Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Postdoc krijgt Deense subsidie om taalwetenschappelijke onderzoeksmethode te verbeteren

02 oktober 2013
Marjoleine Sloos, eerder dit jaar gepromoveerd aan de RUG en sindsdien postdoctoraal onderzoeker bij de afdeling Alfa-Informatica, heeft een Mobilex subsidie binnengehaald van de Danish Council for Independent Research. Deze prestigieuze subsidie wordt mede gefinancierd door het EU programma Marie-Curie onder FP7. Het twee jaar durend project "Paving the Way for a More Reliable Linguistics" gaat Marjoleine Sloos vanaf januari 2014 uitvoeren aan de Universiteit Aarhus in Denemarken. In het project gaat ze een veelvuldig gebruikte methode van taalwetenschappelijk onderzoek, namelijk de transcriptie van spraakklanken, systematisch onderzoeken op betrouwbaarheid.
Transcripties van spraak, ofwel het coderen van spraakklanken in letters of andere visuele symbolen, vormen een belangrijke bron van onderzoek naar uitspraak. Bijvoorbeeld, klanken van een bepaald dialect kunnen alleen statistisch geanalyseerd worden als ze getranscribeerd zijn. Transcripties worden ook gebruikt in vreemdetalenonderwijs, logopedie, en taaladviezen (zoals in asielaanvragen). Transcripties worden tegenwoordig ook automatisch gegenereed door software voor spraakverwerking, maar moeten nog altijd handmatig gecontroleerd worden: handmatige transcripties kunnen nog niet volledig door automatische transcripties verrvangen worden. Sommige klanken kunnen ook niet of nauwelijks betrouwbaar worden geanalyseerd door spraakverwerkingsprogramma's. Maar zijn menselijke transcriptie wel betrouwbaar? Het antwoord luidt waarschijnlijk nee.
Tijdens haar promotieonderzoek toonde Marjoleine Sloos al aan dat zelfs taalkundig opgeleide transcribenten gemakkelijk misleid worden door het waargenomen accent van de spreker, zodanig dat transcribenten die een bepaald accent detecteren, bepaalde prototypische klanken van dat dialect waarnemen--zelfs wanneer die niet in het fonetisch spraaksignaal aanwezig zijn. Zelfs professionele transcribenten kunnen beïnvloed worden door deze auditief perceptuele vertekening. De reikwijdte van deze afwijking in transcripties isechter nog onbekend; evenmin bestaat een standaard procedure om tot betrouwbaardere resultaten te komen. Omdat menselijke transcripties zo accuraat en betrouwbaar mogelijk moeten zijn, concentreert dit project zich op de lange duur op het ontwikkelen van een richtlijn voor linguïstische transcripties. Het onderzoek gaat uitgevoerd worden op het Frans en vergelijkt transcripties van Franse en Canadese taalkundigen. Verder wil het een aanzet geven tot een methode om transcribenten te trainen door middel van speciaal daartoe te ontwikkelen software.


Meer informatie

dr. M. (Marjoleine) Sloos: m.sloos@rug.nl

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:38

Meer nieuws