Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 39

20 november 2013

Opinie

‘Debat over Eerste Kamer moet niet gaan over politieke moeilijkheden huidige kabinet’

De roep om de Eerste Kamer bevoegdheden af te nemen heeft weinig te maken met staatsrecht, maar des te meer met politieke motieven die voortkomen uit de tactische problemen van het huidige minderheidskabinet. ‘Een staatsrechtelijk debat over de Senaat is zeker mogelijk. Maar dat debat moet in ieder geval niet gaan over de politieke moeilijkheden die het huidige kabinet ondervindt,’ betoogt Douwe Jan Elzinga, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij ziet twee punten waarop de rol van de Eerste Kamer tegen het licht kan worden gehouden. › lees verder


Promoties

Nieuwe technieken voor prestatievergelijking van topatleten

Bertus Talsma ontwikkelde technieken voor het analyseren en vergelijken van prestaties van topatleten. Indien prestaties worden geleverd onder uiteenlopende omstandigheden of worden beïnvloed door factoren buiten de kwaliteiten van de atleet zelf, is een eerlijke prestatievergelijking niet eenvoudig. Een dergelijke moeilijkheid doet zich voor bij de selectieprocedure van schaatsers voor de Olympische Spelen, waarbij de verwachte prestatie van bijvoorbeeld een 1500-meterschaatser vergeleken moet worden met die van een 5000-meterrijder. Daarnaast zijn er factoren zoals technologische innovaties, verbeterde trainingsmethoden, populatie veranderingen en nieuwe toernooien, die een continue invloed hebben op de prestaties en het vergelijken van prestaties over de jaren. › lees verder

Meisjes in de stad gebruiken vaker alcohol en drugs

Meisjes die opgroeien in een verstedelijkte omgeving in Slowakije gebruiken vaker alcohol en drugs dan meisjes die niet in zo’n verstedelijkte omgeving opgroeien. Dat concludeert Lukáลก Pitel in zijn promotieonderzoek. Hij onderzocht hoe gezondheidsgerelateerd gedrag onder Slowaakse jongeren bepaald wordt door sociale, religieuze en economische achtergronden. Zijn bevindingen kunnen helpen bij het opzetten van volksgezondheidsbeleid. › lees verder

Onvoorspelbare natuur: de sprinkhaan, zijn grasmaaltijd en zijn concurrenten

We moeten accepteren dat gemeenschapsecologie soms onvoorspelbaar is, concludeert Fons van der Plas op basis van ecologisch onderzoek dat hij uitvoerde op de Afrikaanse savannes. Het feit dat gemeenschapsecologie behoorlijk stochastisch is, verklaart waarom natuurbescherming - ondanks gewetensvol beheer - toch kan falen. Ook impliceert het dat als we zeker willen zijn dat een zeldzame soort niet lokaal uitsterft, we de natuur als mensen wat 'minder stochastisch' moeten maken, ook al is dit in wezen 'onnatuurlijk'. › lees verder

Mosselbedden in natuurlijke patronen handhaven zich beter

Mosselen vormen op getijdeplaten hele aparte ruimtelijke patronen. Wanneer men vanuit een vliegtuig mosselbedden zou bekijken, ziet men vaak regelmatige bandachtige patronen. Wanneer je over datzelfde mosselbed loopt, vormen de mosselen binnen zo’n band weer strengvormige patronen. Ruimtelijke patronen, kenmerkend voor mosselbedden in de Waddenzee, zijn essentieel voor het verklaren van de productiviteit, stabiliteit en veerkracht van mosselbedden. Dat concludeert Quan-Xing Liu van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in zijn proefschrift. › lees verder

Infecties in hart en bloedvaten beter op te sporen

Infecties aan hartkleppen, pacemaker of een bloedvatprothese zijn beter op te sporen met radioactief gelabelde witte bloedcellen. Met behulp van scanapparatuur zoals SPECT-CT wordt zichtbaar waar de infectie zich precies bevindt en hoe uitgereid deze is. De techniek werd door UMCG-promovendus Paola Erba verder ontwikkeld. › lees verder

Patiënten schatten eigen gezondheid goed in na niertransplantatie

Patiënten blijken hun gezondheid na een niertransplantatie goed in te kunnen schatten. Maria Majernikova van het UMCG stelt voor, op basis van haar onderzoek, dat artsen hun consult met deze patiënten openen met de algemene vraag “Hoe schat u uw gezondheid in?” Het antwoord is een goed startpunt om verder te kijken naar gezondheidsrisico’s op langere termijn. › lees verder

