Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Scriptieprijs Vereniging van Registercontrollers voor student Martijn Gils

05 november 2013
Martijn Gils
Martijn Gils

Martijn Gils, student aan de controllersopleiding (Executive Master of Finance and Control, EMFC) van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, heeft de jaarlijkse scriptieprijs gewonnen van de landelijke Vereniging van Registercontrollers (VRC). De prijs is uitgereikt op het jaarcongres van de VRC en de NBA (beroepsorganisatie van Accountants) op 30 oktober in Utrecht.

Martijn Gils heeft voor zijn scriptie onderzocht hoe Woningbouwcorporaties de waarde van hun kapitaal bepalen, ofwel de 'Weighted Average Cost of Capital' (WACC), de gewogen gemiddelde kosten van kapitaal.

Jury: “hoge relevantie en actualiteit”

Volgens de jury, die de scriptie van Gils koos uit genomineerden van 7 controllersopleidingen in Nederland, heeft de scriptie “een heldere structuur, een logische en duidelijke verhaallijn en is het prettig leesbaar. Gils is er in geslaagd om een algemeen geaccepteerde theorie voor vermogenskosten toe te passen op een gereguleerde sector met veel marktimperfecties.” Tot slot roemt de jury de hoge relevantie en actualiteit van het onderwerp en het belang voor de sector woningbouwcorporaties.

Gils’ onderzoek

Gils ontdekte in zijn onderzoek onder andere dat woningcorporaties lagere kapitaalkosten hebben dan commerciële bedrijven in de woonvastgoedsector. En ook dat de corporaties in de praktijk lagere kapitaalkosten hanteren dan berekend.

De kosten van kapitaal bestaan uit kosten van het eigen vermogen, van het vreemd vermogen en de kapitaalstructuur (de verhouding tussen vreemd en eigen vermogen). Maar aan welke rendementsnorm moet dit voldoen? Dat is lastig te bepalen omdat er bij woningcorporaties bijvoorbeeld geen aandeelhouders zijn om harde vermogenseisen te stellen. Ook zorgen continue veranderingen in de risico’s voor corporaties voor onduidelijkheid over rendementseisen. Daarbij valt te denken aan de invoering van de verhuurderheffing, scheiden van wonen en zorg, en de slechte woningmarkt in het algemeen.

Dat berekende kapitaalkosten hoger zijn dan in de praktijk door corporaties gehanteerd worden, komt volgens Gils doordat in de praktijk geen rekening wordt gehouden met illiquiditeit van de woningen waarin deze sector specifiek investeert, en in de berekeningen wel.

Erkende opleiding

De Groningse controllersopleiding EMFC is een van de opleidingen die officieel erkend is door de Vereniging van Registercontrollers. Zij beschouwen erkende opleidingen als "een betrouwbare keuze voor de financiële top". Met de VRC scriptieprijs wil de VRC de kwaliteit van scripties en daarmee de kwaliteit van het postdoctoraal RC-onderwijs verhogen. Ook in 2007 werd de VRC scriptieprijs gewonnen door een student van de Groningse opleiding.


Meer informatie:
www.rug.nl/feb/emfc

Laatst gewijzigd:06 februari 2018 14:31

Meer nieuws