Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 35

23 oktober 2013

Opinie

‘Positie burgemeester te zeer afhankelijk van luimen gemeenteraad’

De positie van de burgemeester in het lokale bestuur is zwak, omdat hij de facto door de gemeenteraad uitgekozen wordt. Dat verklaart waarom zoveel burgemeesters het veld ruimen, of geen nieuwe termijn krijgen, na conflicten met de raad. Bovendien zijn de steeds ruimere bevoegdheden die de burgemeester krijgt niet in evenwicht met het smalle mandaat dat hij heeft. Daarom verdient een gekozen burgemeester de voorkeur. Dat komt aan beide bezwaren tegemoet. Dat betoogt staatsrechtgeleerde Hans Engels van de Rijksuniversiteit Groningen, tevens Eerste Kamerlid voor D66. › lees verder


Promoties

Jeugdtrauma veroorzaakt dissociatieve identiteitsstoornis

De hersenen van mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis (DIS, eerder: meervoudige persoonlijkheidsstoornis) of een posttraumatische stressstoornis zien er anders uit dan die van mensen zonder deze stoornissen. De verhouding tussen grijze en witte stof is afwijkend in bepaalde gebieden, waaronder de hippocampus. Dat concludeert Sima Chalavi in haar promotieonderzoek. Zij levert hiermee het neurowetenschappelijk bewijs voor de hypothese dat DIS wordt veroorzaakt door een ernstig trauma in de jeugd.› lees verder

Luchtwegepitheel speelt cruciale rol in ontwikkeling astma

Een niet goed functionerend luchtwegepitheel – het bedekkende weefsel in de luchtwegen met een barrièrefunctie voor allergenen – speelt, samen met beschadigingen in de cel-cel contacten, een cruciale rol in het ontstaan van de ontwikkeling van allergisch astma. Tot die conclusie komt Sijranke Post in haar promotieonderzoek. › lees verder

Geavanceerde lichttechniek kan ernst aderverkalking beter inschatten

Een meting waarin gebruik wordt gemaakt van autofluorescentie van de huid (SAF) geeft een goede risico-inschatting van toekomstige hart- en vaatziekten en sterfte. Dat stelt Marjon Noordzij in haar promotieonderzoek. De meting, die volgens haar gemakkelijk en snel uit te voeren is, kan helpen inschatten welke patiënten de grootste risico’s lopen. › lees verder

Gebrek aan vitamine A kan cholestase verergeren

Vitamine A speelt een belangrijke rol in de galzouthuishouding. Dat stelt Martijn Hoeke in zijn promotieonderzoek. Uit eerder onderzoek was de omgekeerde relatie tussen galzouthuishouding en vitamine A reeds bekend; patiënten die lijden aan cholestase, galstuwing door stagnatie van de galstroom, ontwikkelen dikwijls een tekort aan vitamine A. Hoekes bevinding heeft mogelijk belangrijke implicaties voor deze patiënten. › lees verder

Hoe vormen mensen een band met een groep?

Identificatie met groepen is een basisbehoefte van ieder individu. Veel onderzoek is gedaan naar waarom groepsidentificatie zo belangrijk is voor het functioneren van de mens. Weinig is echter bekend over hoe mensen een band vormen met een groep. Ruth van Veelen toont in haar promotieonderzoek aan dat er twee cognitieve routes zijn die ten grondslag liggen aan groepsidentificatie, namelijk het conformeren aan prototypische groepskenmerken (“waar de groep voor staat, dat ben ik”; self-stereotyping), maar ook het projecteren van persoonlijke kenmerken op de groep (“waar ik voor sta, dat is de groep”; self-anchoring). › lees verder

Succesvolle steden huisvesten taken die profiteren van agglomeratie

Steden zijn een belangrijke en dure vestigingsplek in de hedendaagse mondiale productieketens. Recent ontwikkelde informatie-, communicatie- en transporttechnologieën veranderen de verdeling van werk en daarmee de rol van steden in de economie. Suzanne Kok onderzocht de verbanden tussen taken, banen en steden. In haar proefschrift toont zij aan dat steden waarin in 1990 veel taken werden verricht die profiteren van nabijheid van andere taken (zoals samenwerken) sinds die tijd een relatief sterke werkgelegenheidsgroei kenden. Steden die taken huisvestten die relatief gemakkelijk geïsoleerd uitgevoerd kunnen worden (zoals boekhouden) kennen een minder sterke werkgelegenheidsgroei of hebben zelfs te maken met krimp van de werkgelegenheid. › lees verder

Biodiversiteit in extensieve rubberplantages

Het proefschrift van Hendrien Beukema is een evaluatie van de rol van rubber (Hevea brasiliensis) agroforests bij het behoud van soorten van het laaglandregenwoud op Sumatra. › lees verder

Meten van actieve matrixmetalloproteïnases

Promotie Laurette Prély › lees verder

Sterkere beschermlagen aanbrengen met lasers

Promotie Ismail Hemmati › lees verder

Nieuw systeem van DNA-uitwisseling geïnduceerd door UV-licht

Promotie Matgorzata Ajon › lees verder

Blaarziekten met én zonder blaren goed en veilig met hormooncrème te behandelen

Promotie Jorrit Terra › persbericht


Personalia

Klaas van Veen hoogleraar Onderwijskunde

Klaas van Veen wordt per 1 november 2013 benoemd tot hoogleraar Onderwijskunde, in het bijzonder de ontwikkeling van beroepsvaardigheden van leraren. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling die leraren gedurende hun loopbaan doormaken in hun kennis en vaardigheden in hun vak, hun vakdidactiek en hun algemeen pedagogisch-didactische vaardigheden. Bijzondere aandacht besteedt Van Veen aan het vraagstuk of deze vaardigheden en de ontwikkeling daarin gepaard gaan met betere resultaten en leerwinst van leerlingen. › lees verder


Agenda

Seminar

25 jaar Stagebureau Letteren - Kennis in Praktijk

29 oktober 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - Grote Denkers over Moderne Idealen

Schopenhauer over Geluk - Menno de Bree

29 oktober 2013 › lees verder

Studium Generale Groningen - New Peace Tools

Protecting Civilians against Imminent Violence - Mel Duncan, Mukesh Kapila and Rolf Carriere

30 oktober 2013 › lees verder

Symposium

Kenniscentrum Landschap organiseert eerste landschapssymposium

7 november 2013 › lees verder

Meer evenementen: › Agenda-overzicht


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...