Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nieuwsbrief voor de media nr. 01

18 december 2013

Opinie

‘Wij moeten zelf zorgen voor onze privacy in cyberspace’

Niet de overheid, niet de geheime diensten, niet de internetbedrijven, maar wij zelf vormen de grootste bedreiging van onze privacy op internet. We springen achteloos met onze gegevens om en doen geen enkele poging om informatie te versleutelen of gebruik te maken van andere mogelijkheden om privé-informatie geheim te houden voor cybercriminelen, voor internetbedrijven of onze eigen overheid. Daarnaast beschikt iedereen via bijvoorbeeld sociale media over steeds meer gegevens van anderen. En omdat de Nederlandse overheid noch de ambitie, noch de macht heeft om die privacy te beschermen, moeten we dat zoveel mogelijk zelf doen. Dat stelt ICT-jurist Kees de Vey Mestdagh van de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Promoties

Goede begeleiding belangrijk na werkverzuim

De begeleiding van medewerkers die vanwege ziekte hun werk verzuimen is een belangrijke taak voor de bedrijfsarts. Een eenzijdige focus op snelle terugkeer naar werk brengt het risico met zich mee dat zieke medewerkers werk hervatten voordat ze voldoende hersteld zijn. Dit kan leiden tot een niet-duurzame werkhervatting, of in verminderd functioneren in het werk. Uit het promotieonderzoek van bedrijfsarts Peter Flach blijkt onder meer dat een gebrek aan ondersteuning door de leidinggevende kan samengaan met een grotere kans op baanverlies en op nieuw verzuim door dezelfde diagnose. Medewerkers die zichzelf als gezond beschouwen geven aan dat hun functioneren in het werk na werkhervatting ook beter is. Met het oog op een verouderende beroepsbevolking, waarin steeds meer mensen een chronische aandoening zullen hebben, komt Flach tot de conclusie dat bedrijfsartsen hun aandacht moeten verleggen van begeleiding naar werkhervatting naar het verbeteren van duurzame inzetbaarheid. › lees verder

Ouderen compenseren achteruitgang hersenen

De samenwerking tussen verschillende hersengebieden verandert als we ouder worden en dit beïnvloedt het cognitief functioneren. Linda Geerligs onderzocht deze veranderingen en vooral de manier waarop we de aandacht richten op informatie uit onze omgeving die voor ons belangrijk is, en onbelangrijke informatie negeren zodat we daar niet door afgeleid worden. Ze concludeert dat het voor ouderen lastig is om informatie te negeren die niet van belang is; hoe ouder we worden hoe sterker we afgeleid worden. Ouderen kunnen tot op zekere hoogte achteruitgang in cognitief functioneren voorkomen. De resultaten bieden nieuwe aanknopingspunten voor het ontwikkelen van interventies om ouderen langer aan het werk te houden en goed te laten functioneren in de dagelijkse omgeving. › lees verder

Opkomst en ondergang van de beerput

Het fenomeen beerput bestond in de meeste steden in de negentiende eeuw niet meer. Roos van Oosten bestudeerde ‘de opkomst en de ondergang van de beerput’ en concludeert dat elke stad zijn eigen aanloop had naar het moment waarop de beerput werd afgeschaft. Veranderende prioriteiten van het stadsbestuur en een andere visie op het welzijn van de totale stadsgemeenschap speelden daarbij een grote rol. › lees verder

Meer inzicht in ontstaan leverfibrose

Chronische leverziekten gaan gepaard met leverfibrose, dat kan verergeren tot cirrose en leverfalen. Dit resulteert in hoge morbiditeit en mortaliteit en vaak is een levertransplantatie nodig om het leven van de patiënt te redden. Er bestaat nog geen effectieve behandeling om leverfibrose te remmen, laat staan verminderen. Atta-ur Rehman deed hier onderzoek naar. › lees verder

Onderzoek naar invloed elektrische stimulatie op cerebrale doorbloeding

Het sympathische zenuwstelsel speelt wel degelijk een belangrijke rol in de regulatie van de doorbloeding van de hersenen. Dat concludeert Mark ter Laan in zijn promotieonderzoek. Hij ging na hoe de cerebrale doorbloeding beïnvloed kan worden door kleine stroomstootjes via elektroden op de huid. Dat zou nuttig kunnen zijn wanneer patiënten kampen met een verminderde doorbloeding van de hersenen. › lees verder

