Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Elf opleidingen Letteren als beste beoordeeld door Elsevier

27 september 2013

Zeven bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren zijn door studenten beoordeeld als de beste in het land. Zij halen het hoogste cijfer in een jaarlijks onderzoek van weekblad Elsevier dat 26 september verscheen. Daarnaast haalden vier masteropleidingen een eerste plaats.

Studenten beoordeelden in de Elsevier-enquête hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie.

Bachelors: zeven keer 1, een keer 2

De bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren die als beste in het land werden beoordeeld zijn Archeologie, Communicatie- en informatiewetenschappen, Engelse taal en cultuur, Kunstgeschiedenis, Midden-Oostenstudies, Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap. Daarnaast behaalde de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur een tweede plaats.

Niet alle bacheloropleidingen van de faculteit zijn beoordeeld door Elsevier, vaak vanwege een te laag aantal respondenten. American Studies, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties en Kunsten, Cultuur en Media zijn wel, maar omdat het unieke opleidingen in ons land zijn, zijn ze door Elsevier niet gerankt.

Masters: vier eerste plaatsen

Vanwege de grote mate van differentiatie en andere namen voor vaak (deels) vergelijkbare opleidingen zijn masteropleidingen minder gemakkelijk te rangschikken. De Faculteit der Letteren scoort niettemin een eerste plek met de masteropleidingen Letterkunde, Media studies, Noord-Amerikastudies, Taalwetenschappen. Vanwege te lage responsaantallen is een deel van de masteropleidingen niet beoordeeld.

Onderzoek Elsevier

Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd op de oordelen van 264.000 studenten. Deze oordelen komen uit de omvangrijke Nationale Studentenenquête. Daarnaast gaven circa 2.000 hoogleraren aan welke universitaire opleidingen zij binnen hun vakgebied het beste vinden. Zij beoordeelden de kwaliteit van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen en de kwaliteit van docenten en wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij afdeling Communicatie van de Faculteit der Letteren, info.let@rug.nl .

Laatst gewijzigd:05 april 2018 11:42

Meer nieuws

 • 19 november 2018

  Jelle Zijlstra: de man die goed was in gelijk krijgen

  Honderd jaar na de geboorte van oud-premier Jelle Zijlstra ligt er een biografie over de eerste Nederlandse politicus die met zijn economische vakkennis een succesvol imago in de politiek imago wist op te bouwen. Historicus Jonne Harmsma promoveert...

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...