Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Spinozapenning voor drie UB-medewerkers

21 januari 2014

Theo van der Werf, secretaris van het Spinozahuis, reikte dinsdag 21 januari 2013 de Spinozapenning uit aan drie medewerkers van de Groningse universiteitsbibliotheek. Dit vanwege hun verdiensten bij het beheren en catalogiseren van de volledige bibliotheek van het Spinozahuis.

Eind 2007 kreeg de UB de boekerij van Baruch de Spinoza (1632 – 1677) die zich bevindt in het Spinozahuis te Rijnsburg tijdelijk in bruikleen. Deze boekerij, zo’n 300 boeken, moest in verband met de renovatie van het Spinozahuis tijdelijk elders worden ondergebracht, waarbij de keuze viel op de UB Groningen. Omdat de boekerij nog niet via de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) was ontsloten, werd de complete boekerij gecatalogiseerd. Inmiddels zijn de werken wereldwijd op bibliografisch niveau toegankelijk. Vakspecialist Jacob van Sluis leidde het project, Tonnis Musschenga verzorgde de bibliografische beschrijving van de 156 delen, en Ruud Strooboer was er voor de logistieke organisatie.

Na de voltooide renovatie verhuisde de collectie weer terug naar het Spinozahuis. Dhr. Van der Werf memoreerde de uitstekende samenwerking met de UB Groningen: het transport van en naar het Spinozahuis werd zeer consciëntieus uitgevoerd ("bij tussenstops bleef altijd één medewerker in de auto zitten!"), de titelbeschrijvingen waren van hoog niveau en de Groningers toonden ook inhoudelijk veel enthousiasme.

"De beschrijvingen vergden veel speurwerk, en ik heb allereerst de Spinozabiografie van Theun de Vries gelezen", vertelde Tonnis Musschenga, "maar het leukste aspect was wel dat ik in contact kwam met interessante mensen. Ik realiseerde me weer eens dat niet het materiële belangrijk is, maar het spirituele."

  • Spinozahuis Rijnsburg
  • Spinoza
    Biografie door Theun de Vries
Laatst gewijzigd:29 januari 2021 16:38

Meer nieuws