Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 23

05 juni 2013
Unifocus 5 juni
Unifocus 5 juni

Opinie

‘Jeugdzorg loopt fikse risico’s op nieuwe versnippering’

Probleemgezinnen kunnen de dupe worden van de aanstaande organisatorische verandering in de jeugdzorg. Gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden toebedeeld voor deze zorg zonder dat er borging is dat die zorg overal de juiste prioriteit krijgt. Doordat niet alle gemeenten voldoende zicht hebben op de in de jeugdzorg opgebouwde expertise, kan dit er bovendien toe leiden dat de beste kennis en ervaring niet ter plaatse wordt benut. Dat stelt Tom van Yperen in zijn inaugurele rede als bijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie zorg voor jeugd aan de Rijksuniversiteit Groningen. › lees verder


Promoties

Stress vergroot kans op ontwikkelen astma

Kinderen die rondom de geboorte of in de eerste vier levensjaren blootgesteld zijn aan stress hebben een grotere kans om voor hun zestiende levensjaar astma te ontwikkelen. Dat concludeert Nienke Vink in een onderzoek naar de recente toename van het aantal mensen met astma. Zij maakte voor haar onderzoek gebruik van de gegevens van onderzoeksproject TRAILS, waarin 2.230 jongeren van hun tiende tot hun vijfentwintigste jaar gevolgd worden. Het meemaken van een stressvolle gebeurtenis in de eerste vier jaar, zoals het overlijden van een familielid of de scheiding van de ouders, bleek vaker tot het ontwikkelen van astma te leiden. Een deel van het effect van stress rondom de geboorte op het ontwikkelen van astma kan volgens Vink echter verklaard worden door het roken van de moeder tijdens de zwangerschap. Welke mechanismen een rol spelen bij het ontwikkelen van astma na psychosociale stress is nog grotendeels onduidelijk. › lees verder

Eierstokkanker met eigen afweersysteem bestrijden

Kankercellen wijken op verschillende punten af van gezonde lichaamscellen. Immuuncellen zijn in staat om kankercellen te herkennen, en kunnen daardoor mogelijk helpen bij het bestrijden van tumoren. Marloes Gooden deed onderzoek naar de afweerreactie tegen eierstokkanker. De resultaten geven aanknopingspunten voor de ontwikkeling van immuuntherapeutische behandelingen. › lees verder

Sport vast onderdeel maken van revalidatieprogramma na amputatie

Slechts 15% van de mensen met een beenamputatie en 57% van de mensen met een armamputatie sport meer dan vier uur per maand. Dat ontdekte Mihai Bragaru in een onderzoek naar de invloed van sportdeelname op mensen met een amputatie. Zijn conclusie: mensen moeten al in het begin van een revalidatieproces een persoonlijk sportadvies krijgen, afgestemd op persoonlijke belemmeringen en stimulansen. › lees verder

Vasten verkleint mogelijk kans op nierfalen na transplantatie

Niet voldoende vitamine B1 (thiamine), maar gewichtsverlies en verminderde voedselinname hebben mogelijk een beschermend effect op de nieren na een niertransplantatie. Dat constateert Astrid Klooster, die onderzoek deed naar het verband tussen een gebrek aan vitamine B1, vasten en het functioneren van de nier na een transplantatie. › lees verder

Leergedrag studenten gebaat bij betere mediaspelers

Studenten die leren van video’s zijn gebaat bij mediaspelers die meer opties bieden bij het zoeken naar specifieke delen van een filmpje. Voor het leereffect is het belangrijk dat het eenvoudiger wordt om een bepaald fragment nog eens terug te kijken. Dat stelt Jelle de Boer, die promoveert op een onderzoek naar de kijkpatronen van studenten bij het bestuderen van video’s. › lees verder

Analyse van ideeën en positie Hugenoot Jean Rou

Michaël Green vergelijkt in zijn proefschrift de opvoedkundige ideeën en gebruiken van Hugenoot Jean Rou met zijn plaats als intellectueel. Daarnaast analyseert Green de wijze waarop Rou zijn loopbaan in Frankrijk en later in het buitenland gestalte wist te geven door te netwerken en door intellectuele activiteiten. Door inzichtelijk te maken hoe Rou als hugenoot in Frankrijk en als immigrant in de Republiek een bestaan wist op te bouwen, vult de dissertatie van Green een lacune in de bestaande historiografie over hugenoten. › lees verder

