Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

NWO subsidie voor prof.dr. Bart Ramakers

02 juli 2013

In het kader van het financieringsprogramma Promoties in de geesteswetenschappen hebben NWO-Geesteswetenschappen en het Regieorgaan Geesteswetenschappen een subsidie verleend aan prof.dr. Bart Ramakers voor het project A Tale of Two Tongues: The Interplay of Dutch and French in the Literary Culture of the Low Countries, 1550-1600. De subsidie wordt aangewend voor de aanstelling van een promovendus. Kandidaat hiervoor is A.D.M. (Alisa) van de Haar.

A Tale of Two Tongues

Wie aan de Nederlandse cultuur denkt, denkt aan het Nederlands. Toen in de tweede helft van de zestiende eeuw discussies opkwamen over een standaardtaal, werd echter ook het Frans veel gebruikt. Het lezen en schrijven van Franstalige teksten was erg gebruikelijk en veel cultureel actieve personen waren vaardig in ten minste Nederlands en Frans . De Franse taal is tot dusver niet beschouwd als een fundamenteel onderdeel van het cultureel erfgoed van de vroegere Zeventien Provinciën. De Franstalige literaire productie in de regio heeft noch in de Franse noch in de Nederlandse literatuurgeschiedenis veel aandacht gekregen. In het onderzoeksproject A Tale of Two Tongues wordt een nieuw model voorgesteld van het culturele, met name literaire, leven in de vroegmoderne Nederlanden dat recht doet aan de veeltalige situatie en een nieuwe verklaring biedt voor de oorsprong van de taalkwestie. Het model zal getest worden aan de hand van het leven en werk van vier ideaal-typische exponenten van deze hybriditeit: Philips van Marnix van Sint Aldegonde (1540-1590), Lucas d’Heere (c. 1534-1584), Peeter Heyns (1537-1598) en Jan van der Noot (c. 1539-1595).

Over NWO Promoties in de geesteswetenschappen

Promoties in de geesteswetenschappen biedt getalenteerde onderzoekers een betaalde promotieplaats. Het programma heeft als doel om onderzoekstalent de kans te geven om te promoveren en door te stromen naar wetenschappelijke staffuncties.

Meer informatie

www.nwo.nl

Prof.dr. B.A.M. (Bart) Ramakers

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:34

Meer nieuws