Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Acht wereldtoppers in debat over taal

02 september 2013

Meertaligheid is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Globalisering en digitalisering leiden steeds opnieuw en steeds sterker tot vragen over hoe mensen en culturen elkaar (kunnen) verstaan. Waarderen we talige en culturele diversiteit of streven we omwille van ‘verstaanbaarheid’ juist naar eenheid? Reden voor de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) om te starten met een bacheloropleiding Minorities & Multilingualism én een internationale masteropleiding Multilingualism. Ter gelegenheid van de start organiseren de RUG en University Campus Fryslân, in samenwerking met een groot aantal andere partners, op 12 en 13 september een congres en een festival rond het thema meertaligheid.

Bij beide bovengenoemde opleidingen nemen het Fries en de provincie Fryslân een bijzondere positie in. Fryslân is namelijk niet alleen de enige officieel meertalige provincie, maar ze ondersteunt ook structureel en actief het onderzoek naar meertaligheid. In de afgelopen jaren is Fryslân daardoor steeds meer uitgegroeid tot hét centrum van meertaligheid in Nederland.

Master Multilingualism

Een van de resultaten hiervan is de nieuwe internationale master Multilingualism in Leeuwarden, die wordt aangeboden door de RUG, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en University Campus Fryslân. Ter gelegenheid van de start van dit programma organiseren de RUG en University Campus Fryslân, in samenwerking met een groot aantal andere partners, op 12 en 13 september een congres en een festival rond het thema meertaligheid.

Wereldtoppers over taal en talen

Een van de opmerkelijke programmaonderdelen is ‘The Key Debates’. In vier openbare debatten gaan acht wetenschappers, allen topexperts op het terrein van meertaligheid, met elkaar in discussie. De aan de orde gestelde thema’s zijn niet alleen van belang voor taalkundigen maar door hun soms verstrekkende implicaties ook voor politici en voor het bredere publiek.

Programma ‘The Key Debates’, Schouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Donderdag 12 september, 16:00 - 17:00
‘Language and Thought’ ­- Bepaalt onze taal ons denken?

Geoffrey Pullum (University of Edinburgh) vs. Guillaume Thierry (University of Bangor)

Donderdag 12 september, 17:00 - 18:00
‘Language innateness’ ­- Is taal aangeboren of aangeleerd?

Dan Everett (Bentley University) vs. Ian Roberts (University of Cambridge)

Vrijdag 13 september, 16:30-17:30
‘Language Shift’ ­- Kunnen stervende talen worden gereanimeerd?

Tove Skutnabb-Kangas (Ǻbo Akademi) vs. Sue Wright (University of Portsmouth)

Vrijdag 13 september, 17:30-18:30
‘Language Planning’ - Heeft taalpolitiek zin?

Abram de Swaan (Universiteit van Amsterdam) vs. Robert Philipson (Copenhagen Business School)

Daarnaast wordt op donderdagavond 12 september Multilingual Fryslân: The Festival gehouden. Er is muziek, film, theater, installatiekunst en een rondleiding door Tresoar. Het festival is gratis toegankelijk.

Noot voor de pers

- Het is mogelijk om interviewafspraken te maken met een of meer van de Key Debaters. Neemt u daarvoor vóór 5 september contact op met dr. Nanna Haug Hilton, n.h.hilton@rug.nl.

- Voor verdere informatie zie ook www.ucf.nl/nieuws en www.rug.nl/masters/multilingualism

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws