Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 02

08 januari 2014
Unifocus 8 januari
unifocus

Edelhert loopt met grote boog om wolvenkeutel heen

De angst voor wolven is zo groot dat een edelhert met een grote boog om de plek heenloopt waar een keutel van hun vijand ligt. Dat de herten daar niet gaan grazen kan van invloed zijn op de vegetatie in een natuurgebied. Dit concluderen Poolse, Utrechtse en Groningse onderzoekers in een publicatie in PLOS One van 3 januari 2014. Zij deden onderzoek in het oerbos van Białowieża in Polen. De edelherten herkennen de geur van hun belangrijkste predator aldaar: de wolf. Als ze deze geur opvangen, verminderen ze sterk hun foerageergedrag en neemt hun alertheid met een factor twee toe. Wilde zwijnen, die geen belangrijke prooi zijn voor wolven, laten deze gedragsveranderingen niet zien. › lees verder

Twee miljoen euro voor onderzoek naar de genetische invloeden van voortplantingsgedrag

Hoogleraar sociologie Melinda Mills ontvangt een Consolidator Grant van twee miljoen euro van de European Research Council (ERC). Mills krijgt de prestigieuze subsidie voor haar onderzoeksvoorstel naar de genetische invloeden op voortplantingsgedrag en de interactie tussen genen en de omgeving. Tot nu toe richtte sociaal-wetenschappelijk onderzoek zich vooral op verklaringen gebaseerd op sociale omgeving en liet de rol van genen grotendeels buiten beschouwing. Mills gaat zich met dit onderzoek juist wel richten op die genetische invloeden. De vooruitgang in de moleculaire genetica in de afgelopen twee decennia maakt het mogelijk om te onderzoeken of er een genetische component is van het voortplantingsgedrag zoals leeftijd van de eerste geboorte, het aantal kinderen en onvruchtbaarheid. › lees verder


Promoties

Onderzoek naar alternatieve therapieën in de psychiatrie

Van alle patiënten die behandeld worden in de reguliere geestelijke gezondheidszorg ondergaat 42 procent van hen daarnaast óók een of andere alternatieve behandeling. Deze alternatieve behandeling kan variëren van het slikken van voedingssupplementen of sporten onder begeleiding, tot magnetisme en gebedsgenezing. Psychiater Rogier Hoenders onderzocht de werkzaamheid van enkele veelgebruikte alternatieve geneeswijzen/-middelen en komt tot de conclusie dat veel van de onderzochte middelen niet of onvoldoende bewezen effectief zijn. Zo is er inconsistent bewijs voor de effectiviteit van verschillende (voedings)supplementen zoals omega3-vetzuren en vitamine B en C als aanvulling op antipsychotica. Andere interventies leken wél voldoende positief effect te hebben zoals glycine, sarcosine en verschillende Chinese en Ayurvedische kruiden als aanvulling op antipsychotica. Ook toont Hoenders het nut aan van ontspanningsoefeningen bij een patiënt met angstklachten. Naar aanleiding van de kritiek op dit promotieonderzoek van de Vereniging tegen Kwakzalverij gaven het UMCG en Lentis een persverklaring uit. › lees verder

Verhogen ambtelijke lonen vermindert corruptie alleen in arme landen

Le Van Ha onderzocht de invloed van het beloningsbeleid van ambtenaren op corruptie. Op basis van een steekproef van 76 landen toont Le aan dat het effect van ambtelijke lonen op corruptie wordt beïnvloed door het inkomen per capita. Als het inkomen per capita relatief laag is, leidt een toename van ambtelijke lonen tot minder corruptie. Dit negatieve effect wordt kleiner naarmate het inkomensniveau stijgt. › lees verder

Inzicht in mechanismen achter het ontstaan van structurele veranderingen in de hartboezems

Boezemfibrilleren, de meest voorkomende hartritmestoornis, leidt onder andere tot structurele veranderingen in het hart. Deze structurele veranderingen kunnen ook veroorzaakt worden door onderliggende hartziekten, die de kans op het ontstaan van boezemfibrilleren weer kunnen vergroten. In haar promotieonderzoek onderzocht Anne-Margreet de Jong deze structurele veranderingen in een cel- en een diermodel. De resultaten geven meer inzicht in de processen voorafgaand aan het optreden van deze hartritmestoornis. › lees verder

Meer erfelijke gevoeligheid voor allergie en veranderingen in de kleinere luchtwegen spelen mogelijk rol bij het ontstaan van astma

In het ontstaan van astma bij jonge kinderen spelen verschillende oorzaken een belangrijke rol, zoals DNA-varianten die mogelijk te maken hebben met de gevoeligheid voor allergie en veranderingen in de kleinere luchtwegen, de vertakkingen van de grote luchtwegen. Dat is één van de conclusies van Olga Savenije in haar promotieonderzoek. Deze bevindingen zijn van belang voor verder onderzoek naar astma bij kinderen. › lees verder

PET-scan biedt nieuwe mogelijkheden om behandeling MS te volgen

Met een PET-scan kunnen ontstekingsprocessen in het zenuwstelsel in beeld worden gebracht. Ook het effect van ontstekingsremmende middelen kan ermee gemeten worden. Dat maakt de scans geschikt om de behandeling van patiënten met Multiple Sclerose (MS) te volgen, aldus Daniele de Paula Faria in haar promotieonderzoek. › lees verder

Verschillende klinische profielen hartfalen maken gerichte interventie mogelijk

Jaren voordat er symptomen zichtbaar zijn, kan er al een onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten hartfalen: hartfalen met verminderde ejectiefractie (hoeveelheid uitgepompt bloed) en hartfalen met normale ejectiefractie. Dat is één van de uitkomsten van het promotieonderzoek van Frank Brouwers. › lees verder

Onderzoek naar het werkingsmechanisme van vitamine-transport door celmembranen

Promotie Maria Dosz-Majsnerowska› lees verder

Computersimulatie geeft meer inzicht in microstructuur biologische weefsels

Promotie Goran Zagar › lees verder

Schillenstructuur legt interacties van nucleonen bloot

Promotie Mohammad Ali Najafi › lees verder

Meer inzicht in transport bacteriën

Promotie Jiuyi Li › lees verder


Oratie

Globalisering en humanitaire actie

Globalisering is binnen elke wetenschappelijke discipline een zeer omstreden onderwerp. Het is een overkoepelend proces dat alle hedendaagse problemen en uitdagingen omvat waar internationale en nationale gemeenschappen binnen het kader van groeiende onderlinge afhankelijkheden mee te maken hebben. Voor veel individuen en groepen over de hele wereld is de kwaliteit van leven dankzij globalisering aanzienlijk verbeterd. Maar er zijn ook minder positieve kanten. Globalisering heeft voor al even grote groepen van de wereldbevolking geleid tot grote bedreigingen. In zijn oratie gaat hoogleraar Globalisation Studies and Humanitarian Action Joost Herman op deze problematiek in. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 13 juni 2019

  Eredoctoraten en rectoraatsoverdracht

  Vrijdag 14 juni ontvingen prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom beide een eredoctoraat van de RUG. Deze academische plechtigheid is onderdeel van het 81e lustrum dat plaatsvindt van 5 t/m 15 juni 2019. Tijdens deze bijeenkomst droeg prof. dr...

 • 13 juni 2019

  61 miljoen euro voor maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken

  Ruim 200 onderzoekers kunnen met hun teams aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Het onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met publieke en private maatschappelijke...