Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Nelleke Noordervliet houdt openbaar college voor seminar Past in the Present

25 oktober 2013

Op 20 november a.s. houdt Nelleke Noordervliet een openbaar college in het kader van het seminar Past in the Present. Titel van het college is: ’De tanden van Johan de Witt’.

Mogelijkheden en grenzen van historische narratieven

Het gastcollege gaat over de mogelijkheden en grenzen van historische narratieven zoals historici, journalisten en romanschrijvers die stellen. De verhouding tussen deze collega's in het veld heeft zijn problemen en conflicten opgeleverd, en nog altijd bestaat er wederzijds wantrouwen. Tegelijk wordt met groter gemak dan ooit leentjebuur gespeeld. De aandacht voor de stijl neemt toe in de wetenschap, de belangstelling voor de feiten en de interpretatie ervan groeit bij romanschrijvers en journalisten.
Het is tijd voor een nieuwe balans rond de tanden van Johan de Witt.

Meer informatie

Datum: 20 november

Tijd: 15.00-17.00 uur

Plaats: Zernikezaal, Academiegebouw

Toegang: gratis

Contactpersoon: prof.dr. M.G.J. (Maarten) Duijvendak -m.g.j.duijvendak@rug.nl

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws