Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Michel Vols: 'Corporaties doen te weinig tegen burenruzies'

04 mei 2013

Woningcorporaties gaan ervan uit dat ze uiteindelijk maar één instrument hebben om burenoverlast aan te pakken: de huurder die overlast veroorzaakt uit zijn huis zetten. Ten onrechte, zegt Michel Vols, specialist op het gebied van openbare orde en overlast aan de Rijksuniversiteit Groningen, in Trouw en op nu.nl. Er zijn meer instrumenten, maar corporaties laten die onbenut.

Lees ook het artikel van Michel Vols op Kennislink: 'Als je buurman een aso is...'

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws