Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 20

15 mei 2013

Oratie Jeroen Smit:

‘Waakhond van de democratie moet wakker worden’

‘Dagbladjournalisten onderkennen onvoldoende dat het voortbestaan van papieren kranten ernstig wordt bedreigd’, stelt hoogleraar journalistiek Jeroen Smit in zijn oratie. Ruim twee derde van de Nederlandse dagbladjournalisten gelooft dat hun papieren krant nog minstens tien jaar blijft bestaan, blijkt uit recent onderzoek van Smit. Bovendien werken journalisten liever voor de papieren krant dan voor de online versie. › lees verder


Promoties

Leerkracht ook in Indonesië meest bepalend voor verbeteren leerprestaties

Azky Azkiyah onderzocht een kwaliteitsverbeteringsprogramma voor het voortgezet onderwijs in Indonesië. Zij toont aan dat de combinatie van uitgewerkte leerstandaarden en een trainingsprogramma voor leerkrachten gericht op de verbetering van de kwaliteit van lesgeven leidt tot hogere prestaties van leerlingen, en dat alleen het aanbieden van uitgewerkte standaarden niet tot de gewenste effecten leidt. Deze bevinding bevestigt opnieuw dat de leerkracht de meest bepalende factor is voor het verbeteren van de leerprestaties. › lees verder

Zelfverzekerder toon in de Russische literatuur en cultuur

In de Russische literatuur en cultuur van de laatste tien jaar is in vergelijking met de jaren ’90 sprake van een meer zelfverzekerde toon in de omgang met het vraagstuk van een Russische identiteit. Dat concludeert promovendus Boris Noordenbos. Hij onderzocht hoe de Russische literatuur uit de periode 1990-2010 zich verhoudt tot het debat over een ‘Russische identiteit’. › lees verder

Studie naar vroegmiddeleeuwse dierlijke botten in Noord-Europa

Promotie Johan Thilderkvists › lees verder

Nieuwe aanknopingspunten voor evaluatie aderverkalking

Promotie Reza Golestani › lees verder

Chemiegebaseerde detectie van eiwitnitratie bij ontstekingen

Promotie Rosalina Wisastra › lees verder

Gen COMMD1 heeft belangrijke rol in remmen ontstekingsreacties

Promotie Ezra Burstein › lees verder

Handige gids voor het vastzetten van moleculaire motoren op een ondergrond

Promotie Tatiana Fernández Landaluce › lees verder

Moleculaire schakelaars kunnen als geheugen functioneren

Promotie Oleksii Ivashenko › lees verder

Martini-model laat zien hoe eiwitten in een membraan bewegen

Promotie Djurre de Jong › lees verder


Personalia

Koen Lemmink hoogleraar Sport, Prestatie en Innovatie

Dr. K.A.P.M. Lemmink is benoemd tot hoogleraar Sport, Prestatie en Innovatie bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Lemmink richt zich op het ontwikkelen en delen van multidisciplinaire kennis over de (dis)balans tussen belasting en belastbaarheid van (top)sporters om prestaties te optimaliseren en blessures en overtraindheid te voorkomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve methoden voor dataverzameling en -analyse, training en interventies en terugkoppeling naar sporters en coaches. › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:16

Meer nieuws