Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Open dag archeologisch onderzoek Warten (Friesland) 22 juni a.s.

Een verdronken landschap in Friesland uit de Romeinse tijd
20 juni 2013

Tijdens een open dag op zaterdag 22 juni in Warten, is een verdronken landschap te zien, dat archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, de afgelopen weken hebben blootgelegd. Gedurende die dag worden door de archeologen rondleidingen gegeven en zijn de aangetroffen vondsten – waaronder zware houten palen van een boerderij - te bekijken.

Sinds drie weken voert het GIA in samenwerking met provincie Fryslân een opgraving uit aan de Oeble-om-wei bij Warten (Fr.). Onder bijna een halve meter klei ligt hier een oud cultuurlandschap begraven, waarvan het slotenpatroon en enkele tientallen nederzettingen al eerder op luchtfoto’s waren waargenomen. Om vast te stellen hoe oud dit landschap is, wanneer de sloten zijn gegraven en hoe de nederzettingen eruit hier zagen, wordt een van deze nederzetting momenteel archeologisch onderzocht.

Uit de voorlopige opgravingresultaten blijkt dat de nederzetting heeft bestaan uit een rechthoekig podium, dat is opgeworpen uit klei- en veenplaggen, waarop een boerderij heeft gestaan. Geleidelijk groeide dit podium uit tot een huisterp met een doorsnede van ca. 30 m – een kleine uitvoering van de grote dorpsterpen die we kennen uit het Friese kleigebied. Het aangetroffen aardewerk dateert deze bewoning in de Romeinse tijd (1e – 3e eeuw n. Chr.). Daarna werd het landschap te nat en raakte het onder een laag klei begraven.

Behalve de ophogingslagen en de sporen van een boerderij in de vorm van houten paalrestanten, zijn er kuilen, sloten en waterputten aangetroffen. Aan vondstmateriaal is er vooral veel aardewerk gevonden, maar ook andere artefacten van keramiek en dierlijke botresten. Een zeer interessante vondst is een groot en zwaar blok hout dat aan één van de platte zijden deels is uitgehold.

Gegevens open dag

Datum: 22 juni

Tijd: 10:00 – 15:00

Locatie: aan de Oeble-om-wei, Warten (Friesland)

Meer informatie

dhr. M. Bakker

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:37

Meer nieuws

 • 12 februari 2019

  Het klimaatverdriet van Maarten Loonen

  De klimaatverandering op Spitsbergen; Maarten Loonen maakt het al jaren aan den lijve mee. Hij kan uren vertellen over ganzen, rendieren en gletsjers, over de onmetelijke en ons onbekende natuur. Maar het meest raakt hem de klimaatklok die voorttikt...

 • 12 februari 2019

  Eredoctoraten voor Titia de Lange en Philipp Blom

  De Rijksuniversiteit Groningen reikt tijdens de lustrumweek in juni 2019 eredoctoraten uit aan prof. dr. Titia de Lange en dr. Philipp Blom. Historicus Blom ontvangt het eredoctoraat op voordracht van prof. dr. Ann-Sophie Lehmann van de Faculteit der...

 • 07 februari 2019

  Gerrit Krolprijs voor beste Nederlandstalige essay

  De Rijksuniversiteit Groningen bestaat in 2019 405 jaar. Om dit te vieren roept het Talencentrum, in samenwerking met de Faculteit der Letteren, de Gerrit Krolprijs in het leven.