Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 25

19 juni 2013
Unifocus 19 juni
Unifocus

Opinie

‘Antibioticabeleid alleen effectief als hele zorgregio meedoet’

Zorgverlenende instanties moeten harder werken aan het besef dat het te gemakkelijk toedienen van antibiotica juist bijdraagt aan de verspreiding van resistente bacteriën. Ziekenhuizen en andere zorgverleners in dezelfde zorgregio dienen daar bovendien op dezelfde manier aan te werken, omdat de effectiviteit van preventie wordt bepaald door de zwakste schakel in het zorgnetwerk waarmee een patiënt te maken krijgt. Dat stelde Alex Friedrich, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG, gisteren in zijn oratie. › lees verder


Promoties

Patiënten met lage rugpijn gebaat bij vertrouwen in herstel

Een patiënt met acute lage rugpijn die weinig hoopvol is over zijn herstel heeft tweemaal zoveel kans dat zijn klachten chronisch worden dan een patiënt die zulke negatieve verwachtingen niet heeft. Dit is een van de bevindingen van Hank Hallegraeff, die onderzoeker, fysiotherapeutisch behandelaar en docent is bij de ‘Stichting Opleiding Musculoskeletale Therapie’ (SOMT) in Amersfoort. › lees verder

Mensen met hartfalen hebben vaker bijkomende ziekten dan leeftijdsgenoten

Mensen met hartfalen hebben vrijwel altijd bijkomende ziekten, zoals diabetes of nier- en leverfunctiestoornissen. Hoe erger het hartfalen, hoe hoger het aantal bijkomende ziektes en des te slechter de prognose, concludeert promovendus Vincent van Deursen. › lees verder

Spontane bewegingen pasgeboren baby’s voorspellend voor neurologische ontwikkeling

Spontane bewegingen van baby’s, vanaf de geboorte tot aan de leeftijd van 4-5 maanden, zeggen iets over de hersenfunctie van dat moment en zijn een indicatie voor de neurologische ontwikkeling. Nathalie de Vries stelt vast dat bij te vroeg geboren kinderen met tenminste één normale spontane bewegingsscore in de eerste 2 levensweken, de kans op een normale neurologische uitkomst hoog was. › lees verder

Dagelijkse, lokale omgeving belangrijk voor welzijn jongeren in Estland

De dagelijkse, lokale omgeving speelt een belangrijke rol in het leven en welzijn van jongeren op het platteland van Estland. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Elen Trell, die met haar proefschrift inzicht biedt in de alledaagse ‘rurale realiteit’ in Estland. Zij concludeert dat de plekken waar Estse plattelandsjongeren zich thuis voelen, de ervaringen en vaardigheden die ze daar opdoen en hun informele sociale contacten, een basis kunnen bieden voor het leggen van contacten met de oudere generatie, het vormen van vriendschappen met leeftijdsgenoten en de omgang met structurele onzekerheden. › lees verder

Immigranten belangrijkste doelgroep voor gelovige organisaties in Rotterdam

Op het geloof gebaseerde maatschappelijke organisaties in Rotterdam bestempelen immigranten als hun belangrijkste doelgroep. De organisaties proberen op formele en informele wijze diensten te verlenen aan de lokale immigrantenpopulatie. Dat blijkt uit het proefschrift van Candice Dias, die de rol van deze organisaties onderzocht in Rotterdam en de Amerikaanse stad Philadelphia. Aanleiding voor het onderzoek was de persistentie van religie in ogenschijnlijk seculiere samenlevingen. › lees verder

Onderzoek naar de vermogensrechtelijke positie van de gebruiker van software

De Nederlandse wetgever dient te voorzien in een auteursrechtelijk absoluut recht voor de kopende rechtmatige verkrijger van software. Dat stelt Evert Neppelenbroek op basis van zijn promotieonderzoek naar de vermogensrechtelijke positie van de gebruiker van software. › lees verder

Jeugdsubcultuur heeft negatieve invloed op latere gezondheid

Jongeren die deel uitmaken van jeugdsubculturen als hip-hop, techno-scene, metal, punk en skinheads, gebruiken vaker drugs, zijn vaker dronken, spijbelen vaker en beginnen eerder aan seks. Roma-jongeren zijn minder vaak dronken. Dat concludeert Daniela Bobáková op basis van een onderzoek onder deze jeugdsubculturen in Slowakije. De resultaten geven ook inzicht in te verwachten gezondheidsproblemen op latere leeftijd. › lees verder