Nieuwe gentherapie kan afstoting nier na transplantatie mogelijk voorkomen

Het is de grootste uitdaging in het veld van niertransplantatie: voorkomen dat het lichaam de nieuwe nier afstoot, of dat de nier chronisch slecht functioneert. Diana Vavrincová-Yaghi onderzocht het effect van een nieuwe, lokale gentherapie en concludeert dat deze veelbelovend resultaten laat zien. › lees verder

Eigenschappen van biofilms op kwantitatief niveau ontrafeld

Het is volgens promovenda Yan He de volgende stap vooruit sinds Anthonie Leeuwenhoek in de 17de eeuw tandplak onder zijn microscoop bestudeerde en zag hoe deze biofilm zich gedroeg. He maakte, samen met haar UMCG-collega’s, een kwantitatieve analyse van biofilms. Ze concludeert dat de visco-elastische eigenschappen van biofilms ervoor zorgen dat ze zo lastig aan te pakken zijn. › lees verder

Veelgebruikt instrument voor ontwikkelingsdiagnostiek verbeterd

Promotie Linda Visser › lees verder

Baryonresonanties met zware quarks bestudeerd

Promotie Olena Romanets › lees verder

Fotodynamische therapie verdient aandacht in de behandeling van patiënten met hoofd-halskanker

Promotie Sebastiaan de Visscher › lees verder

Meer inzicht in werkingsmechanismen van drie aminozuur-enzymen

Promotie Gjalt Wybenga › lees verder

3D-structuur bacteriële enzymen ontrafeld

Promotie Tjaard Pijning › lees verder

Nieuwe, accurate en snel-lerende operonpredictiemethodes

Promotie Rutger Brouwer › lees verder


Diversen

Scriptieprijs van 2500 euro voor Bastiaan Hanewacker, MSc Finance

De master scriptie waarmee Bastiaan Hanewacker dit jaar afstudeerde in de MSc Finance aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB), is gehonoreerd met de Eumedion scriptieprijs 2013. Hanewacker onderzocht ondernemingen die zich actief beschermen tegen vijandige overnames en ontdekte dat deze beschermingsconstructies de waarde van het bedrijf niet aantasten. › lees verder

Zes FEB-onderzoekers in Top 40 Beste Nederlandse Economen

Zes onderzoekers van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde staan in de jaarlijkse Economentop 40 van het tijdschrift ESB (Economisch Statistische Berichten): Jakob de Haan, Bernard Nijstad, Bert Scholtens, Peter Verhoef, Peter Leeflang en Ruud Teunter. De FEB als geheel bekleedt een derde positie. Ook in een top 5 per specialisatie zijn FEB economen terug te vinden, zoals Management Science met Ruud Teunter op 1 en Iris Vis op 5, en Marketing met Peter Leeflang op 2 en Peter Verhoef op 5. › lees verder

Decembernummer Broerstraat 5 is uit

Met kerst zijn in de nieuwe Broerstraat 5 - onder veel meer - verhalen te lezen over mensenrechten, volkshuisvesting en een ware Groningse ster aan het wetenschappelijke firmament: Chemicus en internationaal vermaard nanotechnoloog Ben Feringa wint nog altijd aan glans. Hij had opnieuw een wetenschappelijk topjaar en hielp zijn 100ste leerling promoveren. Drie alumni uit het veld van de volkshuisvesting vrezen dat de armsten weer op een kluitje moeten gaan wonen. En docent internationaal recht Brigit Toebes vraagt zich in dit nummer, waarvan zij de cover siert, af hoe álle individuen recht kan worden gedaan in het weidse gebied tussen oorlog en vrede. › lees verder


Personalia

Jianting Ye benoemd tot adjunct-hoogleraar Devices Physics of Complex Materials

Aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is bij het Zernike Institute for Advanced Materials dr. Jianting Ye benoemd tot adjunct-hoogleraar Devices Physics of Complex Materials. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:17

Meer nieuws