Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Stand van zaken reorganisatie

05 september 2013

Eind augustus is het concept reorganisatie- en personeelsplan aan de KVI-medewerkers voorgelegd. Volgens dit plan gaat het KVI in afgeslankte vorm verder, onder de naam KVI-CART (Centre for Advanced Radiation Technology). De ontwikkeling van geavanceerde en niet commercieel verkrijgbare hightech fysische instrumentatie vormt een belangrijk nieuw aspect. Een deel van de bestaande wetenschappelijke groepen gaat over naar de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) van de RUG. Om een financieel gat van € 600.000 te dichten, worden negen medewerkers van het ondersteunend en beheerspersoneel (OBP) bovenformatief.

De wetenschappelijke groepen Versnellerfysica en Kern- en Hadronfysica blijven binnen KVI-CART. Daarnaast wordt een nieuwe wetenschappelijke groep Medische Fysica opgezet, getrokken door de nog te werven algemeen directeur. Naast deze wetenschappelijke groepen komt er een afdeling Techniek & Innovatie. Van groot belang voor het nieuwe centrum zijn de samenwerking met GSI in Darmstadt, waarvoor onlangs een Memorandum of Understanding is getekend, en die met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) dat bezig is met het opzetten van een behandelcentrum voor protonentherapie. De versneller AGOR zal na 2013 nog ongeveer tweeënhalf jaar opengehouden worden, om een soepele overgang van het medisch-gerelateerde onderzoek naar de toekomstige activiteiten bij het UMCG mogelijk te maken.

De wetenschappelijke groepen Atoom- en Molecuulfysica, Astro-deeltjesfysica, Fundamentele Interacties en Symmetrieën (TRIµP) en Theoretische Fysica gaan over naar FWN. Deze groepen zullen ingebed worden bij de onderzoekinstituten binnen deze faculteit.

Voor de bovenformatieve medewerkers zal gezocht worden naar passende functies binnen FWN of RUG. Afspraak is dat de reorganisatie in principe zonder gedwongen ontslagen plaats vindt.

Na het uitkomen van het reorganisatie- en personeelsplan hebben de medewerkers drie weken de tijd om te reageren. Een zo nodig aangepaste versie van de plannen zal vervolgens naar KVI Dienstraad en Universiteitsraad gaan. Volgens de planning zal het College van Bestuur van de RUG het reorganisatie- en personeelsplan rond 1 november definitief kunnen vaststellen.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:37

Meer nieuws