Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 04

22 januari 2014

Opinie

‘Inspelen op lokale omstandigheden cruciaal voor slagen energietransitie’

Een transitie naar meer duurzame energie kan niet zonder aandacht voor de lokale omstandigheden, aldus planoloog Christian Zuidema van de Rijksuniversiteit Groningen. Duurzame energie heeft consequenties voor het landschap, vraagt veel van burgers, maar kan ook juist ontstaan uit lokale initiatieven. Omdat de overheid daar zo weinig rekening mee houdt loopt de verduurzaming van de energievoorziening flinke vertraging op, stelt Zuidema. › lees verder

Rijksuniversiteit Groningen traint onderwijsbestuurders in Kenia

De Rijksuniversiteit Groningen gaat in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderwijsexperts uit Ghana en Zuid-Afrika de Commission for University Education (CUE) in Kenia trainen. Het project wordt gefinancierd via het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. › lees verder


Promoties

Vrouwen zien minder tijdens kijken naar erotische films

Wanneer vrouwen naar hoog erotische films kijken, zorgt dat voor een deactivering van de primaire visuele cortex. Zij zien daardoor letterlijk minder, doordat de hersenen minder goed werken. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Hieu Kim Huynh, dat hij uitvoerde samen met zijn UMCG-collega’s. Met behulp van PET-scans gingen zij na wat er precies gebeurt in de hersenen wanneer mensen kijken naar en/of denken aan seks. Aan het onderzoek deden twaalf vrouwen en elf mannen mee. › lees verder

Gevoel van samenhang (sense of coherence) kan bijdragen aan levenskwaliteit hartpatiënten

De vooruitzichten en levenskwaliteit van hartpatiënten hangen samen met hun gevoel van samenhang in het leven (sense of coherence, SOC). Dat stelt psycholoog Barbora ┼áilarová in haar promotieonderzoek. Zij gebruikte voor haar onderzoek gegevens van het East Slovakian Institute of Cardiac and Vascular Disease in Kosice, Slowakije. › lees verder

Nieuwe theorie over de werking van morele oordelen

Hanno Sauer ontwikkelde een model waarin automatische, emotioneel beladen morele intuïties ontwikkeld kunnen worden: dit zijn ingesleten intuïtieve reacties op situaties die moreel van belang zijn. Nadat hij het meest recente empirische bewijsmateriaal voor de aard van morele oordelen en moreel redeneren in ogenschouw genomen heeft neemt Sauer een gematigd rationalistisch standpunt in. › lees verder


Oratie

Een wijde blik verruimt het denken

In de oratie van hoogleraar Hanny Elzinga, dean van het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen, staat interdisciplinariteit in onderzoek en onderwijs centraal. Zij gaat hierbij in op de vraag wat studenten van en over interdisciplinariteit zouden moeten leren. Maar ook hoe het onderwijs vervolgens georganiseerd zou kunnen worden. Op dat punt komt het Honours College, dat in 2014 haar eerste lustrum viert, nadrukkelijk in beeld. Het Honours College vraagt van studenten een wijde blik. Het programma kent naast het verdiepende, disciplinaire deel namelijk een verbredend, interdisciplinair deel. Elzinga stelt dat uitstekende kennis en vaardigheden van de eigen discipline onontbeerlijk zijn voor een interdisciplinaire benadering. Onderzoek naar de veronderstelde werking van interdisciplinariteit in het onderwijs kent nog verschillende braakliggende terreinen. Het Honours College zou zich volgens Elzinga uitstekend lenen voor verder onderzoek naar interdisciplinariteit in het onderwijs. › lees verder


Agenda

Spraakmakende Boeken

Els Jongeneel spreekt over De Vreemdeling van Albert Camus

23 januari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen – TOPdocenten

Prestaties in de topsport. Zijn er grenzen? - Bert Otten

27 januari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen - How to build your own cognition

How to Build a Brain: From Single Neurons to Cognition

28 januari 2014 › lees verder

Verkiezing

Docent van het Jaar 2013

29 januari 2014

Negen universitaire docenten strijden woensdag 29 januari om de titel Docent van het Jaar 2013. De genomineerden geven in een kandidatencarrousel elk een kort college van ongeveer 10 minuten. Na de strijd maakt de jury de winnaars van de Publieksprijs en de Webprijs bekend en vervolgens de RUG Docent van het Jaar 2013. Het programma is live via de website van de RUG te volgen. › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws

 • 25 juni 2019

  Alle remmen los voor een groene universiteit

  Dick Jager geeft niet snel op. Al sinds eind jaren ’90 werkt hij aan het verduurzamen van de RUG. Zijn tocht ging gepaard met strijd, de weg was vaak bezaaid met obstakels. Nu gaat het Jager voor de wind. In 2020 staat duurzaamheid met hoofdletters...

 • 21 juni 2019

  Miljoenenkorting Van Rijn desastreus voor Rijksuniversiteit Groningen

  Het kabinetsbesluit op basis van de adviezen van de Commissie Van Rijn heeft voor de Rijksuniversiteit Groningen als brede klassieke universiteit desastreuze gevolgen.

 • 20 juni 2019

  RUG stijgt naar plek 114 in QS ranking

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is gestegen naar plaats 114 in de QS World Top University Rankings. Afgelopen jaar stond de RUG op plaats 120 in deze wereldwijde lijst van bijna 1000 universiteiten.