Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG archeologen schrijven wetenschappelijke synthese in opdracht van ProRail

29 november 2013

Onderzoekers dr. Hans Peeters en prof.dr. Daan Raemaekers van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) schrijven in opdracht van ProRail een wetenschappelijke synthese over de relaties tussen landschapsdynamiek en sociaaleconomische processen in prehistorisch Flevoland. Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de realisatie van het Hanzelijn.

Peeters en Raemaekers spelen een centrale rol in het project, dat in de 2e helft van 2014 moet resulteren in een Engelstalige monografie die zal worden uitgegeven door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Rijke geschiedenis Flevoland

Flevoland wordt door velen al snel geassocieerd met de voormalige Zuiderzee en de grote landaanwinningsprojecten uit de 20e eeuw. Ruim vijf decennia onderzoek door archeologen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Amsterdam heeft echter laten zien dat deze provincie een rijke geschiedenis heeft. Terwijl Flevoland erg actief is in de presentatie van haar verleden richting het brede publiek, is de internationale vakwereld echter nog slecht geïnformeerd over het karakter en belang van dit archeologisch erfgoed.

Onderzoek Peeters en Raemaekers

Peeters en Raemaekers doen al jaren archeologisch onderzoek naar de relaties tussen landschapsdynamiek en sociaaleconomische processen die zich in dit gebied voltrokken. Gebleken is dat de natte gebieden langs de prehistorische kust door de zogenaamde Swifterbantcultuur voor kleinschalige akkerbouw werden gebruikt. Specifieke plekken zelfs generaties lang. De binding van de bewoners met het steeds veranderende en natter wordende landschap blijkt ook uit de vondst van graven en ritueel gedeponeerde objecten op plaatsen die mogelijk geen ‘seculiere’ functie meer hadden. Men leefde in de Swifterbantcultuur niet in een isolement; er waren sociale en culturele connecties met andere gebieden langs de kust en in het ‘binnenland’.

Dankzij de middelen die ProRail beschikbaar heeft gesteld, kan dit fascinerende verhaal voor het eerst in al haar facetten worden opgeschreven voor een internationaal publiek. Peeters en Raemaekers doen dit samen met specialisten van andere onderzoeksinstellingen die betrokken zijn geweest bij de onderzoekingen in Flevoland.

Meer informatie

Prof.dr. D.C.M. (Daan) Raemaekers

Dr. J.H.M. (Hans) Peeters

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws