Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Bijzondere promotie bij Informatiekunde

19 juni 2013

Op 25 juni a.s. verdedigt Fridah Katushemererwe haar proefschrift "Computational Morphology and Bantu Language Learning: An Implementation for Runyakitara" aan de Rijksuniversiteit Groningen. Als promotor treedt op prof.dr.ir. J. Nerbonne. Niet alleen de inhoud van Katushemererwe’s werk is uitzonderlijk te noemen: naast haar promotietraject is Fridah (1972), geboren en getogen in Oeganda, namelijk ook voltijds werkzaam als taaldocent aan de universiteit van Makerere in Oeganda en moeder van zes kinderen.

Software ten behoeve van het behoud van Runyakitara

In haar promotieonderzoek heeft Katushemererwe een automatisch analysesysteem ontwikkeld voor woorden in het Runyakitara, een van ’s werelds meest complexe talen als het gaat om woordstructuur. Het Engels heeft normaal gesproken drie vormen per woord (walk, walks, walking, walked), het Latijn ongeveer honderd. Het Runyakitara daarentegen heeft duizenden en soms zelfs miljoenen vormen per woord. Katushemererwe heeft haar systeem voor automatische analyse ingebed in software om zo de taalvaardigheid van sprekers van het Runyakitara te verbeteren. Het Runyakitara is met zijn vijf miljoen sprekers geen bedreigde taal, maar veel moedertaalsprekers kunnen niet lezen en schrijven. Bovendien zorgt de enorme mobiliteit van de Oegandezen ervoor dat veel kinderen van ouders die Runyakitara spreken de taal niet meer goed leren. Het doel van Katushemererwe’s software is om deze groepen te helpen en zo bij te dragen aan het behoud van Runyakitara als een moderne, computerondersteunde taal.

Over Fridah Katushemererwe

Fridah Katushemererwe werd in 1972 geboren in Rubaga in de Oegandese hoofdstad Kampala. In 1995 ging ze studeren aan de universiteit van Makerere in Kampala, waar ze achtereenvolgens een BA diploma in Economie, Geografie en het Runyakitara, een masterdiploma in de Informatiekunde en een postmasterdiploma in de Informatica behaalde. Tijdens haar studies werkte ze al als docent aan het Taleninstituut van de universiteit van Makerere.

In 2006 begon Fridah aan haar promotie, maar omdat ze geen financiering voor het traject kreeg, kwam er geen schot in de zaak. In 2009 kreeg ze een DAAD-onderzoeksbeurs, waarmee ze een half jaar als student-onderzoeker aan de universiteit van Potsdam verbleef onder begeleiding van Dr. Thomas Hanneforth. Tussen 2010 en 2013 kon ze haar promotie voortzetten dankzij een beurs van de Nuffic (in het kader van het Netherlands Fellowship Programme, NFP) voor het project Strengthening ICT Training and Research Capacity in the Four Public Universities in Uganda. Dankzij deze beurs heeft ze haar promotie aan de Rijksuniversiteit Groningen kunnen voltooien.

Tegenwoordig is Fridah Katushemererwe assistent-docent aan de universiteit van Makerere bij de vakgroep Taalkunde, Engels en Communicatievaardigheden.

Meer informatie

PR & Voorlichting Letteren

Prof.dr.ir. J. Nerbonne

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 17:35

Meer nieuws

 • 20 mei 2019

  Aanstaand eredoctor Philipp Blom: een offroad historicus

  Vóór onze afspraak is aanstaand eredoctor historicus en filosoof Philipp Blom gebriefd dat hij zal worden ondervraagd over zijn werk en missie. Werk oké, maar een missie? 'Die heb ik niet', zegt Philipp Blom in vloeiend Nederlands aan de telefoon vanuit...

 • 06 mei 2019

  De sporen van een kampcommandant

  Journalist en tv-maker Ad van Liempt beschrijft in zijn biografie hoe de Duitse commandant van kamp Westerbork, Albert Gemmeker, weg kwam met zijn daden – maar in Duitsland nog jarenlang vreesde voor nieuwe straf.

 • 02 mei 2019

  Kampcommandant Gemmeker jarenlang bevreesd voor nieuwe rechtszaak

  Albert Gemmeker, commandant van kamp Westerbork, staat te boek als een correcte commandant, die volhield niet geweten te hebben wat er met de joden gebeurde. Hij kwam weg met een milde straf, maar werd later in Duitsland nog lange tijd onderzocht door...