Nieuwe methode voor kwantitatieve fluorescentiemicroscopie

Om beter te begrijpen hoe de grondbacterie Bacillus subtilis - die model kan staan voor de ziekenhuisbacterie S. aureus - overleeft, ontwikkelde UMCG-onderzoeker Sjouke Piersma nieuwe methoden voor kwantitatieve fluorescentiemicroscopie. › lees verder

Geavanceerde software voor Smart Homes

Het proefschrift Ehsan Warriach gaat over computers die als taak hebben om een bepaalde ruimte te monitoren of te controleren. Je vindt ze - steeds meer - in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en bibliotheken. Ook smart homes en smart kantoren zijn er mee uitgerust. › lees verder

Eiwit Egr-1 speelt mogelijk rol bij het ontstaan van PAH

Promotie Michael Dickinson › lees verder

Belangrijk eiwit ontdekt voor eiwittranslocatie

Promotie Vivianne Goosens i › lees verder

Bodem Nederlandse Vredepeel veelbelovende bron chitine-afbrekende bacteriën

Promotie Silvia Cretoiu › lees verder

KVI-studie naar de effecten van straling op complexe biomoleculen

Promotie Olmo González Magaña › lees verder

Interacties tussen celmembranen en antimicrobiële middelen

Promotie Gemma Moiset Call › lees verder

Kijken zonder te zien: analyse van de relatie tussen taal en waarneming

Promotie Piet Devos › persbericht


Oratie

Archeologie van/in een veranderende samenleving

Prof.dr. Sofia Voutsaki werkt mee aan het ‘Ayios Vasilios Archaeological Project’ in Griekenland, een archeologisch onderzoek dat volgens het Shanghai Archaeology Forum behoort tot de tien belangrijkste opgravingen ter wereld. In haar oratie stelt Voutsaki een vraag centraal: Waarom veranderen samenlevingen? Zij wil niet alleen aantonen dat we tegenwoordig in staat zijn maatschappelijke processen die zich duizenden jaren geleden voordeden te begrijpen, maar ook dat we individuele reacties op verandering kunnen reconstrueren. › lees verder


Diversen

Start Centre for the Study of Religion and Culture in Asia

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap herbergt een nieuw onderzoekscentrum: het Centre for the Study of Religion and Culture in Asia. De feestelijke opening vindt plaats op 18 november tijdens de eerste editie van een serie colloquia over Aziatische religies. Het centrum bouwt voort op het succesvolle werk van het nu opgeheven Institute of Indian Studies. Dit instituut maakte sinds 1953 deel uit van de faculteit. Met dit nieuwe centrum verschuift de focus van historische en taalkundige studie van het Hindoeïsme naar interdisciplinair onderzoek naar religies, cultuur en geschiedenis van Azië. › lees verder

Prijswinnend onderzoek: Vermogensbeheerders gebruiken info over goed bestuur in beleggingskeuzes

Onderzoekers prof. Bert Scholtens, dr. Auke Plantinga en student Emiel van Duuren van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde hebben de Academic Award ter waarde van € 3.500 gewonnen van Sustainalytics. De prijs is toegekend door het academische netwerk van de PRI (Principles for Responsible Investment) van de Verenigde Naties. Scholtens, Plantinga en Van Duuren onderzochten waarom en hoe vermogensbeheerders informatie gebruiken over milieu, sociale vraagstukken en governance en hoe dit van invloed is op hun investeringsgedrag en opbrengsten. › lees verder

In Beeld: Theo Spek

Het Kenniscentrum Landschap lanceerde onlangs een nieuwe website, waar alle kennis over Noord-Nederlandse landschappen is verzameld. › zie verder


Personalia

Menno Hoogland bijzonder hoogleraar Funeraire archeologie en archeothanatologie

Dr. Menno L.P. Hoogland is door het Groninger Universiteits Fonds bij de Faculteit der Letteren benoemd tot bijzonder hoogleraar Funeraire archeologie en archeothanatologie. Hoogland richt zich op onderzoek van grafcontexten om tot inzichten te komen over het individu, de samenleving en haar ideeën over leven en dood. De nadruk ligt hierbij op de methodologie en theorie van de funeraire archeologie in Griekenland. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen- Cybercrime

Bart Jacobs en Frank van Vliet - Cybercrime: the bad guys have gone digital

25 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Grote Denkers over Moderne Idealen

Pauline Kleingeld - Kant over Vrije Wil

26 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Hanze Lezing

Deirdre Enthoven - Bewogen besluiten. Professionals en hun dilemma’s

27 november 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws