Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 03

15 januari 2014
Unifocus 15 januari
unifocus

Promoties

Veel verschil in beweidingsregimes gunstig voor vogels op de kwelder

In de herfst worden grote groepen ganzen op de kwelder met name gevonden op delen van de kwelder die in het voorgaande jaar intensief beweid waren met paarden, terwijl in het voorjaar de mate van beweiding in het voorgaande jaar weinig invloed lijkt te hebben op de verspreiding van ganzen over een kwelder; de kans op vertrapping van nesten is groter bij beweiding door paarden dan bij beweiding door koeien; zowel tureluurs als scholeksters kiezen nestplaatsen met meer vegetatiestructuur dan op willekeurige plekken op de kwelder; het grootste voedselaanbod voor graspieperkuikens wordt gevonden in hoge vegetatie, maar toch foerageren volwassen graspiepers in lagere vegetatie met relatief weinig structuur naar voedsel voor hun kuikens; en de mate van beweiding heeft invloed op de verspreiding van vogels over een kwelder. Dit zijn de voornaamste concrete bevindingen van Freek Mandema in zijn proefschrift. › lees verder

Zorgvuldige keuze voor beweiding door koe of paard kan op kwelders de biodiversiteit bevorderen

Een koe is geen paard en de ene kwelder is de andere niet. Er moet dan ook een zorgvuldige keuze worden gemaakt voor soorten grazers die passen bij het doel van het natuurbeheer, concludeert Stefanie Nolte uit haar onderzoek. Nolte voerde een experiment uit op de vastelandskwelder Noord-Friesland Buitendijks om de effecten van verschillende soorten vee en beweidingdichtheden op de vegetatie te bestuderen. › lees verder

Europees Parlement is confederaal parlement

Het Europees Parlement is een confederaal parlement. Zijn leden zijn vertegenwoordigers van de eigen lidstaat, die besluiten moeten nemen die goed zijn voor de verschillende volkeren, zonder van een van hen cruciale offers te vragen. Dat stelt Michiel Duchateau op basis van zijn onderzoek naar het Europees Parlement. De Europese Unie is er niet om lidstaten te dwingen tot meer politieke eenheid, maar om te faciliteren dat de lidstaten er onderling uitkomen, aldus Duchateau. › lees verder

Kwetsbare ouderen hebben baat bij individuele fysiotherapie om fit te blijven

Kwetsbare verzorgingshuisbewoners hebben een individuele aanpak nodig om hun kracht, balans en uithoudingsvermogen te verbeteren. Dat stelt Betsy Weening-Dijksterhuis in haar promotieonderzoek. Oefentherapie moet volgens haar zo functioneel mogelijk gegeven worden, het liefst in de thuissituatie en aangepast aan de dagelijkse activiteiten. › lees verder

Zien handelen activeert niet alleen motoractiviteit lichaam, maar ook bijpassende sensaties

Onze hersenen ontvangen niet alleen informatie uit de wereld om ons heen, maar beïnvloeden ook hoe we die omgeving ervaren. Dat concludeert Nikola Valchev in zijn promotieonderzoek. Hij ging na welke rol de primaire sensibele cortex, een hersengebied dat belangrijk is voor het verwerken van gevoelsstimuli, speelt in de simulatie van handelingen van anderen. › lees verder

Atrocentese eerder toepassen als behandeling voor pijnlijk kaakgewricht

Patiënten met kaakgewrichtsklachten hebben baat bij het eerder inzetten van artrocentese (spoelen van het gewricht door middel van een gewrichtspunctie). Deze therapie geeft een snellere verlichting van de pijn en draagt bij aan het reduceren van ziektekosten. Dat concludeert Lukas Vos in zijn promotieonderzoek. Artrocentese wordt nu pas gebruikt als conventionele behandeltechnieken onvoldoende hebben geholpen. › lees verder

Betere volumemeting rechterhartkamer leidt mogelijk tot betere zorg voor hartpatiënten

Nieuwe, semiautomatische software maakt het mogelijk om een nauwkeuriger hartvolumemeting uit te voeren. Daardoor kunnen afwijkingen beter worden opgespoord, en kan op termijn de zorg voor hartpatiënten met een aangeboren hartafwijking verbeterd worden. Tot die conclusie komt Hendrik Freling in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Kleurstof licht tumor op bij borstsparende operatie

Nieuwe technieken zijn gewenst om beter onderscheid te kunnen maken tussen tumorweefsel en gezond weefsel tijdens de borstsparende operatie bij borstkanker. In zijn proefschrift onderzocht Rick Pleijhuis een methode hiervoor, genaamd nabij-infrarood fluorescentie beeldvorming (NIRF). Hierbij worden tumorcellen gemerkt met een fluorescente kleurstof, waardoor de tumor oplicht tijdens de operatie. › lees verder

Nieuws perspectief op relatie tussen hoofdkantoor en dochteronderneming

De verdeling van besluitvormingsautonomie tussen hoofdkantoor en dochterondernemingen is een van de belangrijkste strategische beslissingen die een multinational moet maken. Van Dut Vo biedt in zijn proefschrift een nieuw perspectief op de relatie tussen het hoofdkantoor en de dochterondernemingen van een zogenaamde ‘multinational enterprise’ (MNE), met speciale aandacht voor dochterondernemingen in Centraal en Oost-Europa. Vo concludeert dat MNE’s te maken hebben met een wisselwerking: bij een grotere afstand van het thuisland is het waarschijnlijker dat het hoofdkantoor op de lokale expertise en kennis van de dochteronderneming vertrouwt, vooral in sterk geïnstitutionaliseerde landen waar lokale inbedding belangrijk is. › lees verder

Sociale interacties tussen medewerkers bepalend voor effectieve reactie op marktveranderingen

Tao Zhu onderzocht hoe sociale netwerken van collega’s bijdragen aan het realiseren van een onderneming met ‘marktoriëntatie’, oftewel een bedrijf waarbij de strategische focus ligt op het reageren op marktveranderingen. Zhu toont aan dat de sociale interacties tussen medewerkers de voornaamste drijfveer zijn voor ‘marktoriëntatie-gedrag’ en tevens bepalend voor de effectiviteit voor managementinspanningen om zulk gedrag te stimuleren. › lees verder

Nieuw type spraakklep biedt perspectief voor patiënten zonder strottenhoofd

Promotie Tjouwke van Kalkeren › persbericht


Oratie

De microstructuur van markt en samenleving

Gegevens over het handelen van personen en ondernemingen zijn tegenwoordig beschikbaar in hoeveelheden en met een mate van detail die grote kansen biedt voor het empirische onderzoek binnen de micro-economie, stelt Adriaan Soetevent in zijn oratie. Volgens Soetevent worden deze kansen nog maar beperkt gebruikt, waarbij hij vooral wijst op de mogelijkheden voor het analyseren van natuurlijke experimenten en veldexperimenten. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

OUTBREAK. Werken antibiotica nog? - Alex van den Berg in gesprek met Oscar Kuipers, Hajo Grundmann en Willem Velema

22 januari 2014 › lees verder

Studium Generale Groningen

De ondergewaardeerde rol van filmmuziek - Kevin Toma

23 januari 2014 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws