Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Verhuizing Bibliotheek Letteren: hoe alle kennis bewaard blijft

12 december 2013
Decaan Gerry Wakker overhandigt symbolisch de eerste boeken die vanuit de Letterenbibliotheek naar de UB verhuizen, aan directeur Marjolein Nieboer
Decaan Gerry Wakker overhandigt symbolisch de eerste boeken die vanuit de Letterenbibliotheek naar de UB verhuizen, aan directeur Marjolein Nieboer

Afgelopen dinsdag vond het startsein plaats van de verhuizing van de Bibliotheek Letteren naar de Universiteitsbibliotheek. In verschillende media werd de indruk gewekt dat hierbij duizenden boeken vernietigd zouden worden. In werkelijkheid ligt dit een stuk genuanceerder. Er wordt bij deze verhuizing niets weggegooid.

Bewaarfunctie voorop

In beginsel heeft de Universiteitsbibliotheek een bewaarfunctie. Het borgen en beschikbaar maken van wetenschappelijk materiaal beschouwt zij als haar belangrijkste taak. Juist vanuit die gedachte is er dan ook gekeken naar de collectie boeken en andere materialen bij de Bibliotheek Letteren. Dit houdt in dat er met grote zorgvuldigheid beslissingen zijn genomen rondom het bewaren, verplaatsen en ontdubbelen van deze collectie.

Grootste gedeelte collectie verhuist

De collectie van de Bibliotheek Letteren bevat 120.000 boeken. Alle boeken worden verhuisd naar de UB. Hiervan komt de helft in open opstelling, dus letterlijk in de kasten. De andere helft wordt ondergebracht in het magazijn van de UB en blijft hiermee volledig beschikbaar. Alle titels blijven in de collectie.

Ontdubbeling

Wel is de collectie van de Bibliotheek Letteren in het kader van deze verhuizing zorgvuldig bekeken. Dit houdt in dat er vooral aandacht is besteed aan dubbelingen in de collectie. Van veel titels zijn er meerdere fysieke exemplaren in bezit van de bibliotheek. In sommige gevallen geheel terecht: de titels worden veel geraadpleegd. Deze dubbele exemplaren zijn dan ook gehandhaafd. Bij de titels waar dit niet geldt, is er voor gekozen de extra exemplaren aan te bieden aan liefhebbers. Tijdens diverse boekenmarkten konden studenten, medewerkers, maar ook buitenstaanders voor een zacht prijsje dergelijke titels aanschaffen. Hier is grif gebruik van gemaakt en het grootste gedeelte van deze ontdubbeling is dan ook op deze manier opgevangen.

Digitale collectie

Bij de ontdubbeling is er ook goed gekeken naar welke materialen geschikt waren om opgenomen te worden in de digitale collectie van de Universiteitsbibliotheek. De collectie E-books en andere elektronische bestanden is de afgelopen periode sterk uitgebreid en wordt steeds intensiever gebruikt. Zo zijn er op dit moment meer dan 500.000 E-books beschikbaar, naast duizenden andere full-text materialen.

Niets gaat verloren

Na alle zorgvuldige stappen ten aanzien van het ontdubbelen, opslaan en verkopen, blijft er een klein gedeelte collectie over. Het betreft hier dus uitsluitend dubbele titels. Deze gaan naar antiquariaten.

Met nadruk gaat er met het herzien van de collectie van de Bibliotheek Letteren geen wetenschappelijk materiaal verloren. Sterker: door deze verhuizing en het achterliggende renovatieplan Bibliotheek 2020, maakt de Universiteitsbibliotheek zich klaar voor een toekomst waarin er geïnvesteerd kan worden in dienstverlening op het gebied van digitale collecties.

Laatst gewijzigd:07 februari 2018 10:47

Meer nieuws