Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events News articles

Alumna Letteren RUG ontvangt prestigieuze Fulbright beurs

19 juni 2013

Jet Vonk, alumna van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, ontving op maandag 10 juni jl. samen met 26 andere studenten, promovendi en wetenschappers, een prestigieuze Fulbright beurs voor studie, onderzoek of een docentschap in de Verenigde Staten. Zij ontving de beurs voor haar promotieonderzoek waarmee ze in augustus zal beginnen aan het CUNY Graduate Center in New York. Minister Jet Bussemaker en de Amerikaanse Chargé d'Affaires de heer Edwin Nolan reikten de beurzen uit bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap .

Jet Vonk

Fulbright-beurzen

De beurzen zijn genoemd naar de Amerikaanse senator J. William Fulbright die in 1946 ervoor zorgde dat uit de opbrengst van de verkoop van oorlogsmaterieel een wereldwijd uitwisselingsprogramma kon worden gefinancierd. Doel was en is om het begrip tussen Amerikaanse burgers en burgers van andere landen te bevorderen. Nederland neemt sinds 1949 deel aan dit programma en draagt sinds 1972 een groot deel van de kosten. Het Fulbright Center kent de beurzen toe, die zowel voor Nederlanders voor een verblijf in de VS zijn bedoeld, als voor Amerikanen voor een verblijf in Nederland. De belangrijkste criteria voor toekenning van de beurzen: uitstekende academische prestaties; belofte op eigen vakgebied; vermogen om als vertegenwoordiger van Nederland in de Verenigde Staten op te treden.

Over Jet Vonk

Jet Vonk is in augustus 2012 cum laude afgestudeerd van de Research Master Linguistics aan de RUG, nadat zij reeds de twee bachelors Nederlandse taal en cultuur en Taalwetenschap cum laude had behaald. In augustus 2013 begint zij aan een promotietraject aan het CUNY Graduate Center in New York onder supervisie van Prof. dr. Loraine Obler. Momenteel werkt zij een semester lang als onderzoeker aan Newcastle University in het Verenigd Koninkrijk. Haar onderzoeksgebied is de verwerking van taal in de hersenen en de cognitieve en neurale processen die hierbij een rol spelen. De focus ligt daarbij op de taalprocessen die veranderen wanneer er sprake is van de neurologische aandoening dementie. Sinds kort blogt Jet voor Alzheimer Nederland over taal en dementie.

Meer informatie

Afdeling Communicatie, Faculteit der Letteren

Laatst gewijzigd:21 mei 2019 16:31

Meer nieuws