Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO-aanvragen van Onderzoekschool Mediëvistiek gehonoreerd

30 augustus 2013

De Onderzoekschool Mediëvistiekheeft in het kader van het NWO-Graduate Programme 4 AiO-plaatsen toegewezen gekregen met haar programma Communication and the Exploitation of Knowledge. De leerstoelgroep Middeleeuwse Geschiedenis van de RUG is penvoerder.

Het gaat om een samenhangend onderwijs- en onderzoekprogramma voor zowel de Masterfase als het promotietraject. Het binnenhalen van deze aanvraag betekent dat de geboden onderwijs- en onderzoekomgeving excellent zijn.

Doel is aankomende promovendi meer vrijheid te geven zelf een onderzoek op te zetten.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws