Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and events News articles

Dr. Michel Doortmont ontvangt bijdrage voor onderzoek in Ghana

24 juli 2013

D r. Michel Doortmont heeft een financiële bijdrage ontvangen van de heer Henri J.M. Wientjes, Executive Chairman en oprichter van Wienco  Ghana  Ltd Agriculture  en African Tiger Holding Ltd te Accra, Ghana, om een Road Map te maken voor een onderzoeks- en documentatieproject van de Gonja- en Dagombabevolking van Noord-Ghana. Dr. Doortmont is universitair hoofddocent Internationale Betrekkingen en Afrikastudies aan de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. Uitgangspunt van het project is een samenwerkingsverband tussen wetenschappelijke instellingen in Ghana en Nederland, waarbij de RUG trekker is. Dr. Doortmont zal gedurende ruim een jaar werken aan de Road Map.

Deelprojecten

Het onderzoeks- en documentatieproject kent drie deelprojecten:

1.       Een historisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoeksproject naar de twee belangrijkste bevolkingsgroepen van Noord-Ghana, de Gonja en Dagomba, in relatie tot elkaar en tot de Ghanese staat waarvan zij deel uitmaken en in het kader van de koloniale en postkoloniale geschiedenis van West-Afrika.

2.       Een fotoproject waarin toonaangevende fotografen hun documentaire en artistieke visie geven op de regio, de mensen en het leven van de Gonja en Dagomba.

3.       Een onderzoek naar mogelijkheden voor de conservering en het toegankelijk maken van de archieven van Noord-Ghana, in het algemeen en/of specifiek voor het Gonja- en Dagombagebied.

In de Road Map wordt onderzocht hoe de deelprojecten individueel vorm gegeven kunnen worden, maar ook hoe zij tot een coherent geheel gevormd kunnen worden, zodat het geheel wetenschappelijke en maatschappelijke meerwaarde krijgt.

Meer informatie

Dr. Michel Doortmont

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws