Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 28

04 september 2013
Unifocus 4 september
unifocus

Opinie

‘Omstandigheden nu perfect voor overheidsinvesteringen’

Het huidige publieke debat over nieuwe miljardenbezuinigingen door de overheid wordt erg gedomineerd door pessimisme over schuld en krediet. Dirk Bezemer, universitair hoofddocent Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, stelt dat te vaak wordt vergeten dat juist publiek krediet een beproefd instrument is om schuldsituaties op te lossen. ‘De huidige omstandigheden in Nederland zijn perfect voor investeringen door de overheid, niet zozeer voor overheidsbezuinigingen. De staat kan nu geld lenen tegen een zeer lage rente en grote hoeveelheden spaargeld aantrekken voor publieke investeringen in gezonde delen van de economie.’ › lees verder


Promoties

Patronen agrammatisme bij sprekers Swahili beschreven

Het onderzoek van Tom Abuom richt zich op de patronen en ernst van problemen met werkwoordverbuiging en woordvolgorde bij tweetalige (Swahili-Engels) personen met agrammatisme. › lees verder

Microbiologische analyse voor juiste antibioticum parodontale aandoening

Patiënten met een parodontale aandoening reageren zo verschillend op antibiotica, dat een microbiologische analyse uitkomst kan bieden. Die kan laten zien welke antibioticum het probleem aanpakt, en welke niet. Dat concludeert Thomas Rams in een onderzoek in de USA naar het effect van antibiotica bij behandelingen van parodontitis en infecties rond implantaties. › lees verder

Stent goed alternatief voor chirurgische omleiding

Het plaatsen van een stent bij patiënten met perifere vaatziekten leidt tot minder complicaties dan een chirurgische omleiding. Het risico op wondgenezingsstoornissen en oedeem (vochtophoping) is kleiner en de opnameduur in het ziekenhuis aanmerkelijk korter. Dat concludeert Mare Lensvelt in haar promotieonderzoek. › lees verder

Micro-SPECT-scan laat zien hoe cellen driedimensionaal functioneren

Met een micro-SPECT-scan is het mogelijk om te laten zien hoe cellen functioneren in kleine dieren, zoals muizen en ratten. Dat komt omdat deze scans, wanneer ze worden uitgevoerd met een hoge resolutie, de distributie van tracers en kinetische energie in kleine dieren driedimensionaal heel nauwkeurig in beeld kunnen brengen. Dat concludeert Chao Wu in zijn promotieonderzoek. Hij deed onderzoek naar de technologie achter en mogelijke toepassingen van micro-SPECT. › lees verder

Muziek verlaagt geen pijn tijdens kijkonderzoek

Patiënten die tijdens een kijkonderzoek van de dikke darm naar muziek luisteren, ervaren niet minder pijn dan mensen die geen muziek beluisteren. Dat is één van de conclusies van het onderzoek van Jan Meeuse naar uiteenlopende aspecten van het meten en het behandelen van pijn. Meeuse’s onderzoek bij 75 gezonde vrijwilligers liet verder zien dat, anders dan vaak gedacht, veranderingen in de hartfrequentie niet bruikbaar zijn om pijnintensiteit te meten. Ook ontdekte hij dat radiotherapie ook in de terminale fase helpt in de bestrijding van pijn, veroorzaakt door naar botten uitgezaaide kanker. In 45% van de 274 onderzochte patiënten verminderde de pijn. Omdat het effect van bestraling op pijn nog wel eens op zich laat wachten, is dit een belangrijke bevinding voor mensen met een beperkte levensverwachting. › lees verder

Pleidooi voor ‘multi-targeted’ therapie bij kinderhersentumoren

Anti-angiogene therapie, therapie waarbij de vorming van nieuwe bloedvaten uit bestaande bloedvaten wordt tegengegaan, biedt mogelijkheden voor de behandeling van kinderen met een hersentumor, maar alleen als rekening gehouden wordt met de ontsnappingsmechanismen van de tumor bij een dergelijke behandeling. Dat stelt promovenda Mariska Sie. › lees verder

Sociale invloed heeft belangrijke impact op consumentengedrag

Sociale invloed heeft een belangrijke impact op consumentengedrag en mag om die reden niet genegeerd worden in klantenonderzoek, concludeert Peter van Eck in zijn proefschrift. Van Eck toont aan hoe complex sociale beïnvloedingsprocessen zijn. Hij introduceert instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan het wetenschappelijke en commerciële onderzoek naar deze processen. › lees verder

Ommeland niet per definitie ondergeschikt aan de stad

Het ommeland is niet per definitie ondergeschikt aan de stad. Op sommige plekken in Nederland ontstaan netwerksteden en structuren met meerdere kernen, vooral waar sprake is van relatieve nabijheid van verschillende steden, of door het ontstaan van nieuwe (sub)centra, zoals in de Randstad of in Zuid-Limburg. In veel stadsgewesten is sprake van een samenhangend palet van plekken, de zogenaamde ‘multiplicities’. Mobiliteit is hierbij cruciaal en de auto lijkt voor huishoudens met complexe activiteitenpatronen onmisbaar. Het in het ruimtelijk beleid dominante, dichotome en monocentrische perspectief op stad en ommeland is daarmee achterhaald. In plaats daarvan moet in het ruimtelijk beleid worden uitgegaan van de strategische positie van plekken in het ommeland vanuit het perspectief van huishoudens en hun activiteitenpatronen. Dat concludeert Willemieke Hornis inhaar proefschrift. › lees verder

