Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Open dag archeologisch onderzoek Warten (Friesland) 22 juni a.s.

Een verdronken landschap in Friesland uit de Romeinse tijd
20 juni 2013

Tijdens een open dag op zaterdag 22 juni in Warten, is een verdronken landschap te zien, dat archeologen van het Groninger Instituut voor Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, de afgelopen weken hebben blootgelegd. Gedurende die dag worden door de archeologen rondleidingen gegeven en zijn de aangetroffen vondsten – waaronder zware houten palen van een boerderij - te bekijken.

Sinds drie weken voert het GIA in samenwerking met provincie Fryslân een opgraving uit aan de Oeble-om-wei bij Warten (Fr.). Onder bijna een halve meter klei ligt hier een oud cultuurlandschap begraven, waarvan het slotenpatroon en enkele tientallen nederzettingen al eerder op luchtfoto’s waren waargenomen. Om vast te stellen hoe oud dit landschap is, wanneer de sloten zijn gegraven en hoe de nederzettingen eruit hier zagen, wordt een van deze nederzetting momenteel archeologisch onderzocht.

Uit de voorlopige opgravingresultaten blijkt dat de nederzetting heeft bestaan uit een rechthoekig podium, dat is opgeworpen uit klei- en veenplaggen, waarop een boerderij heeft gestaan. Geleidelijk groeide dit podium uit tot een huisterp met een doorsnede van ca. 30 m – een kleine uitvoering van de grote dorpsterpen die we kennen uit het Friese kleigebied. Het aangetroffen aardewerk dateert deze bewoning in de Romeinse tijd (1e – 3e eeuw n. Chr.). Daarna werd het landschap te nat en raakte het onder een laag klei begraven.

Behalve de ophogingslagen en de sporen van een boerderij in de vorm van houten paalrestanten, zijn er kuilen, sloten en waterputten aangetroffen. Aan vondstmateriaal is er vooral veel aardewerk gevonden, maar ook andere artefacten van keramiek en dierlijke botresten. Een zeer interessante vondst is een groot en zwaar blok hout dat aan één van de platte zijden deels is uitgehold.

Gegevens open dag

Datum: 22 juni

Tijd: 10:00 – 15:00

Locatie: aan de Oeble-om-wei, Warten (Friesland)

Meer informatie

dhr. M. Bakker

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws

 • 13 juni 2019

  Zito Ysenbaert winnaar Gerrit Krolprijs 2019

  Zito Ysenbaert is de eerste winnaar van de Gerrit Krolprijs, de essaywedstrijd van de RUG.

 • 20 mei 2019

  Eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.