Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Vier Letteren-onderzoekers ontvangen Veni-subsidie

23 juli 2013

Vier onderzoekers van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen ontvangen een Veni-subsidie als onderdeel van het Vernieuwingsimpuls programma van NWO, KNAW en de universiteiten. Met de persoonsgebonden Veni-subsidie ter waarde van (maximaal) 250.000 euro krijgen pas gepromoveerde, talentvolle onderzoekers de kans om drie jaar onderzoek naar hun keuze uit te voeren. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO ‘nieuwsgierigheidsgedreven’ en vernieuwend onderzoek. De vier Letterenonderzoekers maken deel uit van een groep van in totaal veertien RUG-onderzoekers die de subsidie hebben ontvangen.

Veni-toekenningen Faculteit der Letteren

Zinsbegrip vanaf het eerste woord

Dr. J. (Jakub) Dotlacil (m), RUG – Center for Language and Cognition

Als iemand iets zegt, beginnen luisteraars onmiddellijk met het interpreteren ervan. Vaak kiezen we de bedoelde interpretatie al voor de spreker uitgesproken is. Hoe doen we dat? Dit project combineert semantisch en cognitief onderzoek om die vraag te beantwoorden.

Het evangelie op de markt

Dr. S.A. (Suzan) Folkerts (f), RUG – Faculteit der Letteren

Traditionele opvattingen over ‘middeleeuws’ vs. ‘modern’ en ‘religieus’ vs. ‘seculier’ zijn aan herziening toe. Door te bestuderen hoe leken omgingen met de eerste gedrukte Bijbelvertalingen, werpt dit project een nieuwe blik op de laatmiddeleeuwse stedelijke religieuze cultuur in de Nederlanden.

Socialistische staatstelevisie ontmoet het Westen

Dr. D. (Daniela) Mustata (f), RUG - Media and Journalism Studies

Tijdens de Koude Oorlog onderhield de Roemeense staatstelevisie in het grootste geheim professionele relaties met de Britse BBC. Het doel van dit project is de tot nu toe ongekende verhalen over het dagelijkse werk van televisiemakers naar buiten te brengen.

Tongbeweging als basis voor uitspraakverschillen

Dr. M.B. (Martijn) Wieling (m), RUG – Applied Linguistics

De Engelse uitspraak van Nederlanders en Duitsers is vaak duidelijk herkenbaar. In dit project onderzoeken we waar hun tong- en lipbewegingen verschillen van die van Engelse sprekers, en hoe de visualisatie hiervan kan bijdragen aan het verbeteren van hun uitspraak.

De vier Letterenonderzoekers maken deel uit van een groep van in totaal veertien RUG-onderzoekers die de subsidie hebben ontvangen.

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 16:43

Meer nieuws

 • 21 januari 2020

  Speuren naar kwik in de Arctische gebieden (video)

  Kolencentrales, metaalsmelterijen en kleinschalige goudwinning zorgen wereldwijd voor uitstoot van het zware metaal kwik. Die uitstoot veroorzaakt in Arctische gebieden schade aan mens, dier en milieu. Frits Steenhuisen doet hier onderzoek naar.

 • 13 januari 2020

  RUG neemt maatregelen na onderzoek financiering NOHA-programma

  Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiering van het NOHA-programma heeft het College van Bestuur arbeidsrechtelijke maatregelen genomen tegen de betrokken medewerkers. De geconstateerde feiten zijn ernstig. De maatregelen variëren van ontslag...

 • 20 december 2019

  Proefschrift Van Liempt voldoet aan standaard van wetenschappelijke integriteit

  De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de RUG is tot de conclusie gekomen dat Ad van Liempt zich met zijn proefschrift niet schuldig heeft gemaakt aan een schending van de wetenschappelijke integriteit. Dit advies is overgenomen door het...