Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Research masterstudente Anouk Baron beste Letteren-student van het jaar

16 juli 2013

Research master studente Anouk Baron (1988) mocht dit jaar de GUF-100 prijs voor de Faculteit der Letteren in ontvangst nemen. Voor de GUF 100-prijs mochten alle faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen een aantal voordrachten indienen bij het Groninger Universiteitsfonds (GUF). Uit de voordrachten van de Faculteit der Letteren is voor dit jaar Anouk Baron geselecteerd door de GUF. Op vrijdag 5 juli 2013 werden de winnaars van alle faculteiten bekend gemaakt tijdens de Zomerceremonie, de officiële afsluiting van het academisch jaar.

Anouk Baron

Anouk Baron heeft binnen 3 jaar tijd (2007-2010) haar Bachelor Internationale Betrekkingen en International Organisatie met een cum laude afgerond en heeft onlangs haar onderzoeksmaster Modern History and International Relations ook cum laude voltooid. Daarnaast heeft zij zich ook buiten haar studie bijzonder actief getoond door o.a. werkzaam te zijn als vrijwilliger van de Groningse studentengroep van Amnesty International. Verder heeft ze lessen gegeven op middelbare scholen over mondiale ongelijkheid in het kader van het onderwijsproject Cross Your Borders en was zij in het verleden op verdienstelijke wijze student-lid van het bestuur van Modern History and International Relations.

GUF-100 prijzen en Student Excellence Award

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. Tot 2010 werden de prijzen bij ieder lustrum uitgereikt, maar het GUF en het College van Bestuur hebben besloten om vanaf dat jaar de prijzen jaarlijks uit te reiken. De University of Groningen Student Excellence Award is in 2009 voor het eerst uitgereikt, ter ere van de oprichting van het University of Groningen Honours College. De winnaar wordt gekozen uit de winnaars van de GUF-100 prijzen.

Aan elke GUF-100 prijs is een bedrag van 2500 euro verbonden, de winnaar van de Student Excellence Award krijgt 2500 euro extra.

Meer informatie

Afdeling Communicatie Faculteit der Letteren

Lees ook: Casper Hesp beste student van het jaar

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 16:42

Meer nieuws