Regionale sterfteverschillen in Slowakije in kaart gebracht

Regionale verschillen in sterfte in Slowakije zouden de socio-economische en etnische verschillen tussen regio's kunnen weerspiegelen. Katarína Rosičová onderzocht de bijdrage van socio-economische indicatoren en het aandeel van de Roma-minderheid aan regionale sterfteverschillen naar leeftijd en geslacht. › lees verder

Simpele bloedanalyse kan overmedicatie TBC voorkomen

Dinh Hoa Vu heeft in Hanoi, Vietnam onderzoek verricht naar de kennis van apothekers over anti-TBC-middelen. Wereldwijd is er een toename van multiresistente tuberculose, vooral in Oost Europa en delen van Azië. Om de verdere verspreiding van multiresistente TBC te voorkomen is het nodig dat de kennis bij gezondheidswerkers in arme landen toeneemt. Verder is het nodig instrumenten te ontwikkelen waarmee de therapie beter op de individuele patiënt afgestemd kan worden. › lees verder

Rol interleukine-10 in de fibrotische lever anders dan gedacht

Promotie Adriana Mattos Pinto › lees verder

Kwantitatieve beschrijving relatie poedergedrag en agglomeraatslijtage

Promotie Tofan Willemsz › lees verder

Eerste software voor het leren van de Runyakitara talen binnen het Bantoe

Promotie Fridah Katushemererwe › lees verder

Gedistribueerde algoritmes voor interacterende autonome systemen

Promotie Weiguo Xia › lees verder

Complementary approaches to tree alignment

Promotie Gideon Kotzé › lees verder

Model helpt student wetenschappelijke artikelen doorgronden

Promotie Edwin van Lacum › persbericht

Kuikenmoord op zondag

Promotie Kees Camphuizen › persbericht


Oratie

Weet wat je meet - ontwikkelingen in de kwantitatieve bionalyse

Prof.dr. Nico van de Merbel gaat in zijn oratie in op de ontwikkelingen in de kwantitatieve bioanalyse, die onder meer van groot belang zijn voor de betrouwbaarheid onderzoeksresultaten op het gebied van veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen. › lees verder


Diversen

NWO-subsidie voor grafeen-onderzoek samen met India

Een onderzoeksteam van het Zernike Institute for Advanced Materials van de Rijksuniversiteit Groningen krijgt van NWO 475.000 euro voor samenwerking met Indiase onderzoekers op het gebied van onderzoek naar functionele materialen. Het geld wordt gebruikt voor duurzame en innovatieve toepassingen van niet-organische materialen. Zowel de Indiase overheid als NWO draagt bij aan de samenwerking. › lees verder

Compleet overzicht van vertaalde Noorse literatuur

Eind juni verschijnt een compleet overzicht van Noorse auteurs die in het Nederlands zijn vertaald. Schrijver en samensteller van de ‘Noorse auteurs in Nederlandse vertaling 1741-2012. Een bibliografie’ is Noorwegenkenner prof.dr. Raf De Saeger. De redactie was in handen van RUG-medewerkers Petra Broomans en Janke Klok. › lees verder

In Beeld: prof.dr. Oscar Kuipers

De Europese Unie heeft prof.dr. Oscar Kuipers een subsidie van 1 miloen euro toegekend om synthetische peptiden te maken. › zie verder


Agenda

‘24 uur voor de natuur’

Natuurtop

22 juni 2013

RUG-onderzoeker dr. E.J. Stamhuis neemt in het kader van ‘Biomimicry’ deel uit van de Natuurtop waaraan ook premier Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma zullen deelnemen. De Natuurtop is onderdeel van het evenement ‘24uur voor de natuur’.

Studium Generale Groningen ism. KCM van Faculteit Letteren

Not for Profit - Why Democracy Needs the Humanities - Martha Nussbaum en coreferent Liesbeth Korthals Altes

25 juni 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:24 mei 2018 10:34

Meer nieuws