Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 36

30 oktober 2013
Unifocus 30 oktober
unifocus

Opinie

‘Besluitvorming over basisschoolsluitingen is veel te traag’

Nederlandse basisschoolbesturen en gemeenten moeten veel sneller reageren met schoolsluitingen op het snel dalende aantal jonge kinderen in krimpregio’s. Het lang openhouden van relatief veel scholen is in crisistijd uiteindelijk niet eerlijk naar de bevolking. Dat stelt cultureel geograaf Tialda Haartsen van de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Vooral in gemeenten met bevolkingskrimp kan het lang openhouden van scholen er toe leiden dat andere voorzieningen zoals bibliotheek of zwembad eerder dicht moeten of dat de OZB-belasting fors zal stijgen.’ › lees verder


Promoties

Prognose na dotterbehandeling afgelopen twee decennia verbeterd

Patiënten met kransslagaderverkalking hebben de afgelopen twintig jaar steeds betere vooruitzichten na een dotterbehandeling. Dit geldt met name voor patiënten die zo’n behandeling ondergaan na een acuut hartinfarct. Dat is één van de conclusies van het promotieonderzoek van Marieke Fokkema. Zij maakte voor haar onderzoek onder meer gebruik van een Zweedse landelijke registratiestudie. › lees verder

BMI-waarde belangrijke voorspeller voor sterfte onder dialysepatiënten

Nierdialysepatiënten kunnen het beste een Body Mass Index (BMI) hebben van 24 kg/m2. Zij maken dan de minste kans om vroegtijdig aan nierfalen te sterven. Dat concludeert Stefan Arsov in zijn promotieonderzoek. Arsov onderzocht door welke factoren de hoeveelheid glycoseringseindproducten in de huid en het bloed van dialysepatiënten beïnvloed worden en hoe een stijging bij nierpatiënten vermeden kan worden. › lees verder

Tweelingstudies geven belangrijke aanwijzingen voor genenstudies

Tweelingstudies kunnen helpen bij het opsporen van de genetische oorzaak van ziektes, omdat ze de effecten van de omgeving op de genen laten zien, nog voordat specifieke genen zijn geïdentificeerd. Dat stelt Ting Wu in haar tweede promotieonderzoek. Dat richtte zich op risicofactoren voor het ontstaan van astma en hart- en vaatziekten. › lees verder

Geen causaal verband tussen leverontsteking en insulineresistentie

Leverontsteking bij overgewicht leidt niet per se tot de ontwikkeling van insulineresistentie. Tot die conclusie komt Anouk Funke in haar promotieonderzoek. › lees verder

Verschillen in geheugencapaciteit onderzocht

Jonathan Mall onderzocht de verschillen in geheugencapaciteit van mensen. Sommige mensen hebben een groter werkgeheugen dan andere. Mall onderzocht of zij dan ook beter presteren onder verschillende omstandigheden. Dat bleek niet per definitie zo te zijn. Het lijkt er op dat mensen een kleiner werkgeheugen met verschillende strategieën compenseren, bijvoorbeeld door zich beter te concentreren. Mensen met een groter werkgeheugen kunnen wel meer gericht hun langetermijngeheugen doorzoeken. › lees verder

Duur van de overeenkomst heeft positief effect op sponsorbekendheid

Sportsponsoring is uitgegroeid tot een belangrijk marketinginstrument dat steeds professioneler wordt ingezet. Merel Walraven onderzocht de effectiviteit van sportsponsoring en doet in haar proefschrift aanbevelingen voor een effectievere inzet van sponsorgelden. De promovenda toont onder meer aan dat de duur van de sponsorovereenkomst een positief effect heeft op sponsorbekendheid, ‘sponsor equity’ en efficiëntie. Dat pleit voor sponsorovereenkomsten met een lange looptijd, zeker als de sponsoring bedoeld is om bij te dragen aan de merkwaarde van de sponsor. › lees verder

Toegang tot het recht bij geschillen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid kan beter

Bram Rijpkema’s proefschrift behandelt de toegang tot het recht bij geschillen rondom ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het beeld dat uit zijn onderzoek naar voren komt is dat het stelsel in zijn huidige vorm op verschillende punten tekort schiet. Naar Rijpkema’s oordeel kan de toegang tot het recht worden vergroot door het stelsel te verfijnen, waarbij de wetgever blijft reguleren, faciliteren en coördineren en de betrokken partijen zo veel mogelijk de normen inhoudelijk uitwerken. › lees verder


Diversen

Onderzoek naar oude scheepswrakken in de oostelijke Waddenzee

Het Instituut voor Archeologie van de Rijksuniversiteit Groningen gaat archeologisch onderzoek uitvoeren in de oostelijke Waddenzee, de Eems en de Dollard. Het doel van het project Buitendijks erfgoed Oostelijke Waddenzee is om samen met de inwoners onder andere oude scheepswrakken in kaart te brengen. › lees verder

Inschrijving leergang cultuuronderwijs geopend

De inschrijving voor de tweede editie van de leergang cultuuronderwijs is geopend. De leergang start in februari 2014 en is bestemd voor leidinggevenden, opleiders, beleidsmedewerkers en ontwikkelaars in het cultuur-educatieve veld. Verschillende aspecten van cultuuronderwijs (cultuur, media, kunsten, erfgoed) worden in hun onderlinge samenhang besproken. De cursisten sluiten de leergang af met een essay, waarin zij een begin maken met een analyse van de eigen werkpraktijk. › lees verder


Agenda

Lezing

Andrew Gelman - Little Data: How traditional statistical ideas remain relevant in a big-data world

1 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - My Microbes & Me

Bacteriën op en in ons lichaam - Wiel Hoekstra

4 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Grote Denkers over Moderne Idealen

Rousseau over Authenticiteit - Maarten Doorman

5 november 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Kenniscafé Groningen

Wie regeert de wereld? Met Marcel Brus, Doeko Bosscher en Jaap de Wilde

7 november 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:44

Meer nieuws