Verkweking van de kwelders in het Waddengebied

De afgelopen decennia is zeekweek op de kwelders langs de Noordzeekust sterk toegenomen, wat heeft geleid tot een eentonige ruige vegetatie met een lage diversiteit aan planten, broedvogels en insecten. Roos Veeneklaas toont aan dat de snelle toename van zeekweek op de vasteland- en eilandkwelders grotendeels een gevolg is van veranderingen in de samenstelling van het ecosysteem. › lees verder

Inflatierisico heeft meetbare impact op omvang optimale aandelenportefeuille

Promotie Tomek Katzur › lees verder

Natuurkundige modellen van fotosynthese

Promotie Erik Bloemsma › lees verder

Verschillende stadia van functionele analyse van membraaneiwitten

Promotie Nadia Gul › lees verder

Algebraïsche krommen over een eindig lichaam

Promotie Afzal Soomro › lees verder

Janzen-Connell effect draagt bij aan genetische en fylogenetische diversiteit

Promotie Xubing Liu › lees verder

Ruimte en tijd meest bepalend voor ontstaan mutualistische netwerken in de natuur

Promotie Francisco Encinas Viso › lees verder

Kind met astma krijgt vaak niet de zorg die het verdient

Promotie Ted Klok › persbericht

Meten albumine in urine spoort chronische nierschade vroegtijdig op

Promotie Marije van der Velde › persbericht

Muziek luisteren tijdens autorijden beïnvloedt rijprestatie nauwelijks

Promotie Berfu Ünal › persbericht

Biologische klok bij ouderen minder flexibel

Promotie Marina Giménez › persbericht


Oraties

Deugd en ondeugd in de onderlinge verhoudingen tussen landen

prof.dr. Andrej Janko Zwitter gaat in zijn oratie in op de onderlinge verhoudingen tussen landen. Deugd en ondeugd zijn individuele menselijke karaktertrekken – waarom zouden we er ons dan druk om maken als het om staten gaat? Omdat staten zijn gesticht door en bestaan uit mensen – mensen die inherent onvolmaakt zijn en gevoelig voor hebzucht, haat en leugens, maar die tegelijkertijd streven naar vrede, liefde en gerechtigheid. Staten worden gesticht om te voorzien in een menselijk doel, of dit nu individueel of gemeenschappelijk is. De structuur van een staat is een afspiegeling van het karakter, het gedachtegoed en de overtuigingen van haar stichters over de buitenwereld, de internationale wereld en de eigen wereld, haar burgers. › lees verder

Zwervende teksten van Qumran tot Qur’an

De oratie van prof.dr. Jacques van Ruiten gaat over de receptiegeschiedenis van de Bijbel, die de laatste jaren in een sterk groeiende belangstelling staat. Binnen de Bijbelwetenschap maakt men daarbij een scherp onderscheid tussen het werk van de bijbelexegeet en dat van de receptiehistoricus. Het is de taak van de exegeet om de oorspronkelijke teksten in hun oorspronkelijke context te bestuderen, terwijl de receptiehistoricus latere versies van deze teksten en hun betekenis in latere contexten bestudeert. Van Ruiten stelt dat het heersende model van ‘oorspronkelijke tekst versus receptie’ vanuit de aard van het materiaal geen stand kan houden. › lees verder


Personalia

Hans van Koningsbrugge ontvangt RusPrix Award 2013

Prof.dr. Hans van Koningsbrugge, directeur van het Nederland-Rusland Centrum en het Centre for Russian Studies aan de RUG, ontvangt 7 juni a.s. de Special RusPrix Award 2013 voor zijn bijzondere bijdrage aan de ondersteuning van de Russische economische en historische betrekkingen in Nederland. De prijs wordt uitgegeven door de ‘Russkiy Mir’ Foundation tijdens een high level gala in het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee. › lees verder

Machiel Mulder benoemd tot hoogleraar Regulering van Energiemarkten

Dr. Machiel Mulder is per 1 juni 2013 aangesteld als bijzonder hoogleraar Regulering van Energiemarkten bij de vakgroep Economics, Econometrics and Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Mulder is sinds 2011 als gastonderzoeker verbonden aan de FEB. Hij is gespecialiseerd in energie- en milieu-economie en regulering van netwerksectoren. › lees verder


Agenda

Congres

International Conference on Population Geographies

25-28 June 2013

Internationaal congres georganiseerd door het Population Research Centre. Keynote speakers zijn Sarah Harper, die spreekt over "Rethinking Global Ageing", en Cristina Martinez-Fernandez met een lezing getiteld “The impact of demographic change on local labour markets: lessons from the Netherlands and OECD countries”. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:13 september 2018 11:39

Meer nieuws