Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

RUG promovenda Luce Beeckmans wint Jan van Gelderprijs

27 november 2013
Luce

De Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici heeft dit jaar de Jan van Gelderprijs 2013 toegekend aan dr. ir Luce Beeckmans (1983). Zij was Ubbo Emmiusbursaal van de RUG en promoveerde in januari 2013 op het proefschrift Making the African City: Dakar - Dar Es Salaam - Kinshasa, 1920-1980. In haar proefschrift wordt duidelijk hoe papieren planvorming, segregatiepolitiek, ideologie en lokale traditie gezamenlijk het uiterlijk van de stad bepalen.

De Jan van Gelderprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste kunsthistorische publicatie over een onderwerp uit de Kunst- en Architectuurgeschiedenis van een auteur onder de 35 jaar. De prijs bestaat uit een trofee en een geldbedrag van 1.000 euro.

Uittreksel uit het juryrapport

Onderzoek doen naar primaire bronnen die niet voor het oprapen liggen, slecht ontsloten of toegankelijk zijn en zich op zeer verspreide locaties bevinden. Een zeer omvangrijk onderzoeksterrein, zowel fysiek als inhoudelijk, zich begevend op de terreinen van de sociologie, antropologie, stadsgeschiedenis, politieke geschiedenis en geschiedenis van de stedenbouw. Dat heeft Luce Beeckmans (1983) voor elkaar gekregen met haar proefschrift ‘Making the African City. Dakar, Dar es Salaam, Kinshasa, 1920-1980’. Door een glasheldere structuur die niet rigide is en zorgvuldige formuleringen is deze omvangrijke studie spannend om te lezen. De wetenschappelijk weloverwogen verantwoording, de historiografische en methodische evaluatie die steeds gegeven worden, maken duidelijk dat hier een bijzondere stap wordt gezet in de geschiedschrijving van de stedenbouwkunde, zowel de Afrikaanse als in afgeleide zin ook de Europese. De wijze waarop gewerkt is, is een frisse bijdrage binnen het Nederlandstalig stedenbouwkundig discours. Het feit dat door de hele studie steeds weer wordt teruggegaan op de vorm van de stad is wat de jury betreft een belangrijke wetenschappelijke bijdrage. De fysieke effecten van papieren planvorming, segregatiepolitiek, demografische bewegingen, ideologie en lokale tradities worden ingezet om de structuur, het uiterlijk en de veranderingen van de stad te verklaren. Om daarbij een duidelijke koers te blijven varen, niet beperkt door methodische of andere uitgangspunten, is een grote verdienste die wat de jury betreft de Jan van Gelderprijs 2013 volkomen verdient.

Over Luce Beeckmans

Momenteel werkt Luce Beeckmans aan de Universiteit Gent. Promotor tijdens haar promotieonderzoek was prof.dr. Auke van der Woud. Co-promotores waren dr. Marijke Martin (RUG)en dr. Johan Lagae (UGent).

Meer informatie

http://www.kunsthistorici.nl/

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:52

Meer nieuws