Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Gemeente Stadskanaal participeert in onderzoek ADHD-project 'Getrapte Diagnostiek'

16 januari 2014

De gemeente Stadskanaal is de eerste gemeente die actief participeert in het onderzoeksproject 'Getrapte Diagnostiek' van de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Orthopedagogiek. Het is een pilotstudie naar de interventie ‘onderzoek en zorg bij drukke en dwarse kinderen (ADHD)’. Het idee van de getrapte diagnostiek is dat men in de GGZ, met name met betrekking tot kinderen, voorzichtiger wordt met de diagnose ADHD. Vaak wordt de diagnose ADHD nog gezien als een verklarende diagnose in plaats van een gedragsbeschrijving. In dit project wordt onderzocht of ondersteuning en begeleiding aan ouders van pittige kinderen, kan voorkomen dat deze kinderen onnodig in het medisch psychiatrische zorgcircuit terecht komen.

De interventie bestaat uit een laagdrempelige groepscursus voor ouders van drukke en dwarse kinderen. In 7 bijeenkomsten worden essentiële opvoedingstechnieken aangeboden om hen weer grip te laten krijgen op de thuissituatie. Het onderling delen van ervaringen is een belangrijk aspect in de cursus. Naast de groepsaanpak, kan er in de cursus een begin gemaakt worden met inzoomen op de unieke, specifieke situatie van het gezin.

Het project wordt grotendeels gefinancierd door Fonds NutsOhra en het Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF). Stadskanaal financiert met een subsidie van 8.660 euro de resterende trajectkosten voor 32 deelnemende ouderparen uit haar gemeente. Met deelname aan dit project springt de gemeente alvast in op de decentralisatie van de jeugdzorg. De interventie gaat onderdeel uitmaken van het Steunpalet van de gemeente Stadskanaal. Dit is een instrument voor professionals, die hiermee de inzet van preventieve en ondersteunende activiteiten gericht op de jeugd van 5 tot 23 jaar bevorderen.

Ook in andere gemeenten in Noord-Nederland (oa. Leek, Zwolle, Groningen, Slochteren, Ten Boer, Garmerwolde, Harkstede, Hellum, Siddeburen, Wagenborgen en Woldendorp) wordt het traject 'Getrapte Diagnostiek' aangeboden. De trajectkosten in deze gemeenten staan onder druk omdat tot op heden de vergoeding door verzekeraars gebonden is aan een diagnose. Een diagnose die juist binnen het onderzoeksproject kritisch wordt bezien. Stadskanaal is de eerste gemeente die de helpende hand toereikt.

Meer informatie over het project kan worden verkregen bij: Dhr. drs. Sanne te Meerman (050-3639338, s.te.meerman@rug.nl)

Laatst gewijzigd:31 juli 2014 12:55

Meer nieuws