Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

GLTC en GRS geaccrediteerd t/m 31 december 2013

31 december 2013

De invoering van de BA/MA-structuur heeft niet alleen tot een herprogrammering van de studie geleid, maar is ook verbonden met een nieuw systeem van accreditatie. Dit houdt in dat een opleiding alleen dan gefinancierd wordt als zij geaccrediteerd is. De accreditatie gebeurt door de speciaal daartoe opgerichte Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die voor haar beslissing gebruik maakt van een visitatierapport, opgesteld door de QANU (Quality Assurance Netherlands Universities); dat rapport berust weer op enerzijds een door de opleiding zelf geschreven "zelfstudie" en anderzijds op een bezoek (de “visitatie” in engere zin) van een door de QANU ingestelde commissie. De zelfstudies van de opleidingen GLTC (BA) en GRS (MA) zijn geschreven in de loop van 2004, en het bezoek van de commissie vond plaats in februari 2005, maar het uiteindelijke accreditatiebesluit dateert pas van 28 november 2006. Onze beide opleidingen zijn nu geaccrediteerd t/m 31 december 2013.  Hieronder enkele citaten uit de officiële accreditatiebesluiten (het gaat steeds om bevindingen van de QANU-commissie die de NVAO heeft overgenomen):

- “De commissie vindt dat de GLTC [sic] met succes breedte en diepte combineert in de programma’s [een dergelijke formulering ook over GRS]. Ze looft ook de bewuste aanpak in de bachelorfase van de spreiding van vaardigheden en de opbouw in moeilijkheidsgraad, rekening houdend met de werkdruk van studenten en docenten.”

- “Afstudeerwerken vormen vaak een vertragende factor, maar de commissie stelt dat de enthousiaste begeleiding de studenten maximaal stimuleert.”

- “De commissie is verder zeer positief over de inzet van de staf, en merkt op dat de studenten zich erg tevreden tonen over de docenten.”

- “De vakgroep maakt volgens de commissie handig gebruik van haar kleinschaligheid om staf en studenten actief te betrekken bij de zorg voor de opleiding.”

- “De alumni bleken tevreden over het niveau van de opleiding GLTC [resp. GRS], de opbouw, en de integratie van de diverse onderdelen.”

Zie voor de volledige tekst van de besluiten: http://www.nvao.net/download/accreditatie/rand587972_besluitRUGwo- baGriekseenLatijnseTaalenCultuur.pdf en http://www.nvao.net/download/accreditatie/rand943923_besluitRUGwo- maGriekseenRomeinseStudies.pdf. Ook het commissierapport is te downloaden: http://www.nvao.net/download/accreditatie/rand419657_rapportRUGwoRomaanseTalen.pdf. (sic: GLTC en GRS werden samen met Romaanse talen gevisiteerd).

 

Laatst gewijzigd:16 september 2016 11:51

Meer nieuws