Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Keuzegids: zes bacheloropleidingen Letteren beste van Nederland

19 november 2013

Zes bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren zijn in de Keuzegids Universiteiten als beste beoordeeld in hun categorie. Archeologie heeft het predicaat Topopleiding gekregen en behoort daarmee volgens de Keuzegids tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs.

Daarnaast zijn een aantal Letterenstudies de beste van alle soortgelijke opleidingen in Nederland. Het gaat om: Nederlandse Taal & Cultuur, Engelse Taal & Cultuur, American Studies, Archeologie, Kunstgeschiedenis en Informatiekunde. Overige top 3 posities zijn behaald door Communicatie- en Informatiewetenschappen (2e), Griekse en Latijnse taal en cultuur (3e), Taalwetenschap (3e).

De beoordelingen in de gids worden opgesteld aan de hand van studentenoordelen, slagingspercentages en visitatierapporten. Hoe minder vrijblijvend het onderwijs en hoe directer het contact met de studenten, hoe beter de resultaten, is de conclusie die de redactie van Keuzegids na bestudering van de resultaten trekt.

Archeologie Topopleiding

De Keuzegids kent het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die in de beoordeling een totaalscore van 76 punten of meer halen. In het hele land genieten slechts 65 opleidingen deze eer. Archeologie behaalde een score van 82 punten. De Groningse studenten Archeologie vinden dat ze een goede voorbereiding krijgen op de beroepspraktijk, wat goed van pas komt als je als archeoloog het veld in wilt. Ook zijn de studenten blij met de studiebegeleiding en zijn de docenten betrokken bij hun studenten.

De beste studies

Studenten Engelse taal en cultuur zijn erg tevreden, ze hebben geen kritische punten met betrekking tot de opleiding. Het aantal studenten dat binnen vier jaar een diploma haalt is erg hoog. Bachelor studenten Nederlands waarderen de communicatie bij de opleiding erg hoog. Experts van de NVAO zijn over de opleiding American Studies bijzonder positief. Ook studenten zijn tevreden, met name over de studiefaciliteiten. Bij Kunstgeschiedenis valt vooral de hoge waardering voor de docenten op. Studenten vinden hun docenten deskundig en krijgen een goede begeleiding. Ook de inhoud van het programma kan op veel waardering rekenen, vooral omdat het de studenten stimuleert. Ook bij Informatiekunde worden de docenten gewaardeerd en de studie kent een hogere praktijkgerichtheid dan gemiddeld.

Keuzegids Universiteiten

De Keuzegids Universiteiten wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) en is bedoeld voor scholieren en decanen die zich willen oriënteren op vervolgstudies. Voor de masteropleidingen in hbo en wo bestaat een aparte Keuzegids Masters. Deze verschijnt komend jaar begin februari.

Meer informatie

Afdeling Communicatie Letteren
Keuzegids Universiteiten
Acht Groningse opleidingen in top Nederlands universitair onderwijs

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:51

Meer nieuws