Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cor Wagenaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid

07 januari 2014

Cor Wagenaar is per 1 januari 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimte en Gezondheid aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De leerstoel, ingesteld door de Stichting Thomassen à Thuessink, sluit aan bij het strategisch speerpunt Healthy Ageing van de RUG en het UMCG en is mede mogelijk gemaakt door de faculteit Bouwkunde, TU Delft. Wagenaar richt zich op de gezondheidsaspecten van architectuur en stedenbouw, een onderwerp dat internationaal volop in de belangstelling staat.

De leeropdracht omvat zowel een studie naar de gebouwde omgeving als naar architectonische en stedenbouwkundige plannen die bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid van de stedelijke bevolking. Daarmee verbindt het de geschiedenis van architectuur en stedenbouw met actuele sociaal-maatschappelijke, beleidsmatige en ruimtelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Leefomgeving en ziekten

In de negentiende en vroege twintigste eeuw hielpen architecten en stedenbouwers met de aanleg van waterleiding en riolering, betere gebouwen en groen bij het bestrijden van gevaarlijke infectieziekten als cholera en tuberculose. Nu staan we voor een nieuwe uitdaging. Door een gebrek aan beweging en te veel en ongezond eten, steken (welvaarts)ziekten zoals obesitas en diabetes steeds vaker de kop op. Uit onderzoek blijkt dat levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren hierin een belangrijke rol spelen. Zo zou de inrichting van onze steden, wijken en dorpen weleens een sleutelrol kunnen vervullen in het zo lang mogelijk gezond blijven. De leeropdracht gaat in op deze gezondheidsgerelateerde uitdaging in architectuur en stedenbouw.

Wagenaar gaat onderwijs geven aan masterstudenten, promovendi begeleiden en wetenschappelijke cursussen geven aan het werkveld. Het onderzoek maakt deel uit van het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Kunst- en Architectuurgeschiedenis en sluit aan bij het onderzoeksprogramma Design & History van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft. Ook wordt samengewerkt met het Groninger Architectuurplatform Gras.

Curriculum Vitae

Cor Wagenaar (1960) studeerde Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1993 op een proefschrift met als titel ‘Welvaartsstad in wording. De wederopbouw van Rotterdam 1940-1952’. Wagenaar was als wetenschappelijk projectadviseur nauw betrokken bij de totstandkoming van het boek en het congres over ziekenhuisarchitectuur ‘Architecture of Hospitals’ dat in 2005 door het UMCG werd georganiseerd. Sinds 2006 is hij universitair hoofddocent bij de Sectie Geschiedenis van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.

Laatst gewijzigd:25 februari 2015 15:55
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws