Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 37

06 november 2013
Unifocus 6 november
unifocus

Opinie

‘VN-verdragen belemmeren gereguleerde wietteelt niet’

De strijd tegen hennepteelt kost de overheid zoveel mankracht en moeite dat verschillende gemeenten ervoor pleiten om de teelt gereguleerd te laten plaatsvinden onder hun eigen toezicht. Tot nu toe wordt dat door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie tegengehouden op grond van een drietal bindende VN-verdragen. Maar volgens hoogleraar Algemene Rechtswetenschap Jan Brouwer wordt het tijd om na het gebruik en de aankoop van wiet ook de teelt te reguleren. › lees verder


Promoties

Lepelaar trekt verder dan goed voor hem is

Lepelaars die in West-Afrika overwinteren en jaarlijks zo’n 10.000 km afleggen tussen broed- en overwinteringsgebied, doen het slechter dan de lepelaars die in Europa (Spanje, Portugal en Frankrijk) overwinteren en ‘slechts’ 1.000 – 4.000 km hoeven te vliegen. Dit blijkt uit zowel een lagere overleving als een lager broedsucces. Steeds meer lepelaars ontdekken dat overwinteren in Europa een betere optie is. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Tamar Lok van het NIOZ. › lees verder

Nuttig graaf- en bouwwerk van kokkels, mossels en wadpieren

Op het wad wordt hard gewerkt: kokkels graven, mossels bouwen riffen en wadpieren werpen sedimenthopen op. Onderzoek naar ecosystemen te land en ter zee heeft aangetoond dat dergelijke biobouwers een ecosysteem sterk kunnen beïnvloeden doordat ze hun omgeving veranderen. Serena Donadi onderzocht met een grootschalig experiment de interactieve effecten van drie veel voorkomende mariene biobouwers (kokkels, wadpieren en mosselen) op hun omgeving. In de getijdegebieden van Schiermonnikoog voegde zij 64.000 wadpieren en 800.000 kokkels toe aan een groot aantal experimentele vakken van 25 m2. Zo manipuleerde zij in totaal 2.400 m2 wadbodem. Ook Donadi’s biobouwers bleken het ecosysteem op verschillende manieren te beïnvloeden. › lees verder

Machine beschermt kwaliteit van donorlever voor transplantatie

Het doorspoelen van een lever met zuurstofrijke vloeistof beschermt de galwegen van donorlevers. De machineperfusie die UMCG-onderzoeker Sanna op den Dries heeft onderzocht, biedt nieuwe mogelijkheden om donorlevers te kunnen testen, beschermen en in de toekomst mogelijk zelfs te verbeteren. › lees verder

Pneumokokken hebben slimme strategie om bloed-hersenbarrière te doorbreken

Hersenvliesontsteking ontstaat doordat pneumokokken, een bepaald soort ziekteverwekkers, een voorkeur blijken te hebben voor bepaalde plekken in de beschermende laag cellen tussen bloed en hersenen. Door zich op die plekken vast te kleven, kunnen zij als het ware de barrière ‘oversteken’ en hersenvliesontsteking veroorzaken. Dat stelt Federico Iovino in zijn promotieonderzoek. Hij ging na wat er precies gebeurt in de bloed-hersenbarrière voordat er hersenvliesontsteking optreedt. › lees verder

Toevoeging vetzuren aan eerste flesvoeding niet per se goed voor gezondheid

Of een kind zich in de schoolleeftijd goed ontwikkelt, hangt niet zozeer af van toegevoegde vetzuren aan flesvoeding gedurende de eerste twee maanden, maar van het dieet van de moeder voor en tijdens de zwangerschap. Wanneer dit dieet rijk is aan het omega-3 vetzuur docosahexaeenzuur (DHA) laten kinderen op negenjarige leeftijd een betere motorische ontwikkeling zien. Dat concludeert Corina de Jong in haar promotieonderzoek. Zij bestudeerde het effect van twee groepen toegevoegde vetzuren (DHA en arachidonzuur, AA) in flesvoeding op de latere ontwikkeling van het kind. › lees verder

Spina bifida in toekomst mogelijk in baarmoeder behandelen

Tissue engineering, het afdekken van de neurale buis van de foetus om verdere schade te voorkomen, kan een veelbelovend instrument zijn in foetale therapie voor spina bifida (bekend als een ‘open ruggetje’). Tot die conclusie komt Nynke Hosper. Zij richtte zich in haar promotieonderzoek op een beter inzicht in de cellulaire processen die betrokken zijn bij wondheling voor en na de geboorte. › lees verder

