Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Succesvolle steden huisvesten taken die profiteren van agglomeratie [PhD S. Kok]

24 oktober 2013

Steden zijn een belangrijke en dure vestigingsplek in de hedendaagse mondiale productieketens. Recent ontwikkelde informatie-, communicatie- en transporttechnologieën veranderen de verdeling van werk en daarmee de rol van steden in de economie. Suzanne Kok onderzocht de verbanden tussen taken, banen en steden.

In haar proefschrift toont zij aan dat steden waarin in 1990 veel taken werden verricht die profiteren van nabijheid van andere taken (zoals samenwerken) sinds die tijd een relatief sterke werkgelegenheidsgroei kenden. Steden die taken huisvestten die relatief gemakkelijk geïsoleerd uitgevoerd kunnen worden (zoals boekhouden) kennen een minder sterke werkgelegenheidsgroei of hebben zelfs te maken met krimp van de werkgelegenheid.

Met behulp van een takenperspectief toont Kok aan dat de inhoud van banen substantieel varieert tussen kleine en grote steden. Banen in grotere arbeidsmarkten zijn meer gespecialiseerd en vereisen meer cognitieve vaardigheden dan dezelfde banen in kleine steden. Ook de matches tussen werknemers en hun takenpakket verbetert met de dichtheid van de arbeidsmarkt. Ten slotte laat Kok zien dat communicatie een comparatief voordeel is van steden, maar dat de waarde van communicatie varieert tussen verschillende type steden.

CV

Suzanne Kok studeerde Economics & Geography aan de Universiteit Utrecht. Zij verrichte haar promotieonderzoek aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Het onderzoek werd deels gefinancierd door het Centraal Planbureau. Kok werkt tegenwoordig als senior beleidsmedewerker op het Ministerie van Financiën. De titel van het proefschrift is: Tasks, jobs and cities. Promotores zijn prof.dr. J.H. Garretsen, prof.dr. B. ter Weel en prof.dr. S. Brakman. De verdediging vindt plaats op donderdag 31 oktober 2013(14.30u).

Laatst gewijzigd:04 december 2015 09:16

Meer nieuws