Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bibliotheek Letteren verhuist naar de Universiteitsbibliotheek

06 december 2013

Van maandag 9 tot woensdag 18 december verhuist de Bibliotheek Letteren naar de Universiteitsbibliotheek (UB) aan de Broerstraat. Dit is de start van de verplaatsing van vakbibliotheken en bibliotheekpersoneel in het kader van het project "Bibliotheek 2020".

Op dinsdag 10 december overhandigt de decaan van de Faculteit der Letteren, mw. prof. dr. Gerry Wakker, het eerste boek dat wordt verhuisd aan mw. drs. Marjolein Nieboer, directeur van de Bibliotheek RUG.

Na de Bibliotheek Letteren zullen ook de vakbibliotheken Archeologie, Rechten, Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap gefaseerd overgaan naar de UB. De verhuizing van deze bibliotheken is onderdeel van de strategie om een "brede" bibliotheek in de binnenstad te creëren. In de toekomst blijven twee locaties over: de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad en de Bibliotheek Zernike op de Zernikecampus in het Duisenberggebouw.

Naast de verhuisoperatie volgt vanaf september 2014 de renovatie van de UB.

Overhandiging boek

Tijd: Dinsdag 10 december, 9.00 uur

Locatie: Universiteitsbibliotheek, Broerstraat 4, 9712CP Groningen

Zaal Letteren, 2de verdieping

Meer informatie

Voor meer informatie zie: http://www.rug.nl/ub2020

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws