Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Resultaten van vijftig jaar Drentsche Aa

Samenwerking voor boek, congres en roundtable
06 november 2013
x

In 2015 is het vijftig jaar geleden dat de aanzet werd gegeven voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Dit jubileum wordt gevierd met het verschijnen van de Landschapsbiografie Drentsche Aa, een rondetafel-conferentie en het congres ‘Het experiment van de Drentsche Aa’.

Vandaag ondertekenden de Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD), de Rijksuniversiteit Groningen, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en de provincie Drenthe hiervoor een samenwerkings-overeenkomst. Vanwege de landelijke voorbeeldwerking van de activiteiten draagt het rijk 250.000 euro bij.

In het congres, georganiseerd door de BOKD, staan de lessen centraal uit 50 jaar bemoeienis met het Drentsche Aa-gebied. Inwoners, wetenschappers en beleidsmakers worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten over de omgang met het voor Drenthe en Nederland in vele opzichten belangrijke cultuurlandschap van de Drentsche Aa. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn bij het maken van keuzes voor de toekomstige ontwikkeling, aldus de partners.

Landschapsbiografie

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit gaat de Landschapsbiografie van de Drentsche Aa maken, en een bijbehorende ‘International roundtable’, een rondetafelconferentie, organiseren. Dat gebeurt in opdracht van de provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De biografie moet een toegankelijk, rijk geïllustreerd kijk- en leesboek worden voor mensen die werken of wonen in de Drentsche Aa, of die interesse hebben in de streek. Landschapshistorica en journalist Ineke Noordhoff MA is aangetrokken als projectleider. Een groep auteurs uit verschillende vakgebieden, onder leiding van dr. Hans Elerie, prof.dr. Jan Bakker en prof.dr.ir. Theo Spek, zal vijftig jaar wetenschappelijk onderzoek, en aanvullend nieuw bronnenonderzoek, bundelen, analyseren en toegankelijk maken voor een brede doelgroep. Het is uitzonderlijk dat de kennis van de aardwetenschappen, archeologie, historische geografie, architectuurgeschiedenis en ecologie in samenhang met elkaar belanden in één overzichtswerk. Die combinatie geeft een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur en landschap van de Drentsche Aa. In wetenschappelijke kringen kan de geïntegreerde aanpak op grote belangstelling en mogelijk ook navolging rekenen.

Het experiment van de Drentsche Aa

In het congres Het experiment van de Drentsche Aa, georganiseerd door de BOKD, staan de lessen centraal uit 50 jaar bemoeienis met het Drentsche Aa-gebied. Inwoners, wetenschappers en beleidsmakers worden uitgenodigd om op zoek te gaan naar nieuwe inzichten over de omgang met het voor Drenthe en Nederland in vele opzichten belangrijke cultuurlandschap van de Drentsche Aa. De resultaten kunnen van grote betekenis zijn bij het maken van keuzes voor de toekomstige ontwikkeling, aldus de partners.

Uniek aan het Drentsche Aa-gebied

Met ‘Gedachtenplan voor het Stroomdallandschap Drentsche A’ legden Freek Modderkolk, Edgar Stapelveld en Harry de Vroome in 1965 de basis voor het Nationaal Park Drentsche Aa. Het Drentsche Aa-gebied is uniek vanwege de combinatie van cultuurhistorie en bijzondere natuur. Recreanten uit heel Nederland genieten er van het landschap. De natuur in het gebied wordt gekoesterd, terwijl boeren er hun werk zijn blijven doen.

Meer informatie

Voor de biografie kunt u contact opnemen met

Prof.dr.ir. Theo spek, theo.spek@rug.nl , 06-20136689

Ineke Noordhoff MA, i.noordhoff@rug.nl, 06-45208698

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:49

Meer nieuws

 • 06 september 2019

  Burgemeester Den Oudsten opent Letterenfestival op 14 september

  Op zaterdag 14 september vindt het eerste Groningse Letterenfestival plaats. Een dag waarop de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen haar deuren opent voor iedereen die belangstelling heeft voor alfa- en cultuurwetenschappen.

 • 05 september 2019

  Willem Wierbos nieuwe huisdichter RUG

  Willem Wierbos (24), student Geneeskunde, is de nieuwe huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen voor het studiejaar 2019-2020. Hij maakte indruk op de jury met zijn gedichten die midden in het studentenleven staan: ‘Willem is niet een dichter...

 • 03 september 2019

  Dictators op het eerste Letterenfestival

  Dictaturen in het Midden-Oosten kennen vele gezichten. Toch is er volgens Kiki Santing een patroon te ontdekken. Op het eerste Letterenfestival vertelt ze er meer over in een korte lezing.