Amateurvoetballers reageren sneller op verstoring van balans dan niet-sporters

De rompspieren van amateurvoetballers reageren sneller op een plotselinge verstoring van de balans dan de rompspieren van niet-sporters. Met een specifiek trainingsprogramma is het bovendien mogelijk om de balanshandhaving en wendbaarheid van veelbelovende jonge voetballers te vergroten. Dat zijn twee conclusies van het promotieonderzoek van Jan Borghuis. › lees verder

Evaluatie van het preventieprogramma Weerbaarheid in het BasisOnderwijs

Marieke Boelhouwer evalueerde het effect van het preventieprogramma Weerbaarheid In het BasisOnderwijs (WIBO) dat de weerbaarheid van kinderen in groep 7/8 probeert te vergroten. Ze deed dat onder meer door middel van drie studies: een vragenlijst- en dagboekstudie (bij 372 meisjes en 392 jongens) en een observatiestudie (in twee klassen). › lees verder

Oplossing voor complexe besluitvorming bij samenvoegen en uitbesteden facilitaire diensten Rijksoverheid

Het samenvoegen van dienstonderdelen of het uitbesteden van diensten is gangbare praktijk in organisaties als de Rijksoverheid. Een voorbeeld van samenvoegen is SSC P-Direkt, dat de salarisadministratie en HR-diensten voor meerdere ministeries verzorgt. Het realiseren van beoogde kostenbesparingen bij samenvoegen of uitbesteden blijkt echter vaak een grote uitdaging. Verwachte voordelen worden regelmatig niet behaald vanwege complexe en risicovolle besluitvorming. Arjan Knol presenteert in zijn proefschrift een oplossing voor dat probleem: een ‘decision enhancement studio’ als virtuele omgeving waarin mensen, processen en technologie samengebracht worden om samenwerking te verbeteren en besluitvormingsalternatieven te analyseren. › lees verder

Turks van immigranten goed bestand tegen taalverlies

Gülsen Yilmaz heeft onderzocht in hoeverre Turks-Nederlandse tweetaligen in staat waren hun eerste taal te behouden na een langdurig verblijf in Nederland. Ze keek naar de talige en socio-demografische variabelen die het behoud van de eerste taal en de ontwikkeling van de tweede taal beïnvloeden. Deelnemers aan de studie waren Turkse immigranten die naar Nederland migreerden als volwassenen en al tien jaar of meer in Nederland wonen. Haar bevindingen tonen aan dat de moedertaal goed bestand is tegen verlies, zelfs na een verblijf voor tientallen jaren in een tweedetaalomgeving. › lees verder

Vindplaatstypes Swifterbantcultuur gevarieerder

Izabel Devriendt onderzocht de natuurstenen en vuursteen artefacten van de archeologische vindplaats Swifterbant. Haar onderzoek wijst onder andere uit dat er binnen het nederzettingsterrein van Swifterbant een grotere variabiliteit aan vindplaatstypes bestaat dan oorspronkelijk werd gedacht. › lees verder

Functie van de schelmenroman in vroegmodern Madrid nader belicht

Konstantin Mierau › lees verder

Nieuwe sterpopulatiemodellen op basis van de X-Shooter bibliotheek

Yanping Chen › lees verder


Oratie

Literatuur in tijden van amateurfotografie

In onze huidige maatschappij waarin alles lijkt te draaien om beeld is, zo beweren beleidsmakers, tekstuele geletterdheid achterhaald, irrelevant en een luxeproduct geworden. Maar wat nu als blijkt dat het nog niet zo eenvoudig is om literatuur apart te zien van de beelden die ons omringen, en dat vooral moderne literatuur zowel de schepper als het product is van de populairste en meest toegankelijke vorm van moderne massamedia: amateurfotografie? Prof.dr. Elena Gualtieri gaat tijdens haar oratie in op de rol van literatuur in de moderne maatschappij. Zij toont aan de hand van de beroemde Engelse schrijfster Virginia Woolf een alternatieve denkrichting over de rol van literatuur in een moderne maatschappij die bol staat van de automatische ‘wegwerpbeelden’. › lees verder


Diversen

App voor onderzoek naar groente- en fruitconsumptie

Groente en fruit: we weten allemaal dat het goed voor ons is. Toch eet lang niet iedereen voldoende groente en fruit. De afdeling Sociale Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een app ontwikkeld om mensen te ondersteunen in hun groente-en fruitconsumptie: de Groente en Fruit hAPP. Via de app kunnen deelnemers persoonlijk advies krijgen, recepten bekijken en een actieplan opstellen. Daarnaast kunnen er maandelijks vragenlijsten afgenomen worden. De app is onderdeel van het onderzoek naar gezondheidsinformatie en voorlichting over groente- en fruitconsumptie van promovenda Sarah Elbert. › lees verder


Personalia

Scriptieprijs Vereniging van Registercontrollers voor Martijn Gils

Martijn Gils, student aan de controllersopleiding (Executive Master of Finance and Control, EMFC) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, heeft de jaarlijkse scriptieprijs gewonnen van de landelijke Vereniging van Registercontrollers (VRC). De prijs werd 30 oktober in Utrecht uitgereikt op het jaarcongres van de VRC en de NBA (beroepsorganisatie van Accountants). Martijn Gils onderzocht voor zijn scriptie hoe Woningbouwcorporaties de waarde van hun kapitaal bepalen, ofwel de 'Weighted Average Cost of Capital' (WACC), de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal. › lees verder

Rudolf de Boer hoogleraar Translationele Cardiologie

Dr. R.A. de Boer is benoemd tot hoogleraar Translationele Cardiologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. De Boer is in het UMCG werkzaam als cardioloog met als aandachtsgebied (erfelijke vormen van) hartfalen. Per 1 januari 2014 wordt hij hoofd van de afdeling Experimentele Cardiologie. Daar ligt zijn expertise vooral op het gebied van factoren die zorgen voor structurele veranderingen (remodeling) van het hart, bijvoorbeeld ten gevolge van een hartaanval of chronisch verhoogde bloeddruk. › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen - Pieter Boeke Lezing

Claudi Bockting - ‘Bij mij heeft het toch geen zin’. De kracht van psychotherapie bij depressie

11 november 2013

Depressieve mensen blijken vaak weinig vertrouwen te hebben in therapieën, vanuit de sombere gedachte: misschien werkt het wel voor een ander, maar vast niet bij mij. In haar Pieter Boeke Lezing laat klinisch psycholoog Claudi Bockting zien dat er overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat psychotherapie wel degelijk effectief is voor mensen met een depressie en bovendien een duurzame werking heeft. Mensen leren door psychotherapie beter om te gaan met hun depressie waardoor de kans op herhaling sterk afneemt. Dit preventieve effect geldt zowel voor klassieke gesprekstherapieën als voor therapieën via het internet en treedt niet op bij alleen medicatie met antidepressiva. › lees verder

Studium Generale Groningen ism Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Jantina Tammes Lezing - Victoria Brescoll over gender stereotypen op de arbeidsmarkt; co-spreker is Jolande Sap

12 november 2013

Een topman die boos is krijgt respect, terwijl een boze vrouw als onprofessioneel wordt gezien, stelt professor Victoria Brescoll van de Yale School of Management in haar onderzoek vast. Zij bekleedt de Jantina Tammes wisselleerstoel aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. In haar lezing gaat Brescoll in op haar onderzoek naar de stereotypen die van negatieve invloed zijn op werkende vrouwen. Ze laat zien dat de problemen waar vrouwen in leidinggevende posities voor gesteld worden heel anders zijn dan mannen in dezelfde positie. Gender stereotypes zijn nog steeds van grote invloed op de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ook gaat ze in op de strategieën die vrouwen kunnen gebruiken om op leidinggevende posities te komen en zich daar staande te houden. › lees verder

Studium Generale Groningen

Digital Dementia - Manfred Spitzer

13 november 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:44

Meer nieuws

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 02 oktober 2018

  Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels,...

 • 02 oktober 2018

  Peter van Kampen over de samenwerking met Duitse instellingen

  Op slechts 50 kilometer afstand ten oosten van Groningen bevindt zich de vierde grootste economie ter wereld. Hoewel de fysieke grens met Duitsland weinig meer voorstelt, zijn er mentale drempels waardoor de samenwerking van Nederlandse bedrijven met...