Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Lerarenopleiding RUG traint onderwijsbestuurders in Kenia

16 januari 2014

De lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen gaat in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderwijsexperts uit Ghana en Zuid Afrika de Commission for University Education (CUE) in Kenia trainen. Het project wordt gefinancierd via het Netherlands Initiative for Capacity development in Higher Education (NICHE) programma van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De "Commission for University Education" is een landelijk instituut in Kenia. Het project heeft tot doel via de CUE de standaard, kwaliteit en relevantie van onderwijs, training en onderzoek op de universiteiten in heel Kenya te handhaven en te verbeteren.

Kenia verwacht een verdubbeling van het aantal studenten aan universiteiten in 2017 (450.000 stu-denten aan 100 universiteiten). Dit betekent een sterke toename van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de CUE.

De belangrijkste thema’s in het project zijn:

  • Het versterken van de interne organisatie en capaciteit om aan de groeiende vraag en werkzaamheden te voldoen
  • Het ontwikkelen van strategieën, methoden, procedures en systemen om aan de kwaliteitseisen te voldoen op het gebied van onderwijs, training en onderzoek.

Training en onderzoek

De realisering van deze doelstellingen worden verwezenlijkt in een reeks trainingen en onderzoek op diverse deelgebieden van bovengenoemde thema’s zoals e-governance, gender, implementatie van Kenyan Qualification Framework, automatisering van management informatie, het verder ontwikkelen van quality assurance tools voor universiteiten; nader onderzoek naar de relatie opleiding - arbeids-markt; ontwikkelen van rating en ranking criteria. Voor de meeste van deze sub-thema’s zal een PhD- traject voor een Keniaans staflid gestart worden.

Looptijd

Professor Adriaan Hofman van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG is de academic supervisor. Het project heeft een looptijd van 4 jaar met een budget van 1.5 miljoen €

Bij het projectmanagement zijn medewerkers van het CIT en Research & Valorisation betrokken. Het gezamenlijke project start komende maand met een bezoek van de Keniaanse vertegenwoordigers aan de RUG.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Professor Adriaan Hofman, w.h.a.hofman@rug.nl ,
050 - 3632000
Wiebe Zijlstra, Research & Valorisation, wiebe.zijlstra@rug.nl ,
050 - 363 5362

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:39

Meer nieuws