Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 38

13 november 2013
Unifocus 13 november
unifocus

Testosteron maakt pimpelmeesvrouwtje agressiever, maar ook ijveriger en trouwer

Hoewel testosteron vaak een mannelijk geslachtshormoon wordt genoemd, produceren vrouwen van heel veel diersoorten dit hormoon ook, zij het veelal in mindere mate. Wat is de functie van dit hormoon bij vrouwtjes? Promovenda Berber de Jong ontdekte dat testosteron helemaal niet zo schadelijk voor vrouwtjes is als tot nu toe werd gedacht. Bij de door haar onderzochte pimpelmeesvrouwtjes bleek testosteron hun nestbouwsnelheid en agressie te verhogen. Ook verlaagde dit hormoon de kans dat vrouwtjes vreemdgingen. Bij mensen werkt dit overigens andersom. › lees verder


Promoties

Groei van vroeggeboren kinderen verloopt anders dan die van op tijd geborenen

Kinderen die te vroeg geboren zijn (voor de 37ste zwangerschapsweek) groeien volgens een ander patroon dan kinderen die op tijd zijn geboren. Ze moeten daarom niet, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO wil, beschouwd worden als op tijd geborenen. Dat concludeert Inger Bocca-Tjeertes in haar promotieonderzoek. › lees verder

Taboe op seksualiteit en amputatie doorbreken

Hulpverleners moeten tijdens het revalidatieproces meer aandacht hebben voor mogelijke seksuele problemen van patiënten met een arm- of beenamputatie en hun partners. Een brochure mag daarbij geen vervanging zijn van een gesprek over seksualiteit. Dat stelt Jesse Verschuren in haar promotieonderzoek. Zij concludeert dat er nog te vaak een taboe rust op seksualiteit en een lichamelijke beperking. › lees verder

Wegzuigen bloedstolsel na hartinfarct leidt tot betere overleving

Het gebeurt in Nederland al vaak als onderdeel van een dotterprocedure bij een acuut hartinfarct: het opzuigen van een bloedstolsel in een verstopte kransslagader. Dat is niet alleen goed voor een betere doorbloeding van het hartspierweefsel, maar leidt ook tot verbeterde overleving op lange termijn. Dat is één van de conclusies van You Lan Gu in haar promotieonderzoek. › lees verder

Gemeenschappelijk Europese strategie voor transport en opslag CO2 bepleit

In 2009 was de Europese Unie (EU) een van de eerste regio’s ter wereld om regelgeving specifiek gericht op de toepassing van CO2- afvang en -opslag (CCS) in het leven te roepen. Marijn Holwerda analyseert in zijn proefschrift het Europese regulatoire kader voor CCS. Hij concludeert dat potentiële juridische belemmeringen voor de grensoverschrijdende toepassing van CCS in de EU grotendeels ondervangen lijken te worden door de relevante bepalingen in de Europese verdragen. Wel verdient het aanbeveling om een gemeenschappelijke Europese strategie voor het transport en de opslag van CO2 te ontwikkelen. › lees verder

Ontwikkeling beschermde natuurgebieden vergt sociaalvaardige beheerder

Toewijding van alle betrokken partijen is belangrijk voor de succesvolle ontwikkeling van beschermde natuurgebieden. De beheerder van natuurgebieden kan functioneren als moderator of bemiddelaar tussen bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en overheidsinstanties. Daarbij zijn de sociale vaardigheden cruciaal van de beheerder cruciaal. Dat concludeert Nora Mehnen in haar proefschrift. › lees verder

De invloed van LPC op de verteerbaarheid van tarwezetmeel

Omdat zetmeel door enzymatische afbraak wordt omgezet in glucose, wordt het in verband gebracht met obesitas, diabetes type II etc. De afbraaksnelheid van het zetmeel is daarbij een belangrijke factor. Een langzame afbraaksnelheid wordt als positief beschouwd, omdat dit leidt tot lagere metabole stress. Salomeh Ahmadi-Abhari onderzocht de interacties van tarwezetmeel met lysophosphatidylcholine (LPC). › lees verder

Principe ‘nationale koppen’ wel degelijk breed toegepast in milieuwetgeving

Milieurecht onder de EU-verdragen is gebaseerd op de veronderstelling dat de lidstaten maatregelen treffen en handhaven die een hoger niveau van bescherming van het milieu bieden dan voorgeschreven door de EU; zogenaamde ‘nationale koppen’. Sinds enkele jaren betogen academici dat dit een onjuiste veronderstelling is. Economische overwegingen zouden ertoe leiden dat de lidstaten zich van nationale koppen onthouden. Lorenzo Squintani toont echter aan dat nationale koppen systematischer en wijder verspreid lijken te zijn dan eerder gedacht. › lees verder

Macht en integratie in waardeketens

Hedendaagse economieën zijn gebaseerd op de sequentiële verdeling van taken tussen bedrijven. Daarbij voegen verschillende bedrijven waarde toe aan een halffabricaat totdat er uiteindelijk een product ontstaat dat gereed is voor de consument. Boyana Petkova onderzocht het verband tussen macht en integratie in dergelijke waardeketens (‘supply chains’). Zij laat ziet dat bedrijven hun macht gebruiken om keten-integratie in hun voordeel te vormen. › lees verder

Hoe laat je verbaal weten dat je iets niet begrijpt?

Trevor Benjamin richt zich in zijn proefschrift op de uitingen waarmee sprekers van het Engels aangeven dat ze een probleem hebben met het horen, begrijpen of accepteren van wat de gesprekspartner zojuist gezegd heeft. › lees verder

Galweg heeft eigen regeneratief vermogen

Promotie Michael Sutton › lees verder

Ontdekking van veelbelovende nieuwe klasse flavoproteïne monooxygenase

Promotie Annette Riebel › lees verder

Nieuwe kalibratiealgoritmes voor radiosynthese telescoop

Promotie Sanaz Kazemi › lees verder


Oratie

Systeemziekten: ‘‘response - ability’’

In haar oratie gaat prof.dr. Hendrika Bootsma in op haar onderzoek naar de zogenaamde systeemziekten: ziektebeelden waarbij sprake is van auto-immuniteit en waarbij meerdere organen in het ziekteproces zijn betrokken. Voorbeelden zijn reumatoïde artritis, het syndroom van Sjögren en systemische lupus erythematosus. De ontwikkeling van de biomarkers voor deze ziekten loopt helaas achter bij de therapeutische ontwikkelingen. Verdere ontwikkeling van biomarkers is noodzakelijk om de dure biologicals, die inmiddels met succes breed worden toegepast bij reumatoïde artritis, ook ten goede te laten komen aan patiënten met andere systemische auto-immuunziekten. › lees verder


Diversen

Landschapsbiografie Drentsche Aa in de maak

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat de aanzet werd gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Dit jubileum wordt gevierd met het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche Aa, een rondetafel-conferentie en het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa’. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - My Microbes & Me

Jeroen Raes - Gut Microbes divide People in three groups

18 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Grote Denkers over Moderne Idealen

Machiel Karskens - Foucault over autonoom leven

19 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Schaliegas? - Met Rien Herber, Linda Steg en Bert Scholtens

21 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Think Different

Gunter Pauli - The Blue Economy

21 november 2013 › lees verder

Spraakmakende Boeken

Roald van Elswijk over ‘Het verdriet van de engelen’ van Jón Kalman Stefánsson

21 november 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:44

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...