Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

25 jaar Stagebureau Letteren: seminar op 29 oktober 2013

18 oktober 2013
Stagebureau Letteren

Het Stagebureau Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 25 jaar. Dit jubileum wordt op donderdagmiddag 29 oktober vanaf 13 uur gevierd met het seminar Kennis in Praktijk. Locatie is het Academiegebouw in Groningen.

In 1988 startte de Faculteit der Letteren een stagebureau. Aanleiding was de ongekend hoge werkloosheid in de jaren 1983/’84. Doel van de invoering was de student inzicht te geven in de relatie tussen opleiding en praktijk, maar ook werkervaring te laten opdoen. Ervaringen die studenten opdoen tijdens de stage stelden opleidingen daarnaast in staat hun programma aan te laten sluiten op de beroepspraktijk. Dit was bijvoorbeeld van belang bij de Opleiding tot Vertaler, maar ook bij de toen nog bestaande opleiding Communicatie, Documentatie en Voorlichting. In de beginjaren hadden alleen de Algemene Letteren Studies een stage in het programma. Later volgden alle andere opleidingen. Bij grote opleidingen als Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie, Journalistiek en Euroculture werd de stage zelfs verplicht.

Sinds de oprichting zijn er meer dan 7000 stages bij het Stagebureau geregistreerd. In 2012 verscheen het boek Stagelopen in Stappen, dat nu ook als Internship Guide verkrijgbaar is. De kans dat je met een stage makkelijker werk vindt bleek al snel groot: in 1989 kreeg 17% een passende baan via de stage, nu is dat percentage 30%.

Ter ere van haar 25-jarig bestaan organiseert het Stagebureau Letteren op 29 oktober 2013 het seminar Kennis in de praktijk. Het thema van het seminar is de rol van de stage bij de aansluiting van academische Letteren-opleidingen op het werkveld, ook in de regio. Sprekers zijn onder meer prof.dr. van Dijk, hoogleraar Regionale Arbeidsmarktanalyse en Ton Schroor, wethouder D66 van de Gemeente Groningen.

Graag nodigen wij alumni Letteren uit om deel te nemen aan het seminar. Hebt u als student zelf stage gelopen en of bent u nu zelf stagebegeleider? Kom op 29 oktober naar Groningen.

Laatst gewijzigd:07 juni 2019 10:48

Meer nieuws