Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Subsidie van Gratama Stichting voor onderzoek naar Twitter

02 juli 2013

Welke rol spelen sociale media in de politiek en de journalistiek, en hoe beïnvloeden zij de democratie? Deze vragen zijn het uitgangspunt van een nieuw te starten onderzoek van het Centre for Media and Journalism Studies. Onderzocht wordt hoe politici, journalisten en burgers Twitter gebruiken en welke invloed dit heeft op de informatievoorziening en het publieke debat.

Onder invloed van sociale media ontstaan nieuwe machtsverhoudingen tussen politici en journalisten. Bekeken wordt of politici via sociale media in direct contact treden met burgers en politieke representatie zo een nieuwe vorm krijgt. Daarnaast vindt een analyse plaats van Twitter, waarin het samenspel tussen communicatie via nieuwe media en gevestigde massamedia (dagbladen) wordt beschreven. Gebruiken politici Twitter strategisch om zo de berichtgeving in meer gezaghebbende massamedia naar hun hand te kunnen zetten? Is Twitter voor journalisten een snelle, effectieve en goedkope bron van informatie, waaruit zij direct informatie overnemen en citeren zonder politici nog kritisch te bevragen?

Het project bestaat onder meer uit drie casestudies. 1) een analyse van alle tweets van Nederlandse politici op de kieslijsten in de vier weken voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2012; 2) een analyse van het tweet-gedrag van een aantal Nederlandse en Britse parlementsleden buiten verkiezingstijd; 3) een analyse van alle artikelen in vier Britse en Nederlandse kranten in 2012-2013 waarin Twitter als bron is gebruikt en tweets worden geciteerd. Daarnaast wordt in dit project een nieuwe methode ontwikkeld om tweets automatisch te laten coderen door middel van een computerprogramma.

De subsidie is aangevraagd door prof.dr. Marcel J. Broersma en dr. Todd S. Graham en is toegekend door de Gratama Stichting. Deze stichting ondersteunt, in samenwerking met de Stichting Groninger Universiteitsfonds, wetenschappelijke projecten, die worden opgezet en uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen. Het project sluit aan bij eerder onderzoek dat Broersma en Graham deden naar het gebruik van Twitter door politici en journalisten.

Voor meer informatie

Prof.dr.M.J.Broersma

Eerdere artikelen

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17512786.2012.663626

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512786.2013.802481#.UdKDl9g4SWc

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2013.785581#.UdKDp9g4SWc

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws