Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Kenniscentrum Landschap organiseert 1e landschapssymposium RUG

22 oktober 2013

Op donderdag 7 november organiseert het kenniscentrum Landschap haar eerste landschapssymposium in Het Kasteel in Groningen. Medewerkers van het kenniscentrum presenteren die dag een ruime selectie van het nieuws landschapsonderzoek.

In de afgelopen drie jaar heeft het onderzoek van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen een hoge vlucht genomen. Medewerkers, promovendi en studenten voerden in de afgelopen jaren tal van onderzoeksprojecten uit naar de opbouw, ontstaansgeschiedenis en actuele problematiek van landschappen in Nederland en daarbuiten. Ook zijn in samenwerking met andere instellingen diverse meerjarige onderzoeksprojecten en onderzoeksprogramma’s gestart en is een nieuwe interactieve website Landschappen van Noord-Nederland ontwikkeld.

U krijgt tijdens deze dag een ruime selectie van het nieuwe landschapsonderzoek van het Kenniscentrum Landschap te zien, waarbij zowel studenten, promovendi als medewerkers zullen optreden. Het symposium kent een gevarieerd programma van lezingen, workshops en excursies. In het ochtendprogramma wordt bovendien de nieuwe website Landschappen van Noord-Nederland gepresenteerd die met hulp van het Ubbo Emmius Fonds en financiële steun van het SNS Reaalfonds is ontwikkeld. Tijdens de dag is er ook ruime gelegenheid om collega’s van andere onderzoeksinstellingen, overheden, landschaps- en erfgoedorganisaties te ontmoeten.

Meer informatie op de website van kenniscentrum Landschap

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws