Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 22

29 mei 2013
Unifocus 29 mei
Unifocus

Opinie

‘Knuffelstatus Noordpool maakt bescherming noodzakelijker dan ooit’

Het eens ongenaakbare en barre Arctische Noorden heeft anno 2013 een soort knuffelstatus bereikt. Vanuit steeds meer landen overschrijden mensen de poolcirkel om gebruik te maken van de kortere vaarroutes en toeristische attracties. Naast de exploitatie van bodemschatten onder en nabij het poolijs betekent de gestage groei van toerisme dat de belasting van het poolgebied door menselijk bezoek ongekende niveaus bereikt. Volgens poolonderzoeker Louwrens Hacquebord zijn goede afspraken over de bescherming van het poolgebied noodzakelijker dan ooit. Liefst met zoveel mogelijk landen en partijen. › lees verder

Contact: Louwrens Hacquebord, tel. 050-363 6832/6834, e-mail: l.hacquebord@rug.nl


Promoties

Bewoners Terschelling, Ameland, Curaçao en Aruba ervaren toerisme verschillend

Respondenten van een onderzoek onder de bewoners van Terschelling, Ameland en Curaçao vinden de negatieve ervaringen die zij hebben met de toeristische sector niet opwegen tegen de voordelen van toerisme op het eiland. Toch zien zij op Terschelling en Curaçao onder voorwaarden mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van toerisme, terwijl de respondenten op Ameland en Aruba vinden dat het verzadigingspunt is bereikt of overschreden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Albert Postma. › lees verder

Sociale stress beschadigt de ene adolescent maar maakt de ander juist weerbaarder

Negatieve ervaringen in de vroege jeugd zijn van invloed op de ontwikkeling van psychopathologie later in het leven. Caroline Coppens onderzocht de invloed van sociale stress in de jeugd op antisociale persoonlijkheidsstoornissen en excessief agressief gedrag bij de rat. Ze concludeert dat sociale stress in de adolescentie sommige individuen vatbaarder maakt voor het ontwikkelen van psychopathologie, maar dat andere het juist beter doen na een eerdere ervaring met sociale stress. Verder onderzoek moet uitwijzen welke individuen weerbaarder worden en onder welke omstandigheden. › lees verder

Betere beweegrichtlijnen nodig voor COPD-patiënt

Bewegen is belangrijk, vooral voor patiënten met chronisch obstructieve longziekte (COPD). Toch zijn COPD-patiënten minder dan gemiddeld lichamelijk actief. Jorine Hartman onderzocht door welke fysieke en psychosociale factoren dat komt. Haar onderzoek levert nuttige informatie op voor het stimuleren van lichamelijke activiteit in deze patiëntenpopulatie. Hartman stelt dat lichamelijke activiteit een belangrijk behandeldoel van COPD-patiënten zou moeten zijn. Er moeten volgens haar meer praktische beweegrichtlijnen komen voor fysiotherapeuten en andere behandelaars van COPD-patiënten die onvoldoende bewegen. › lees verder

Ledemaat sparen door intensieve lokale behandeling tumor

De overlevingskansen van patiënten met een kwaadaardig gezwel (sarcoom) in een van de ledematen zijn de afgelopen twintig jaar opvallend stabiel gebleven. Dat ontdekte Miriam Hoven-Gondrie. Zij deed onderzoek naar de overlevingscijfers van jonge en oudere patiënten met zo’n kwaadaardig gezwel. Ook stelde zij vast dat een speciaal soort lokale behandeling ertoe leidt dat driekwart van de patiënten hun ledematen kunnen behouden. › lees verder

Erfpacht nuttiger dan vaak gedacht

Erfpacht is nog steeds een erg nuttig instrument bij de regulering van het gebruik van grond, aldus promovendus Fokke Jan Vonck. Juist doordat de wettelijke regeling maar weinig beperkingen stelt, maakt de rechtsfiguur maatwerk mogelijk in de diverse uiteenlopende gevallen die niet meer met elkaar gemeen hebben dan dat de relatie moet worden geregeld tussen een eigenaar en een gebruiker van grond. In het maatschappelijk debat wordt te vaak voorbijgegaan aan deze toegevoegde waarde van het erfpachtrecht. › lees verder

Nieuwe algoritmen voor een betere wetenschappelijke output van LOFAR

Promotie Parisa Noorisad › lees verder

Friedrich Meinecke (1862-1954) pleitbezorger van het Duitse historisme

Promotie Reinbert Krol › lees verder

Materialen van kunststof; groen en breed toepasbaar

Promotie Claudio Toncelli › lees verder

Veiligheid trombolyse verbeteren door betere selectie patiënten

Promotie Irene Miedema › lees verder

Iteratieve interactie brengt beter begrip van 3-D data

Promotie Lingyun Yu › lees verder

Nieuw theoretisch zorgservicemodel

Promotie Timothy Broesamle › lees verder

Beter rekenen aan magnetische materialen

Promotie Muizz Pradipto › lees verder


Diversen

Onderzoek naar vorming Europese religieuze identiteit

Rosalind Franklin Fellow Sabrina Corbellini van de Faculteit der Letteren is initiatiefnemer van een Europees onderzoeksconsortium met deelname van 13 Europese landen en meer dan 20 universiteiten. Deze nieuwe Europese onderzoeksgroep gaat onderzoek doen naar de veranderingen in religieuze cultuur in de periode 1350-1570. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door COST (Cooperation in Science and Technology), die samenwerking tussen excellente Europese onderzoeksgroepen stimuleert en financiert. › lees verder


Agenda

Congres GGW

Silence and religion in film

30 mei 2013 › lees verder

Seminar Wetenschapswinkels

'Wetenschap midden in de samenleving'

30 mei 2013 › lees verder

20e ISCOMS congres

International Student Congress of (bio)Medical Sciences

4 t/m 7 juni 2013 › lees verder

Congres PPO

Dader & Slachtoffer

6 juni 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws