Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 27

29 augustus 2013

Opinie

‘Internationale machtsverschuivingen maken actief buitenlands beleid noodzakelijk’

De internationale politieke verhoudingen ontwikkelen zich richting een multipolair bestel, waarin een kleine groep grote landen dominant is en internationale samenwerking steeds stroever verloopt. Daarbij kalft de macht van overheden af en betreden nieuwe spelers het machtsveld. Vanuit Europees en Nederlands perspectief is dat reden tot zorg, stelt Margriet Drent, universitair docent Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met twee andere RUG-onderzoekers werkte Drent mee aan de Clingendael Strategische Monitor 2013, die eind mei aan minister Hennis-Plasschaert van Defensie werd aangeboden. › lees verder


Promoties

Telemonitoring bij hartfalen leidt niet automatisch tot minder ziekenhuisopnames

Telemonitoring bij hartfalen, het op afstand bewaken van patiënten met apparatuur thuis, stelt zorgverleners in staat om meer patiënten te volgen en de behandeling zo nodig aan te passen. Toch leidt dat proces niet automatisch tot minder heropnamen in het ziekenhuis, sterfte en een betere kwaliteit van leven. Dat stelt Arjen de Vries in zijn promotieonderzoek. › lees verder

Biomechanische analyse laat zien hoe prothesedragers lopen

Groningse bewegingswetenschappers hebben in een driedelig onderzoek in kaart gebracht wat prothesedragers precies doen als ze lopen. Helco van Keeken gebruikte daarvoor biomechanische analyse, een combinatie van een analyse van wiskundige modellen en bewegingsdata. De uitkomsten geven inzicht in hoe patiënten de tekortkomingen van een prothesebeen beter kunnen compenseren. › lees verder

Kosteneffectiviteit EVAR-behandeling kan niet worden aangetoond

Vaatchirurgen maken steeds meer gebruik van EVAR, een operatietechniek via de lies die kan worden ingezet bij patiënten met een gesprongen slagader in buik. De behandeling geeft uitstekende overlevingscijfers, maar is niet goedkoper dan een buikoperatie. Dat concludeert Marten Kapma in een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van deze twee verschillende operatietechnieken. › lees verder

Effecten van visserij en eutrofiëring op mariene ecosystemen

Tegenwoordig worden de zeeën en oceanen geëxploiteerd en vervuild met grotendeels onbekende gevolgen. Vooral twee invloeden door de mens, visserij en eutrofiëring (vermesting), hebben grote ecologische effecten via het voedselweb. Katrin Reiss onderzocht de onderlinge relatie tussen verwijdering van toppredatoren enerzijds en de nutriëntenverrijking anderzijds op een bodemvoedselweb langs de kust. › lees verder

Veranderende rol fytoplankton in open niet-polaire oceanen

Fytoplankton vormt niet alleen de basis voor het mariene ecosysteem, maar heeft het ook een sterke invloed op de wereldwijde koolstofcyclus. Gemma Kulk heeft onderzocht hoe verschillende fytoplanktonsoorten reageren op hun omgeving om zo inzicht te krijgen in de gevolgen van fysische processen en klimaatverandering op het mariene ecosysteem. Op basis van haar bevindingen over de fotofysiologie van fytoplankton heeft Kulk ook een indicatie gegeven van de gevolgen van grootschalige fysische processen en klimaatveranderingen op de fytoplankton gemeenschap in open oceanen. Haar onderzoek is met name interessant, omdat het naar de gevolgen van klimaatverandering kijkt in gematigde tot tropische gebieden in plaats van polaire gebieden, die al veel aandacht hebben genoten in zowel de wetenschappelijk als populaire literatuur. › lees verder

Het antimicrobiële peptide nisine

Rusten Khusainov deed verder onderzoek naar nisine, het best bestudeerde lantibioticum (een klasse van peptide-antibiotica) dat op grote schaal wordt toegepast in meer dan 50 landen als een natuurlijk antibacterieel conserveringsmiddel. Tegenwoordig zijn veel pathogene bacteriën resistent tegen meerdere antibiotica, waardoor bepaalde infecties lastig te behandelen zijn. Om infecties effectief te kunnen blijven behandelen zijn nieuwe antimicrobiële medicijnen nodig. Lantibiotica vormen een potentiële bron voor nieuwe antibiotica. › lees verder

