Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Nieuwsbrief voor de media nr. 19

08 mei 2013
Unifocus 8 mei
Unifocus

Opinie

‘Zorg in natura dé oplossing voor fraude met persoonsgebonden budgetten’

Steeds vaker berichten de media over fraude met sociale voorzieningen. Huur- en zorgtoeslagen worden ten onrechte verstrekt aan zogenaamde ‘spookburgers’ en bemiddelaars sjoemelen met persoonsgebonden budgetten (pgb). Om misbruik tegen te gaan heeft staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid) aangekondigd de controle op te schroeven. Volgens Albertjan Tollenaar, universitair docent bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, is dat echter niet de oplossing. Volgens hem is een groot deel van de zorgvragen op te lossen met zorg in natura. › lees verder


Promoties

Eierstokkanker ontstaat waarschijnlijk in de eileiders

Eierstokkanker, na baarmoederkanker de meest voorkomende gynaecologische vorm van kanker, wordt vaak pas in een (te) laat stadium opgemerkt. Welmoed Reitsma deed onderzoek naar de meest voorkomende vorm van eierstokkanker (PHGSC) bij vrouwen met een verhoogd risico op deze ziekte, vanwege een mutatie in het BRCA1 of BRCA2-gen. In lijn met andere studies, die wijzen op een oorsprong van deze kanker in de eileiders, vond ook Reitsma voorloperstadia in de eileiders. Ze concludeert dat een dergelijke ontdekking grote gevolgen zou kunnen hebben omdat er mogelijk geen preventieve verwijdering van de eierstokken meer nodig is. Reitsma benadrukt echter dat er eerst meer onderzoek nodig is naar voorlopers van PHGSC in de eileiders. › lees verder

Ziekte van Crohn verschilt bij kinderen en volwassenen

Mensen met de ziekte van Crohn kampen met een chronische ontsteking van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal. De ziekte komt steeds vaker en steeds vroeger voor, soms zelfs al bij pasgeborenen. Francesca Maccioni concludeert op basis van haar promotieonderzoek dat het met behulp van MRI mogelijk is om vast te stellen op welke plek in de darmen de ontstekingen zich bevinden. Ook kan met MRI een onderscheid worden gemaakt tussen oedeem (vochtophoping), fibrose (toename van bindweefsel) en hypervascularisatie (toename van het aantal bloedvaatjes). › lees verder

Beeldvormende diagnostiek rimpelvullers kan beter

Steeds meer mensen kiezen om cosmetische redenen voor rimpelvullers. Ze verschillen onderling in samenstelling en duurzaamheid. Wanneer er complicaties optreden, zoals migratie van het materiaal, infecties of acute en terugkerende zwellingen, is het van groot belang dat er een goede diagnose gesteld wordt. Francesca Grippaudo onderzocht hoe hoge-frequentie-echografie kan helpen bij deze diagnostiek. Zij ontdekte dat verschillende beeldvormingstechnieken, zoals MRI en WBC Scintigrafie, het mogelijk maken om de vullers af te beelden in relatie tot de anatomische structuur van het gezicht. WBC Scintigrafie maakt het bovendien mogelijk om infecties en ontstekingen op te sporen. Dat maakt het vaststellen van het meest geschikte behandelplan gemakkelijker. › lees verder

Nieuwe tracers brengt tumorweefsel in beeld

Bij de ontwikkeling van antikankermedicijnen spelen moleculaire beeldvormingstechnieken een belangrijke rol. Ook apotheker Anton Terwisscha van Scheltinga ontwikkelde een aantal nieuwe ‘tracers’, gelabelde geneesmiddelen die de eigenschappen van een tumor beter in beeld moeten brengen. › lees verder

Kleurstof verkleint kans op galwegletsel tijdens operatie

Cholecystectomie, het operatief verwijderen van de galblaas, is een veel uitgevoerde ingreep. In een klein aantal gevallen treedt bij die ingreep letsel aan de galwegen op, met als gevolg extra operaties, een langere opnameduur en soms ook dure claims. Tim Buddingh onderzocht hoe de galwegen tijdens de operatie beter in beeld kunnen worden gebracht, zodat de kans op letsel afneemt. Een snellere, goedkopere en veilige techniek zou volgens hem ‘fluorescentiecholangiografie’ kunnen zijn, het inbrengen van een lichtgevende kleurstof in de galwegen. › lees verder

De chemie van het prille zonnestelsel

In zijn proefschrift probeert Germán Chaparro Molano de chemische omstandigheden van het prille zonnestelsel vast te leggen. Dit doet hij door modellen van de chemische evolutie van protoplanetaire schijven te analyseren en te vergelijken met onze huidige kennis van de chemische samenstelling van hemellichamen binnen ons zonnestelsel, zoals kometen. › lees verder

Beter inzicht in mechanismen achter infectieziekte dengue

Promotie Júlia Maria da Silva Voorham › lees verder

Onderzoek van diabetesverpleegkundige zorgt voor aanpassing van de Richtlijn Zelfcontrole

Promotie Hanneke Hortensius › persbericht

Muziektherapie zorgt voor ontspanning en rust bij mensen met dementie

Promotie Annemieke Vink › persbericht


Personalia

Huib van Romburgh bijzonder hoogleraar Aanbestedingsrecht

Huib van Romburgh is benoemd tot hoogleraar Aanbestedingsrecht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees Recht en Internationaal Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Aanbestedingsrecht vormt in toenemende mate een belangrijk rechtsgebied en wordt sterk beïnvloed door de Europese richtlijnen op dit gebied. › lees verder

Wouter Peters hoogleraar Atmospheric composition modelling

Bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen is Wouter Peters benoemd op de leerstoel Atmospheric composition modelling bij het Centrum voor Isotopenonderzoek. Peters blijft tevens werkzaam in Wageningen. Zijn onderzoek behelst het in kaart brengen van concentraties en verplaatsingen van broeikasgassen boven zee en land. Het onderzoeksprogramma is een onderdeel van het nationale sectorplan voor chemie en natuurkunde en wordt ingebed in het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG). › lees verder


Agenda

Studium Generale Groningen serie Humor Doesn't Travel?

French comedy: Bienvenue chez les Ch’tis - Jeanette den Toonder

16 mei 2013 › lees verder


Redactie

Afdeling Communicatie / Postbus 72, 9700 AB Groningen / 050-363 4444 / communicatie@rug.nl / www.rug.nl

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 10:52

Meer nieuws