Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Adriaan Soetevent benoemd tot hoogleraar micro-economie

29 augustus 2013

Prof.dr. A.R. Soetevent is per augustus 2013 benoemd tot hoogleraar micro-economie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Soetevent is expert op het gebied van gedragseconomie en marktwerking.

Wat bepaalt hoeveel je schenkt aan goed doel?

Adriaan Soetevent houdt zich al sinds zijn promotieonderzoek bezig met het uitvoeren van lab- en veldexperimenten op het gebied van de gedragseconomie. Hij onderzocht bijvoorbeeld factoren die de hoogte van giften aan goede doelen beïnvloeden, zoals de anonimiteit van de gever, de aangeboden betaalwijze en de mogelijkheid om een prijs te kunnen winnen. Daarnaast heeft hij onderzocht hoe wederzijdse beïnvloeding binnen sociale groepen, zoals buren of klasgenoten, een rolt speelt in het maken van economisch-relevante keuzes.

Geen lagere prijzen na veilen benzinestations

Kern van Soetevents onderzoek is het toetsen van microeconomische theorie door het verzamelen en analyseren van adequate data. Momenteel doet hij onder meer onderzoek naar de werking van markten waarin sprake is van imperfecte concurrentie, zoals de Nederlandse benzinemarkt. Een analyse van prijsgegevens vanaf 2005 laat bijvoorbeeld zien dat het veilen van benzinestations aan de snelweg door de Nederlandse overheid niet heeft geleid tot lagere prijzen.

Soetevents onderzoek op het gebied van marktwerking en gedragseconomie komt samen in de vraag wanneer en in hoeverre productaanbieders gebruik maken van de sociale, cognitieve en emotionele factoren die een rol spelen in de keuzes van consumenten.

Carrière
Soetevent (1976) promoveerde in 2004 cum laude in Groningen en werd daarna universitair docent Industriële Organisatie en in 2010 hoogleraar Empirische micro-economie aan de de UvA. Vanaf 2010 was hij tevens opleidingsdirecteur van het
Tinbergen Instituut , een topinstituut in Europa op het gebied van economisch onderzoek en postgraduate onderwijs.

Veni subsidie

Soetevent was onder meer gastonderzoeker aan de University of Wisconsin in Madison en Tufts University in Boston. Hij ontving diverse beurzen voor zijn onderzoek, waaronder een Veni-subsidie van NWO voor het onderzoeksproject Locational choice, price competition and consumer switching on networks. Soetevent zijn onderzoek is gepubliceerd in diverse internationale wetenschappelijke tijdschriften waaronder American Economic Review, RAND Journal of Economics, Journal of Public Economics, American Economic Journal: Economic Policy en Journal of Applied Econometrics.

Noot voor de pers

Voor meer informatie: prof.dr. Adriaan Soetevent, a.r.soetevent@rug.nl , tel. (050) 363 7018 (secretariaat)

Laatst gewijzigd:19 juli 2017 14:18

Meer nieuws