Verbeteringen rechtspositierecht kerkgenootschappen bepleit

Kerkgenootschappen dienen hun rechtspositierecht kwalitatief goed te regelen. Hier zijn verbeteringen wenselijk, vooral op het vlak van het intern-kerkelijk recht van bezwaar en beroep. Dat concludeert promovendus Pieter Pel. › lees verder

Novelles Hongaarse schijfster Margit Kaffka (1880-1918) onder de loep

Promotie Hanneke Boode › lees verder

Nanotechnologie kan de Wet van Moore redden

Promotie Subir Parui › lees verder

Anticonceptiepil kan tot meer jaloezie leiden in intieme relaties

Promotie Kelly Cobey › persbericht

Minder probleemgedrag bij mensen met verstandelijke beperking na stoppen antipsychoticagebruik

Promotie Gerda de Kuijper › persbericht


Diversen

Gezamenlijk project RUG en Universiteit Tver start met multimediawedstrijd

De komende maanden onderzoeken de Faculteit der Letteren, het Centre for Russian Studies en de Russische Universiteit van Tver de mogelijkheden tot samenwerking. De samenwerking tussen de twee universiteiten zal zich voornamelijk richten op het geven van Russisch. Start van de activiteiten is een multimediawedstrijd, waarin de RUG scholieren uit de drie noordelijke provincies uitdaagt om hun beeld van Rusland digitaal vorm te geven. › lees verder

Videocollege over de schuldencrisis 25.000 keer bekeken

De vier korte videocolleges ‘Debt: The Good, The Bad and the Ugly’ van economiehoogleraar Dirk Bezemer worden goed bezocht op internet. Deel 1 is inmiddels 25.000 keer bekeken. › lees verder

Essays van Jan Pen (1921-2010) gebundeld

De bundel ‘Vandaag staat niet alleen. De beste essays van Jan Pen uit Hollands Maandblad’ van de befaamde econoom Jan Pen (1921-2010) is deze maand verschenen. De Groningse emeritus hoogleraar economie heeft in zijn carrière als schrijver sprankelende en nog steeds bijzonder actuele bijdragen gepubliceerd. › lees verder


Personalia

Jos de Keijser bijzonder hoogleraar Behandeling complexe rouw

Per 1 september wordt klinisch psycholoog en psychotherapeut Jos de Keijser (1958) benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen om het onderwijs en onderzoek over de behandeling van complexe rouw te bevorderen. Hij richt zich daarbij vooral op het verlies van een dierbare ten gevolge van moord, suïcide of vermissing. De Keijser blijft naast zijn aanstelling aan de Rijksuniversiteit Groningen klinisch psycholoog bij GGZ Friesland. › lees verder

Gerrit van der Veen bijzonder hoogleraar Milieurecht

Mr.dr. Gerrit Adriaan van der Veen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds. Het milieurecht is sterk in beweging. Grote en nieuwe milieuproblemen dienen zich aan, waarbij het soms de vraag is of de traditionele publiekrechtelijke instrumenten nog voldoen. Het milieurecht van vandaag beperkt zich niet tot regulering van industriële processen, maar ziet eveneens op het bewerkstelligen van veranderingen in consumptief gedrag van individuen. › lees verder

Tom Koole hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen

Dr. Tom Koole is aan de Faculteit der Letteren benoemd tot hoogleraar Communicatie- en Informatiewetenschappen, in het bijzonder: taal en sociale interactie. Hij doet onderzoek naar taalgebruik in gesprekken, in het bijzonder de interactie tussen docenten en leerlingen en de interactie in 112-alarmgesprekken. › lees verder

Adriaan Soetevent hoogleraar Micro-economie

Dr. A.R. Soetevent is benoemd tot hoogleraar micro-economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Soetevent is expert op het gebied van gedragseconomie en marktwerking. Hij onderzocht bijvoorbeeld factoren die de hoogte van giften aan goede doelen beïnvloeden, zoals de anonimiteit van de gever of de aangeboden betaalwijze. Daarnaast heeft hij onderzocht hoe wederzijdse beïnvloeding binnen sociale groepen, zoals buren of klasgenoten, een rolt speelt in het maken van economisch-relevante keuzes. › lees verder

Syuzi Harutyunyan adjunct-hoogleraar Synthetische Organische Chemie

Dr. S.R. Harutyunyan is benoemd tot adjunct-hoogleraar Synthetische Organische Chemie bij het Stratingh Institute for Chemistry, Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Haar onderzoek richt zich op de synthetische organische chemie gebaseerd op homogene katalyse. Vorig jaar ontving ze een Vidi onderzoeksbeurs van NWO. › lees verder

Andries Smit bijzonder hoogleraar Interne Geneeskunde

Dr. A.J. Smit is benoemd tot hoogleraar vanwege de Stichting Groninger Universiteitsfonds (GUF) voor de bijzondere leerstoel Interne Geneeskunde, in het bijzonder de non-invasieve beoordeling en risicoschatting van bloedvataandoeningen. › lees verder

Gerard Dijkstra hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten

Dr. G. Dijkstra is benoemd tot hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten in het bijzonder inflammatoïre darmziekten en dunnedarmtransplantatie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. De leerstoel richt zich op de rol van het epitheel en het immuunsysteem in inflammatoire darmziekten. Hij is geïnteresseerd in de effecten van leefstijl factoren zoals roken en voeding op IBD, hetgeen past binnen het healthy ageing en LifeLines programma in Noord-Nederland. › lees verder

Jan Jaap Erwich hoogleraar Obstetrie

Dr. J.J.H.M. Erwich is benoemd tot hoogleraar in de Obstetrie, in het bijzonder preventie van perinatale sterfte bij het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Het onderzoek vanErwich heeft duidelijke relaties met Healthy Ageing. Zo werkt hij o.a. samen met LifeLines op het gebied van oorzaken tijdens de zwangerschap van problemen die later in het leven optreden. › lees verder

Tjeerd Willem Hobma nieuwe directeur CIT

Per 1 augustus 2013 is Tjeerd Willem Hobma algemeen directeur van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG. Hij is afkomstig van de MVO Nederland Academie en volgt prof.dr. Cees Sterks op.

Greetje van der Werf nieuwe vice-decaan Faculteit GMW

Prof. dr. M.P.C. (Greetje) van der Werf is per 1 september 2013 benoemd als vice-decaan van de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij volgt prof. dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars op. In het faculteitsbestuur is zij belast met de portefeuille onderwijs. › lees verder


Agenda

Opening academisch jaar

2 september 2013

De opening van het academisch jaar 2013-2014 vindt plaats om 16.00 uur in de Aula van het Academiegebouw. Tijdens de inloop in Aula vinden de presentaties plaats van de drie 4∞-onderzoeksvoorstellen. Vanaf 17.20 uur zijn alle studenten en medewerkers uitgenodigd om op het plein voor het Academiegebouw een toost uit te brengen om de opening van het academisch jaar te vieren en vooruit te kijken op alle kansen die voor ons liggen. Na de toost wordt er op het plein gefeest.

Letterenlezing Sophie in ’t Veld

3 september 2013

Sophie in ‘t Veld (fractievoorzitter D66 Europees Parlement) opent het academisch jaar van de Faculteit der Letteren met het houden van de Letterenlezing getiteld: ‘De Toren van Babel. Is Europese talenrijkdom een obstakel voor, of essentie van Europese identiteit?’ › lees verder

Opening academisch jaar Faculteit Economie en Bedrijfskunde

5 september 2013

Op 5 september vieren de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en studievereniging EBF de start van het nieuwe academische jaar met lezingen van Gerard van Olphen, CEO van SNS REAAL en Jan Sijbrand, Executive Director bij De Nederlandsche Bank. Het thema is ‘Ethics and the crisis in the financial sector’. De lezingen worden gevolgd door een debat en er worden prijzen uitgereikt voor de beste docent en beste eerstejaars van het jaar. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws