Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 41

04 december 2013
Unifocus 4 december
unifocus

Promoties

Gespecialiseerd team nodig voor behandeling elleboogblessures

Elleboogblessures bij sporters, beter bekend als de atleten-elleboog, vormen een complex vraagstuk. Idealiter ligt de behandeling bij een multidisciplinair team waarin een sportarts, fysiotherapeut en orthopedisch chirurg met elkaar samenwerken. UMCG-onderzoeker Frank Rahusen concludeert dat een goed begrip van de anatomie, biomechanica en pathofysiologie van de atleten-elleboog van groot belang is voor de uitkomst van de behandeling. › lees verder

Reconstructie van de textielproductie in de IJzertijd van Transjordanië

Textiel wordt maar zelden teruggevonden doordat het vergaat door klimaat en bodemgesteldheid. Voorwerpen waarmee textiel wordt gemaakt zijn echter wel herkenbaar en daarmee kan textielproductie gereconstrueerd worden. In de Levant gebruikte men tussen 800 - 332 v. Chr. een weefgetouw met gewichten van klei. Voor haar onderzoek heeft Jeannette Boertien 1480 weefgewichten en de architectuur van vier verschillende opgravingen in Transjordanië onderzocht. Daardoor werd het mogelijk om een reconstructie te maken van de geweven stof en de economische en sociale aspecten van de textielproductie. › lees verder

Hoe de hersenen ‘zelf’ en ‘ander’ onderscheiden

Hoe werkt het brein wanneer we sociale functies uitvoeren? Deze vraag onderzocht Fang Cui voor haar proefschrift. Cui gebruikte een combinatie van fMRI en EEG technieken om te kijken hoe de hersenen onderscheid maken tussen zelf en de ander. Zij bestudeerde onder meer waarom je pijn van anderen sterker ervaart wanneer je volledig verantwoordelijk bent voor hun lijden, dan wanneer je daar niet of slechts deels verantwoordelijk voor bent, en waarom je je beter voelt als je weet dat de lijdende persoon een financiële compensatie heeft ontvangen voor het lijden. Cui ontrafelt een deel van het mysterie van onze sociale aard. › lees verder

Stabiliteit persoonlijkheid en regulering stresshormoon

Giulia Gracceva onderzocht bij knaagdieren hoe vroeg in het leven persoonlijkheid verschijnt en in hoeverre deze kan veranderen, bijvoorbeeld als aanpassing aan omgevingscondities in het begin van het leven. De laatste decennia is duidelijk geworden dat ook dieren over persoonlijkheid beschikken. Deze consistente verschillen in gedrag tussen individuen gelijk in geslacht en soort trekt veel aandacht van gedragsecologen en evolutionair-biologen. Er wordt vaak verondersteld dat de persoonlijkheid relatief stabiel blijft tijdens het leven, maar in hoeverre persoonlijkheid tijdens de ontwikkeling kan veranderen is nog nauwelijks bestudeerd. › lees verder

‘Goed cholesterol’ werkt bij patiënten met diabetes type 1 minder goed

Bij patiënten met diabetes type 1 functioneren de HDL-deeltjes (het ‘goede cholesterol’) minder goed in het proces dat afvoer van cholesterol uit het lichaam regelt. Dit verminderde functioneren draagt er mogelijk aan bij dat patiënten met diabetes type 1 een hogere kans hebben op het ontwikkelen hart- en vaatziekten. Dat is één van de conclusies van het promotieonderzoek van Jan Freark de Boer. › lees verder

Bestraling hypofysetumor waarschijnlijk niet schadelijk voor mentale hersenfuncties

Patiënten die met bestraling zijn behandeld voor een goedaardige tumor in de hypofyse vertoonden geen grote verschillen in de geheugenfuncties en executieve functies (de hogere hersenfuncties) van het brein ten opzichte van vergelijkbare patiënten die niet bestraald waren. Dat patiënten geen schade oplopen, pleit voor deze radiotherapeutische technieken, aldus Pauline Brummelman in haar promotieonderzoek. Zij onderzocht de cognitie van patiënten die zijn behandeld voor hypofyseziekten. › lees verder

Vrije keuze van energieleverancier door het EU-discriminatieverbod

In haar proefschrift analyseert Hannah Kruimer de toepassing van het EU-discriminatieverbod bij het netwerkbeheer. Ze vergeleek daarvoor het mededingingsrecht, aanbestedingsrecht en telecommunicatierecht en deed een casestudy over hoe energienetwerkbeheerders en regulerende instanties in verschillende lidstaten het EU-discriminatieverbod toepassen. › lees verder

Bedrijven gebaat bij vaste route langs voorraadpunten

Het gebruik van een vaste route langs voorraadpunten om voorraadniveaus te balanceren, leidt niet tot een grote kostenstijging in vergelijking met het balanceren van voorraadniveaus via een willekeurige route. Een vaste route is gunstig voor bedrijven, aangezien het telkens opnieuw vinden van een goede route om tot een herverdeling te komen zeer tijdrovend is. Bovendien worden in de praktijk vaak meerdere producten tegelijkertijd herverdeeld en is het niet wenselijk om voor elk product een andere route te volgen. Bedrijven doen er dus goed gaat vaste routes te gebruiken voor herverdeling. Dat concludeert promovendus Harmen Bouma. › lees verder

Onderzoek naar omgeving tumor op effect antikankertherapie

Voor een effectieve kankerbehandeling is het van belang dat de omgeving van de tumor door deze behandeling geen resistentie ontwikkelt tegen antikankermedicijnen. Urszula Domanska ging na hoe de kankercellen communiceren met hun omgeving om die resistentie te bewerkstelligen. Ze ontdekte dat één specifiek receptorpaar in dit proces mogelijk een cruciale rol speelt. › lees verder

Nieuwe relaties tussen genen en diabetes type 2 onderzocht

Met behulp van gegevens uit LifeLines en PREVEND onderzocht promovendus Naishi Li relaties tussen genen en de regulering van vetten (lipiden) en suikers (glucose) in het bloed bij type 2 diabetes. › lees verder

Tijdelijke implantaatgedragen kronen presteren goed

Implantaatgedragen kronen gaan steeds langer mee. Daarom is tegenwoordig niet meer de overlevingssterkte het belangrijkste succescriterium voor deze kronen, maar de esthetische uitkomst. Over de materiaaleigenschappen van deze tijdelijke implantaatgedragen kronen was echter nog weinig bekend. Hierin is verandering gekomen met het proefschrift van Eric Santing. › lees verder

Nieuwe spectroscopische methoden voor onderzoek naar met licht schakelbare moleculaire systemen

Promotie Lili Hou › lees verder

Materiaalonderzoek voor nieuwe geheugens

Promotie Gert Eising › lees verder

Biologische katalyse-systemen stap-voor-stap doorgelicht

Promotie Apparao Draksharapu › lees verder

Controle krijgen over bewegingen op (sub)moleculair niveau

Promotie Jurica Bauer › lees verder

Grafeen produceren en functionaliseren

Promotie XiaoYan Zhang › lees verder


Diversen

Nieuwe techniek helpt onderzoek naar energiezuinig geheugen

Hoogleraar theoretische natuurkunde Maxim Mostovoy, verbonden aan het Zernike Institute for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen, heeft op 1 december voor de tweede keer in iets meer dan een maand een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Nature Materials. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van een techniek om magneto-elektrisch effect in detail te meten. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - The Gatekeepers

Insights into Israel’s secret service - Sami Faltas

9 december 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen

Why the crises is not over - Steve Keen

10 december 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

De meetbare mens - mmv. Martijn de Groot, Joost Plattel, Marijke Gordijn, Ronald Stolk

12 december 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl
Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:40

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...