Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Elf opleidingen Letteren als beste beoordeeld door Elsevier

27 september 2013

Zeven bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren zijn door studenten beoordeeld als de beste in het land. Zij halen het hoogste cijfer in een jaarlijks onderzoek van weekblad Elsevier dat 26 september verscheen. Daarnaast haalden vier masteropleidingen een eerste plaats.

Studenten beoordeelden in de Elsevier-enquête hun opleiding en universiteit op aanwezige faciliteiten, de inrichting van de opleiding, de kwaliteit van onderwijs en docenten, de toetsing en de interne organisatie en communicatie.

Bachelors: zeven keer 1, een keer 2

De bacheloropleidingen van de Faculteit der Letteren die als beste in het land werden beoordeeld zijn Archeologie, Communicatie- en informatiewetenschappen, Engelse taal en cultuur, Kunstgeschiedenis, Midden-Oostenstudies, Nederlandse taal en cultuur, Taalwetenschap. Daarnaast behaalde de bacheloropleiding Griekse en Latijnse taal en cultuur een tweede plaats.

Niet alle bacheloropleidingen van de faculteit zijn beoordeeld door Elsevier, vaak vanwege een te laag aantal respondenten. American Studies, Internationale Betrekkingen en Internationale Organisaties en Kunsten, Cultuur en Media zijn wel, maar omdat het unieke opleidingen in ons land zijn, zijn ze door Elsevier niet gerankt.

Masters: vier eerste plaatsen

Vanwege de grote mate van differentiatie en andere namen voor vaak (deels) vergelijkbare opleidingen zijn masteropleidingen minder gemakkelijk te rangschikken. De Faculteit der Letteren scoort niettemin een eerste plek met de masteropleidingen Letterkunde, Media studies, Noord-Amerikastudies, Taalwetenschappen. Vanwege te lage responsaantallen is een deel van de masteropleidingen niet beoordeeld.

Onderzoek Elsevier

Het onderzoek is in de eerste plaats gebaseerd op de oordelen van 264.000 studenten. Deze oordelen komen uit de omvangrijke Nationale Studentenenquête. Daarnaast gaven circa 2.000 hoogleraren aan welke universitaire opleidingen zij binnen hun vakgebied het beste vinden. Zij beoordeelden de kwaliteit van het bachelorprogramma, het aanbod van masteropleidingen en de kwaliteit van docenten en wetenschappelijke publicaties.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij afdeling Communicatie van de Faculteit der Letteren, info.let@rug.nl .

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws

 • 14 oktober 2019

  Kampbeul Josef Kotalla verwierf aanzien door geweld

  De SS'er Josef Kotalla stond bekend als ‘de beul van Amersfoort’. Veertig jaar na zijn dood geldt hij nog altijd als de belichaming van het kwaad. In een biografie schetst en analyseert promovendus Richard Hoving voor het eerst gedetailleerd Kotalla’s...

 • 10 oktober 2019

  Nieuwe lezingenreeks Schatten uit de Universiteitsbibliotheek

  In de lezingenreeks Schatten uit de Universiteitsbibliotheek: lezingen over Bijzondere Collecties vertellen wetenschappers over hun lopend of afgerond onderzoek naar materiaal van de afdeling Bijzondere Collecties, in aanwezigheid van de objecten in...

 • 01 oktober 2019

  Internationaal project SeaChanges ontvangt vier miljoen euro financiering

  De Europese Commissie heeft zeven instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek vier miljoen euro toegekend om 15 promovendi te trainen in onderzoek naar menselijke exploitatie van gewervelde zeedieren.