Milieuvriendelijk gedrag hangt samen met milieu-zelfidentiteit

Milieuproblemen worden mede veroorzaakt door het gedrag van mensen. Daarom is het belangrijk om te weten wat belangrijke voorspellers zijn van milieuvriendelijk gedrag. Ellen van der Werff bestudeerde de rol van milieu-zelfidentiteit, dat is de mate waarin je jezelf ziet als een milieuvriendelijk persoon, in relatie tot milieuvriendelijk gedrag. Van der Werff concludeert onder meer dat de milieu-zelfidentiteit een reeks van milieugedragingen voorspelt, zoals verschillende typen energiegedrag en voorkeur voor duurzame producten. › lees verder

Ethische afwegingen tussen gezondheid en kosten veranderen in de tijd

Het proefschrift van Mehraj Parouty beschrijft onder meer de ethische aspecten rondom het devalueren in de toekomst van gezondheidswinst bij kosten-effectiviteitsanalyse (KEA), met name bij vaccineren (disconteren). Hij beargumenteert dat richtlijnen over disconteren in lijn moeten zijn/komen met ethische argumenten. › lees verder

Stressvolle gebeurtenissen bepalen temperament pubers

Promotie Odilia Laceulle › persbericht

Grote behoefte aan levenstekens kenmerkt Rampjaar 1672

Promotie Judith Brouwer › persbericht

Idee aandragen bij de baas? Acceptatie hangt meer af van type leidinggevende dan van inhoud idee

Promotie Roy Sijbom › persbericht


Oratie

‘Innig godsdienstig en wetenschappelijk’. Vroomheid en rationaliteit in de vrijzinnige theologie

In zijn oratie betoogt prof.dr. Rick Benjamins dat de vrijzinnige theologie bestaat uit een mengeling van kritische rationaliteit en vroomheid, die in wisselende culturele omstandigheden een steeds veranderende verhouding zijn aangegaan. Hij laat zien hoe de oud-moderne theologie in de tweede helft van de negentiende eeuw de vroomheid – als een vorm van ontvankelijkheid en innerlijk affect – een plaats wilde geven binnen een wetenschappelijk wereldbeeld. In de eerste helft van de twintigste eeuw stelde de rechts-moderne theologie de vroomheid centraal, maar kon deze vroomheid nauwelijks nog funderen. Een postmoderne context, voorbij de funderingen van wereldbeelden, vraagt om een nieuwe bepaling van de verhouding tussen vroomheid en rationaliteit. › lees verder


Onderzoek

Consumenten besteden vrolijk meer met ‘slimme winkelwagentjes’

Zou u meer of minder besteden als uw winkelwagentje een eigen kassa had? Koert van Ittersum, hoogleraar Marketing en Consumentenwelzijn aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzocht het effect van directe feedback op het bedrag dat consumenten besteden: klanten met een budget besteden meer en voelen zich daar beter bij, maar klanten die niet op de prijzen letten zijn zuiniger. De bevindingen van het onderzoek van Van Ittersum worden gepubliceerd in het novembernummer van het Journal of Marketing van de American Marketing Association. › lees verder


Personalia

Bart Streumer adjunct hoogleraar Politieke filosofie en ethiek

Dr. Bart Streumer is benoemd tot adjunct-hoogleraar Politieke filosofie en ethiek aan de Faculteit Wijsbegeerte. Zijn onderzoek richt zich op het verband tussen morele verantwoordelijkheid en sociaal-economische gelijkheid. › lees verder

Kocku von Stuckrad nieuwe decaan faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Kocku von Stuckrad, hoogleraar Religiewetenschap aan de RUG is sinds 1 september decaan van de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap. › lees verder


Agenda

Careers Company

Battle for Talent

5 september 2013

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde maakt werk van de carrière van haar studenten. Op 5 september opent de Careers Company haar deuren. Dit samenwerkingsverband van de faculteitsvereniging EBF en de onderverenigingen MARUG, Risk en VESTING en de faculteit zelf, helpt studenten zich voor te bereiden op een succesvolle toekomst. In dit carrière café kunnen studenten terecht voor loopbaanadvies, trainingen, stages, consultancy opdrachten, career events en aanvullende informatie. › lees verder

Symposium

Museum en Universiteit: Samen Sterk

13 september 2013

Op het symposium, georganiseerd door masterstudenten van de Conservatorenopleiding Kunstgeschiedenis, wordt de samenwerking tussen universiteit en verschillende musea belicht. De middag begint met drie lezingen door gerenommeerde sprekers: dr. Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, dr. Manfred Sellink, directeur van Musea Brugge en drs. Ruud Priem, hoofdconservator van het Museum Catharijneconvent te Utrecht. › lees verder

Prijsuitreiking

Marie Curie Medal voor Ben Feringa

16 september 2013

Prof.dr. Ben Feringa ontvangt op 16 september de Marie Curie Medal, de hoogste onderscheiding van de Polish Chemical Society voor chemici van buiten Polen. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...

 • 06 november 2018

  Groningen blijft in trek bij Nederlandse en internationale studenten

  De Rijksuniversiteit Groningen telt per 1 november 2018 31.115 studenten met een ‘actieve eerste inschrijving’ voor een bachelor of masteropleiding. Dit is een stijging van 4,6% ten opzichte van 2017.Het totale aantal studenten dat ingeschreven is aan...

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...