een overzicht van alle masteropleidingen die Nederlandse universiteiten en hogescholen aanbieden en geeft een gedetailleerde beoordeling van een groot aantal daarvan. De onafhankelijke Keuzegids wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), en is gebaseerd op de oordelen van studenten en experts. De redactie gebruikt gegevens uit landelijke bestanden en uit eigen research en zij geeft per vakgebied aan advies. Lees hier meer informatie over de Keuzegids Masters 2014 .

Meer informatie

Afdeling Communicatie Letteren, info.let@rug.nl

Zie ook: Master Nanoscience beste universitaire masteropleiding

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:33

Meer nieuws

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...

 • 29 april 2019

  Jongeren lezen graag over leeftijdgenoten

  Als jongeren lijken op de hoofdpersoon in een verhaal, kan dat positief bijdragen aan de overtuigingskracht van dat verhaal. Dat blijkt uit onderzoek van communicatiewetenschappers Joëlle Ooms, John Hoeks en Carel Jansen van de RUG. Deze conclusie kan...