Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Twee promotieplaatsen Letteren binnen Friese kennisketen UCF

29 januari 2014

De provincie Fryslân heeft geld vrijgemaakt voor 15 promotieplaatsen in het kader van de International Graduate & Research School (IGRS) van University Campus Fryslân (UCF). Twee voorstellen van de afdeling Friese taal en cultuur van de RUG zijn gehonoreerd in een competitie waarin in totaal 75 voorstellen werden ingediend.

Projecten Faculteit der Letteren

In het eerste project, Literature and Literacy in Lesser-Used Languages. Vanguard Minority Writers in North-West Europe (1900-1945), treedt hoogleraar Friese taal- en letterkunde Goffe Jensma op als promotor. Het vergelijkend onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen taalontwikkeling, geletterdheid en de totstandkoming van een ‘literaire literatuur’. Hiervoor worden belangrijke schrijvers en lezerspubliek uit vijf regio’s van minderheidstalen voor en na de Eerste Wereldoorlog vergeleken. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Tresoar Leeuwarden.

Het tweede project, Multilingual melodies and sensor technologies: language, technology and Fryslân, wordt geleid door dr. Nanna Haug Hilton. Het onderzoek houdt zich bezig met de bestudering van meertaligheid (Fries en Nederlands) ten behoeve van de ontwikkeling van innovatieve sensortechnologie. Het kent zowel een theoretische als toegepaste component. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met dr. Matt Coler van het Research Institute Incas3 in Assen.

Meer informatie

Prof.dr. G.T. (Goffe) Jensma

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws

 • 09 januari 2019

  Franse aandacht voor onze Bijzondere Collecties

  De Société bibliographique de France, een Franse vereniging voor boekwetenschappers en boekhistorici, heeft conservator Alisa van de Haar geïnterviewd over de Groningse Bijzondere Collecties. In het interview vertelt Van de Haar onder andere over de...

 • 08 januari 2019

  Het licht voor literatuur aansteken

  Mathijs Sanders leeft ín en mét literatuur en draagt dat uit waar hij kan. Als hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde kan hij er bovendien ván leven. Hij beschouwt zichzelf als een geluksvogel. ‘Ik zou niks anders willen doen.’

 • 18 december 2018

  Populisme bestormt de hitlijsten

  De Top 2000-tijd breekt weer aan: sommigen haten de uitzending, voor anderen mag het nog wel langer duren. De samenstelling van deze lijst ‘beste’ popnummers is onlosmakelijk verbonden met lobby’s om nummers hoog in de lijst te krijgen. Waarom vinden...